QUADRO

 • KARTY GRAFICZNE QUADRO
 • TECHNOLOGIE GPU QUADRO
 • ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE
 • Porównaj i kup Quadro
Zarządzanie wyświetlaniem i pulpitem
Profesjonalne oprogramowanie, narzedzia i technologie
Zarządzanie wyświetlaniem i pulpitem - Profesjonalne oprogramowanie, narzedzia i technologie

NVIDIA Quadro Sync

Rozwiązania NVIDIA Quadro Sync umożliwiają tworzenie perfekcyjnie zsynchronizowanych wyświetlaczy o olśniewająco ultrawysokiej rozdzielczości, aby spełnić potrzeby związane z wizualizacją i prezentacjami w szeregu branż. Zaprojektowane pod kątem elastyczności i skalowalności karty Quadro Sync łączą się z wybranymi jednostkami GPU NVIDIA Quadro, synchronizując je z podłączonymi do nich wyświetlaczami lub projektorami. Rozwiązanie Quadro Sync obsługuje również technologię NVIDIA Quadro Mosaic™ na synchronizowanych wyświetlaczach i projektorach, pozwalając na łatwe skalowanie rozdzielczości dowolnej aplikacji.

Rozwiązanie Quadro Sync oraz jednostki GPU Quadro współpracują z systemami operacyjnymi Windows 7, Windows 8, Windows 10 oraz Linux, zapewniając solidny system pozwalający na:

 • wyeliminowanie artefaktów graficznych pojawiających się w przypadku systemów złożonych z wielu projektorów lub ścian wideo – bez negatywnego wpływu na wydajność
 • ustawiać wejścia dla wielowejściowych urządzeń wyświetlających, jak projektory 4K lub panele wyświetlające
 • właściwe wyświetlanie w trybie stereoskopowego 3D za pośrednictwem wielu systemów
 • dostosowanie wyświetlaczy lub projektorów do zewnętrznego źródła synchronizującego
NVIDIA Quadro Sync II
 
 

Główne funkcje rozwiązania
Quadro Sync

Karty Sync
  Sync Sync II
Maksymalna liczba jednostek GPU na kartę Sync 4 4
Maksymalna liczba kart Sync na system 1 2*
Maksymalna liczba synchronizowanych jednostek GPU na system 4 8*
Maksymalna liczba synchronizowanych wyświetlaczy lub projektorów na system 16 32*
Maksymalna liczba wyświetlaczy lub projektorów korzystających z technologii Quadro Mosaic™ na system 16 32*
Obsługa wyświetlania obrazu stereoskopowego Check Check
Obsługa łączenia obrazu z projektorów Check Check
Obsługa usługi instrumentacji zarządzania Windows (WMI) Check Check
 

Elastyczne i skalowalne wdrażanie systemów wyświetlających o ultrawysokiej rozdzielczości

 • Nadawca może zapewnić obraz na żywo na ścianie wideo złożonej z 32* wyświetlaczy 4K przy użyciu tylko jednego systemu.
 • Symulatory lotu zamiast rozdzielczości HD mogą korzystać z wyposażonych w cztery wejścia projektorów 4K, wykorzystując klaster wizualizacyjny o tym samym rozmiarze.
 • Laboratoria badawcze mogą tworzyć ściany wyświetlające stereoskopowy obraz 3D, składające się 32* wyświetlaczy przy użyciu tylko jednego systemu.

1 *Do obsługi wymagany jest system Linux i sterownik Quadro w wersji R387 lub nowszej.

 
 

SYNCHRONIZACJA PRZY UŻYCIU MOSTKA SLI

W celu prostej synchronizacji systemów korzystających z technologii NVIDIA Mosaic i dwóch jednostek GPU, warto rozważyć opcję użycia mostka SLI. Karty Quadro P6000, P5000, P4000, M6000 24GB, Quadro M5000 i Quadro M4000 obsługują tryb SLI. Dowiedz się więcej na temat technologii SLI tutaj.

Aby skontaktować się z ekspertem NVIDIA od rozwiązań wielomonitorowych, prosimy o kontakt pod adresem QuadroSVS@nvidia.com

 
Produkty Quadro do
profesjonalnej wizualizacji

Technologia fizycznie
poprawnego renderingu NVIDIA

Karty graficzne Quadro do
komputerów stacjonarnych

Mobilne karty graficzne Quadro
Technologia Multi-GPU
Zarządzanie wyświetlaniem
i pulpitem

Zastosowania przemysłowe

Projektowanie i branża produkcyjna
Media i rozrywka
Nauka i obrazowanie medyczne
Poszukiwania surowców
energetycznych

Zasoby

Materiały na temat
produktów

Biuletyn NVIDIA
Studia przypadków
dotyczące Quadro

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Rozwiązania Quadro
(stacjonarne stacje robocze)

Rozwiązania Quadro
(mobilne stacje robocze)

Rozwiązania Quadro
(stacje robocze typu All-in-One)

Znajdź nas Online

NVIDIA Blog Blog NVIDIA

Facebook Facebook

Twitter Twitter

YouTube YouTube