Zaawansowany rendering

NVIDIA Iray
Renderuj swą rzeczywistość
Renderuj swą rzeczywistość
Divider

< Powrót do Produktów | 3DS MAX | MAYA | CINEMA 4D | RHINO | IRAY SERVER

 

NVIDIA Iray dla Cinema 4D

NVIDIA® Iray® dla Cinema 4D to wtyczka do oprogramowania MAXON Cinema 4D oferująca wyjątkowy fizycznie poprawny rendering. Cały proces opracowywania wyglądu staje się niezwykle interaktywny i intuicyjny dzięki wykorzystaniu nowatorskiej funkcjonalności renderingu w trybie live, która zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne w trakcie oświetlania i projektowania sceny. Możesz nadal korzystać z wiarygodnych fizycznie opcji materiałów węzłów i shaderów materiałów oprogramowania Cinema 4D, a także dodawać właśnie projekty i funkcje proceduralne materiałów z wykorzystaniem języka NVIDIA Material Definition Language (MDL). Obsługiwana jest cała biblioteka NVIDIA vMaterials Library, jak i możliwość wymiany materiałów pomiędzy innymi, zgodnymi z MDL aplikacjami.

 
 

NVIDIA Iray

Dowiedz się więcej na temat nowej wtyczki cinema 4D i zobacz, jak proste jest tworzenie i modyfikowanie fizycznych modeli oświetlenia i materiałów na potrzeby olśniewających wizualizacji.

 

CECHY IRAY DLA CINEMA 4D

RENDERING
 

 • Fizycznie poprawny rendering path-trace zarówno w trybie ramki interaktywnej, jak i końcowej
 • Swoboda korzystania ze wszystkich wspieranych układów GPU i CPU w obrębie systemu, z pełną kontrolą użytkownika
 • Unikalne okno Live Render zapewniające precyzyjny podgląd końcowych rezultatów w trakcie dopracowywania scen
 • Opcjonalny interaktywny tryb ray tracingu Iray Interactive w oknie Live Render zapewniający natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące transformacji obiektów i edycji oświetlenia
 • Opcje próbkowania na potrzeby dokładnej kaustyki i złożonych przypadków oświetlenia
 • Precyzyjna technika motion blur w standardzie

 • Jednoczesne tworzenie dodatkowych przebiegów renderów obrazu bez większego wpływu na prędkość działania
 • Własne wyrażenia techniki Light Path Expressions dające ekstremalną elastyczność podczas post-produkcji
 • Model fizycznej kamery z efektami soczewki, jak głębia ostrości
 • Końcowe przetwarzanie i dostosowanie koloru przy użyciu zaawansowanego mapowania tonalnego
 • Obsługa matowych cieni i odbić zwiększająca elastyczność kompozycji
 • Możliwość zastosowania filtra redukującego ziarnistość podczas post-produkcji w celu eliminacji szumu obrazu w materiale końcowym

 
OŚWIETLENIE
 

 • Tryb Live Render aktualizujący obraz po zmianach pozycji i parametrów oświetlenia
 • Oświetlenie oparte na obrazie wykorzystujące obrazy HDR do szybkiego tworzenia przekonywujących środowisk
 • Rzeczywiste jednostki atrybutów oświetlenia na potrzeby precyzyjnej symulacji

 • Poprawne oświetlanie przez geometrię i materiały emitujące światło
 • Fizyczny system światła słonecznego i nieba, zarządzany przez geolokalizację i czas
 • Efektywne zarządzanie bardzo wieloma źródłami światła bez wpływu na wydajność

 
MATERIAŁY
 

 • Interaktywna aktualizacja (w oknie Live Render) po zmianach materiałów sceny
 • Fizycznie poprawne materiały wykorzystujące język NVIDIA Material Definition Language (MDL)
 • Rzeczywiste kompozycje materiałów wykorzystujące podejście intuicyjnego warstwowania
 • Do 16 warstw na materiał MDL, co pozwala tworzenie złożonych konstrukcji
 • Ogromna elastyczność efektów, włącznie z rozpraszaniem podpowierzchniowym, cienkowarstwowością, kamieniami szlachetnymi itp.
 • Możliwość tworzenia i dostosowania w ramach edytorów materiałów Cinema 4D

 • Obsługa importu i eksportu materiałów MDL dająca możliwość udostępniania tworzonych materiałów pomiędzy różnymi aplikacjami Iray lub zgodnym z MDL oprogramowaniem renderującym
 • Automatyczna obsługa natywnych materiałów Cinema 4D
 • Obsługa natywnych procedur Cinema 4D od automatycznego przygotowania tekstur do map tekstur
 • Obsługa w pełni akcelerowanych przez GPU procedur języka MDL
 • Ładowanie i renderowanie opomiarowanych materiałów ze wspieranych urządzeń
 • Kompleksowo zweryfikowana biblioteka materiałów celu przedstawienia realistycznych wyników

 
TOK PRACY
 

 • Ciągłe wizualne informacje zwrotne w oknie Live Render po zmianach sceny
 • Bezproblemowe przełączanie pomiędzy trybami renderowania i ustawieniami
 • Interaktywne mapowanie tonalne w celu osiągnięcia żądanych wartości ekspozycji i balansu bieli
 • Pełna obsługa animacji wszystkich parametrów materiałów i światła

 • Obsługa skryptowania Python
 • Obsługa oprogramowania Iray Server na potrzeby efektywnego, skalowalnego renderingu offline i strumieniowania
 • Obsługa rozwiązań NVIDIA Quadro® VCA oraz DGX-1 do interaktywnego renderingu z liniową skalowalnością wydajności na zdalnych układach GPU

 
 
 
 
 
 
 
&nbsp;