CUDA

 • CUDA I OBLICZENIA NA GPU
 • APLIKACJE WYKORZYSTUJĄCE GPU
 • JEDNOSTKI GPU DLA SERWERÓW I STACJI ROBOCZYCH
Usługi szkoleniowe i konsultingowe dotyczące CUDA
Divider

USŁUGI SZKOLENIOWE I
KONSULTINGOWE DOTYCZĄCE CUDA

Następujące organizacje oferują usługi z zakresu szkoleń i doradztwa związane z modelem programistycznym i platformą obliczeń równoległych CUDA.

Wyświetl ośrodki badań i szkoleń w
zakresie CUDA
w innych krajach Europy,
Środkowego Wschodu, Afryki i Indii.
 
 
Applied Parallel Computing

Specjalizacja:

 • Algebra liniowa, przetwarzanie sygnałów i obrazu
 • Finanse
 • Obliczenia naukowe (np. termodynamika, dynamika płynów)
 • Bioinformatyka
 • Fizyka akceleratorów

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Przenoszenie kodu na platformy hybrydowe i równoległe
 • Programowanie z użyciem CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA *
 • Szkolenia zaawansowane – CUDA i układy GPU *
 • Standard OpenACC (PGI, HMPP) *
 • Biblioteki zoptymalizowane dla GPU *
 • PyCUDA, jCUDA
 • Specjalistyczny kurs z zakresu obliczeń dynamiki płynów *
 •  

  * z praktycznym przykładami w oparciu o zdalny klaster GPU.

 
ANEO

Specjalizacja:

 • Obliczenia wysokiej wydajności (HPC) w szerokim zakresie zastosowań

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA *
 • Szkolenia z dziedziny obliczeń o wysokiej wydajności *
 • Doradztwo w zakresie prac badawczych
 •  

  * także w j. francuskim.

 
CAPS

Specjalizacja:

 • Przemysł naftowy i gazowy, obronność i aeronautyka, produkcja, finanse, szkolnictwo i badania
 • Narzędzia do tworzenia oprogramowania (HMPP Workbench) dedykowane programowaniu układów GPU)

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA (także w j. francuskim) *
 • Szkolenia w zakresie standardu OpenACC i HMPP *
 •  

  * z praktycznym przykładami w oparciu o zdalny klaster GPU.

 
Dr. Mike Giles, Oxford

Specjalizacja:

 • Intro CUDA

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA
 • Szkolenia zaawansowane – CUDA i układy GPU

 
Elegant Mathematics, Ltd.

Specjalizacja:

 • Aerodynamika i aeroakustyka
 • Elektromagnetyka
 • Optymalizacje silników
 • Kompresje obrazu i strumieni wideo
 • Algebra liniowa
 • Przemysł naftowy i gazowy

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Przenoszenie algorytmów na platformy CUDA

 
HPC Sweden

Specjalizacja:

 • Algebra liniowa, przetwarzanie sygnałów i obrazu
 • Obronność

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Przenoszenie algorytmów na platformy CUDA

 
Irish Centre for High-End Computing (ICHEC)

Specjalizacja:

 • Obliczenia naukowe o wysokiej wydajności ze specjalizacją w konkretnych dziedzinach (np. klimat/prognozowanie, nauki biologiczne, geofizyka, nauka o materiałach)
 • Analityka biznesowa i eksploracja danych

Oferowane usługi:

 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Szkolenia CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA
 • Szkolenia w zakresie standardu OpenACC i HMPP
 • Doradztwo w zakresie prac badawczych

 
Nomad Labs, Dr. Kashif Rasul

Specjalizacja:

 • Intro CUDA

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA

 
SagivTech

Specjalizacja:

 • Opracowywanie i implementacja algorytmów z zakresu przetwarzania obrazu i sygnałów
 • Obronność
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Monitoring
 • Kontrola
 • Badania medyczne

Oferowane usługi:

 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Szkolenia CUDA
 • Przenoszenie kodu do CUDA dla platform masowo równoległych
 • Programowanie w CUDA i outsourcing projektów NRE
 • Licencjonowane rozwiązania oparte na CUDA
 • Szkolenia wprowadzające do CUDA
 • Szkolenia zaawansowane – CUDA i układy GPU
 • Standard OpenACC (kompilator PGI)
 • Specjalistyczne kursy w zakresie rozpoznawania obrazu i widzenia komputerowego

 
Scalable Graphics

Specjalizacja:

 • Programowanie z użyciem CUDA
 • OpenGL

Oferowane usługi:

 • Szkolenia CUDA
 • Konsulting w zakresie CUDA
 • Przenoszenie kodu na platformy hybrydowe i równoległe