Zaawansowany rendering

NVIDIA Iray
Renderuj swą rzeczywistość
Renderuj swą rzeczywistość
Divider

< Powrót do Produktów | 3DS MAX | MAYA | CINEMA 4D | RHINO | IRAY SERVER

 

Iray dla Maya

NVIDIA® Iray® dla Maya to wtyczka do oprogramowania Autodesk Maya®, która OFERUJE WYJĄTKOWY, FIZYCZNIE POPRAWNY RENDERING OPARTY NA ROZWIĄZANIU IRAY. Oświetlenie sceny i jej projektowanie jest niesamowicie interaktywne i intuicyjne w trakcie całego procesu opracowywania wyglądu przy użyciu natywnego sterowania Maya. Przekłada się to na łatwość tworzenia i modyfikowania fizycznie poprawnego oświetlenia i materiałów z wykorzystaniem zintegrowanych w oprogramowanie Maya węzłów materiałów. Wszystkie materiały i oświetlenie, włącznie z biblioteką NVIDIA vMaterials, zbudowano w oparciu o język NVIDIA Material Definition Language, dzięki czemu możliwa jest ich wymiana pomiędzy innymi, zgodnymi z MDL, narzędziami.

 
 

NVIDIA Iray

 

Zobacz, jak nowa wtyczka do oprogramowania Maya zapewnia moc łatwego tworzenia i modyfikowania fizycznie poprawnego oświetlenia i materiałów dzięki bezproblemowej bezpośredniej integracji z oprogramowaniem Autodesk Maya.

Cechy Iray dla Maya

UJĘCIA VR
 

 • Nowy obiektyw do szybkiego tworzenia ujęć VR przy użyciu sferycznej kamery NVIDIA Iray

 

 
Rendering
 

 • Wykorzystuje wszystkie wspierane układy GPU i CPU w obrębie systemu, zapewniając użytkownikowi kontrolę zasobów
 • Fizycznie poprawny rendering path-trace w oknie IPR oprogramowania Maya zapewnia precyzyjny podgląd końcowego materiału podczas dopracowywania scen
 • Superszybki interaktywny ray tracing Iray w oknie IPR oprogramowania Maya 2016 zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące transformacji obiektów i edycji oświetlenia
 • Zoptymalizowane próbkowanie na potrzeby dokładnej kaustyki i wysoce pośredniego oświetlenia
 • Precyzyjne rozmycie w ruchu (Motion Blur)

 • Jednoczesne tworzenie elementów obrazu z pomijalnym wpływem na prędkość działania
 • Własne wyrażenia techniki Light Path Expressions zapewniające ogromną elastyczność podczas postprodukcji
 • Szybka reakcja funkcji głębi ostrości po wprowadzanych zmianach
 • Obsługa matowych cieni i odbić zwiększająca elastyczność kompozycji
 • Niezależna od oświetlenia obsługa obrazów tła
 • Filtr redukujący ziarnistość

 
Oświetlenie
 

 • Interaktywna aktualizacja (w oknie IPR) po zmianach pozycji i parametrów oświetlenia
 • Oświetlenie oparte na obrazie wykorzystujące wiele węzłów IBL do szybkiego tworzenia przekonywujących środowisk
 • Nowy typ światła IES
 • Rzeczywiste jednostki atrybutów oświetlenia na potrzeby precyzyjnej symulacji

 • Oświetlanie przez geometrię i materiały emitujące światło
 • Fizyczny system światła słonecznego i nieba
 • Brak spowolnień wynikających z dodawania kolejnych źródeł światła

 
Materiały
 

 • Interaktywna aktualizacja (w oknie IPR) po zmianach materiałów sceny
 • Fizycznie poprawne materiały dzięki zastosowaniu podejścia intuicyjnego warstwowania wykorzystującego język NVIDIA Material Definition Language (MDL)
 • Obsługa do 16 warstw na materiał znacznie zwiększająca elastyczność
 • Ogromna elastyczność materiałów, włącznie z rozpraszaniem podpowierzchniowym, cienkowarstwowością, kamieniami szlachetnymi itp.
 • Bezpośrednia praca w interfejsach Maya do edycji materiałów
 • Zapisywanie materiałów języka MDL na potrzeby tworzenia własnych, udostępnianych bibliotek

 • Import i eksport materiałów MDL zapewniające możliwość udostępniania materiałów pomiędzy różnymi aplikacjami Iray lub zgodnym z MDL oprogramowaniem renderującym (np. mental ray)
 • Bezpośrednie wsparcie dla tekstur UV i sieci cieniujących Maya
 • Obsługa natywnych procedur Maya i własnych procedur języka MDL (zawsze akcelerowanych przez GPU)
 • Opomiarowanie materiałów ze wspieranych urządzeń
 • Kompleksowo zweryfikowana biblioteka materiałów, aby pewnie przedstawić realistyczne wyniki

 
Tok pracy
 

 • Ciągłe informacje zwrotne z progresywnym renderingiem końcowego materiału po zmianach sceny
 • Bezproblemowe przełączanie pomiędzy trybem szybkiego ray tracingu i precyzyjnym trybem śledzenia ścieżki w oprogramowaniu Maya 2016
 • Interaktywne mapowanie tonalne, aby szybko osiągnąć żądane wartości ekspozycji i balansu bieli
 • Pełna obsługa animacji wszystkich parametrów materiałów i światła
 • Obsługa skryptowania MEL

 • Obsługa oprogramowania Iray Server na potrzeby efektywnego i skalowalnego renderingu offline
 • Interaktywna obsługa oprogramowania Iray Server do strumieniowania z zewnętrznego urządzenia
 • Obsługa rozwiązań Quadro VCA oraz DGX-1 do zdalnego interaktywnego renderingu z liniową skalowalnością wydajności