Zaawansowany rendering

NVIDIA Iray
Renderuj swą rzeczywistość
Renderuj swą rzeczywistość
Divider

< Powrót do Produktów | 3DS MAX | MAYA |CINEMA 4D | RHINO | IRAY SERVER

 

Iray dla 3ds Max

NVIDIA® Iray® dla 3ds Max to rozwiązanie renderujące w formie wtyczki, przeznaczone zarówno do symulacji oświetlenia, jak i tworzenia oszałamiających obrazów. Uwolnij pełną potęgę interaktywności i skalowalności Iray dzięki temu łatwemu w użyciu oprogramowaniu renderującym. Intuicyjnie projektuj z fotorealistycznym materiałem wynikowym, aby zmaksymalizować swą produktywność w trakcie procesu tworzenia. Łatwo twórz i modyfikuj fizycznie poprawne oświetlenie i materiały z wykorzystaniem narzędzi odpowiadających za tok pracy, bezpośrednio zintegrowanych w oprogramowaniu 3ds Max. Wszystkie materiały i oświetlenie, włącznie z darmową biblioteką NVIDIA vMaterials Library, zbudowano w oparciu o język NVIDIA Material Definition Language, dzięki czemu możliwa jest ich wymiana pomiędzy innymi, zgodnymi z MDL, produktami.

 
 

NVIDIA Iray

 

"Zapoznaj się z nową wtyczką 3ds Max i zobacz jak łatwo można tworzyć i modyfikować fizycznie poprawne światła i materiały, aby uzyskać oszałamiające wizualizacje."

Cechy Iray dla 3ds Max

UJĘCIA VR
 
 • Dostępny jest nowy obiektyw VR do szybkiego tworzenia ujęć VR przy użyciu Sferycznej Kamery Iray
 • Jednoczesny interaktywny rendering dla lewego i prawego oka w oknie ActiveShade 3ds Max
 • Połącz wyświetlanie dla obojga oczu w obraz ustawiony lewo/prawo lub góra/dół
 • Interaktywnie dostosuj parametry separacji i ogniskowej oka
 
Rendering
 

 • Realistyczny rendering z obsługą gotowego materiału wideo tła
 • Zoptymalizuj pamięć renderingu dzięki dodatkowym narzędziom kompresji tekstur
 • Wykorzystuje wszystkie wspierane układy GPU i CPU w obrębie systemu, zapewniając użytkownikowi kontrolę nad zasobami
 • Fizycznie poprawny rendering path-trace w oknie ActiveShade oprogramowania 3ds Max zapewnia precyzyjny podgląd końcowych rezultatów w trakcie dopracowywania scen
 • Superszybki interaktywny ray tracing Iray w oknie ActiveShade oprogramowania 3ds Max zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące transformacji obiektów i edycji oświetlenia
 • Zoptymalizowane próbkowanie na potrzeby dokładnej kaustyki i wysoce pośredniego oświetlenia
 • Technika motion blur przy wykorzystaniu efektu wielu przebiegów kamery w 3ds Max

 • Jednoczesne tworzenie elementów renderowanego obrazu z pomijalnym wpływem na prędkość działania
 • Własne wyrażenia techniki Light Path Expressions dające ogromną elastyczność podczas postprodukcji
 • Szybka reakcja funkcji głębi ostrości po wprowadzanych zmianach (przy wykorzystaniu efektu wielu przebiegów kamery w 3ds Max)
 • Obsługa matowych cieni i odbić zwiększająca elastyczność kompozycji
 • Niezależna od oświetlenia obsługa obrazów tła
 • Tryb symulacji oświetlenia do oceny wartości oświetlenia w luksach/stopokandelach w każdym widocznym punkcie
 • Redukcja szumu dzięki filtrowi Firefly
 • Skalowalny rozproszony rendering z wykorzystaniem oprogramowania Iray Server
 • Obsługa rozwiązania NVIDIA Quadro® VCA do zdalnego interaktywnego renderingu

 
Oświetlenie
 

 • Oświetl swoją scenę animowanymi materiałami IBL, aby tworzyć oszałamiające sekwencje poklatkowe
 • Szybko dostosuj parametry oświetlenia dzięki oknu dialogowemu oświetlenia Iray+
 • Interaktywna aktualizacja (w oknie ActiveShade) po zmianach pozycji i parametrów oświetlenia
 • Oświetlenie oparte na obrazie w celu szybkiego tworzenia przekonywujących środowisk
 • Obsługa standardowego i fotometrycznego światła 3ds Max

 • Nowy typ fotometrycznego światła Iray, obsługa profilu IES
 • Rzeczywiste jednostki atrybutów oświetlenia na potrzeby precyzyjnej symulacji
 • Oświetlanie przez geometrię i materiały emitujące światło
 • Brak spowolnień wynikających z dodawania kolejnych źródeł światła
 • Tryb analizy całościowego oświetlenia w każdym widocznym punkcie sceny

 
Materiały
 

 • Zwiększ szczegółowość detali dzięki obsłudze mapowania przemieszczeńupport
 • Dopracuj szczegóły dzięki obsłudze parametrów wyjściowych bitmap 3ds Max
 • Interaktywna aktualizacja (w oknie ActiveShade) po zmianach materiałów sceny
 • Fizycznie poprawne materiały dzięki zastosowaniu podejścia intuicyjnego warstwowania wykorzystującego język NVIDIA Material Definition Language (MDL)
 • Obsługa do 16 warstw na materiał znacznie zwiększająca elastyczność
 • Ogromna elastyczność w zakresie materiałów, włącznie z rozpraszaniem podpowierzchniowym, cienkowarstwowością, kamieniami szlachetnymi itp.
 • Bezpośrednia praca w interfejsach 3ds Max do edycji materiałów w trybie kompaktowym edytora, jak i trybie Slate.
 • Zapisywanie materiałów języka MDL na potrzeby tworzenia własnych, udostępnianych bibliotek materiałów

 • Import i eksport materiałów MDL dający możliwość udostępniania materiałów pomiędzy różnymi aplikacjami Iray lub zgodnym z MDL oprogramowaniem renderującym (np. mental ray)
 • Obsługa do 4 kanałów mapujących UV na warstwę materiału
 • Konwersja natywnych materiałów Arch & Design oraz fotometrycznego światła i środowisk mental ray
 • Obsługa natywnych map 3ds Max i własnych procedur języka MDL (zawsze akcelerowanych przez GPU)
 • Opomiarowanie materiałów ze wspieranych urządzeń
 • Złożone parametry warstwowania włącznie z kalkomanią, powłoką i powierzchnią
 • Kompleksowo zweryfikowana biblioteka materiałów, aby pewnie przedstawić realistyczne wyniki

 
Tok pracy
 

 • Pasek menu Iray w celu szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych funkcji
 • Ciągłe informacje zwrotne z progresywnym renderingiem końcowego materiału po zmianach sceny
 • Bezproblemowe przełączanie pomiędzy trybem szybkiego ray tracingu i precyzyjnym trybem śledzenia ścieżki
 • Interaktywne mapowanie tonalne, aby szybko osiągnąć żądane poprawki ekspozycji, balansu bieli i kontrastu
 • Pełna obsługa animacji w zakresie wszystkich parametrów materiałów i światła
 • Obsługa skryptowania MaxScript
 • Obsługa oprogramowania Iray Server na potrzeby efektywnego i skalowalnego renderingu offline

 • Interaktywna obsługa oprogramowania Iray Server do strumieniowania z zewnętrznego urządzenia
 • Obsługa liniowo skalowalnego rozwiązaniaQuadro VCA do zdalnego, interaktywnego renderingu
 • Łatwa konwersja scen stworzonych z użyciem materiałów i oświetlenia mental ray
 • Przeglądaj swe projekty w różnych porach roku dzięki systemowi proceduralnego słońca i nieba oraz narzędziom analizy oświetlenia
 • Szybko ustawiaj sceny na potrzeby renderingu panoram stereoskopowych dla wyświetlaczy nagłownych VR
 • Zyskaj natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące transformacji obiektów, edycji oświetlenia i materiałów w oknie ActiveShade