Zaawansowany rendering

NVIDIA Material
Definition Language
NVIDIA Material Definition Language
Divider

REALISTYCZNE MATERIAŁY DLA WIERNIE ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTOŚĆ PROJEKTÓW

 

Katalog NVIDIA vMaterial jest zbiorem realistycznych materiałów opisanych językiem opisu materiału NVIDIA (Material Definition Language - MDL), które zostały zaprojektowane i zweryfikowane przez specjalistów firmy NVIDIA zajmujących się materiałami pod kątem dokładności, zarządzania i spójności. Dzięki temu, dodawanie realistycznych materiałów do Twoich projektów jest szybkie i niezawodne. Łatwo przeglądaj, zmieniaj i dostosowuj materiały, aby uzyskać żądany wygląd we wspieranych aplikacjach.

NVIDIA Material
Definition Language (MDL)

Język opisu materiału NVIDIA (NVIDIA Material Definition Language - MDL) pozwala na swobodną wymianę fizycznie poprawnych materiałów i światła pomiędzy obsługującymi go aplikacjami.

 

Rozwiązanie vMaterials jest idealnym dodatkiem do produktów z zakresu wtyczek renderujących Iray, ale może zostać wykorzystane w każdej aplikacji obsługującej język NVIDIA MDL.

 

Dostosuj materiały, wygląd i warstwy

 

Rozwiązanie vMaterials oparte jest na języku MDL i związku z tym z materiałów można skorzystać w ich oryginalnej postaci lub poddać modyfikacji i warstwowaniu, aby stworzyć własny wygląd dla materiałów niestandardowych. Dzięki MDL, nie ma nic prostszego niż dodawanie kurzu i rys do materiału: wystarczy użyć podstawowego materiału vMaterial i dodać warstwę kurzu na warstwie zarysowań. W łatwy sposób, przy pomocy kilku kroków, możesz wyeksportować własne zmodyfikowane materiały, aby bezproblemowo wymieniać fizycznie poprawne materiały pomiędzy aplikacjami.

 

Aplikacje do projektowania

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu produktów

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu produktów

 

Zoptymalizowane dla scen, w których widok w zbliżeniu jest ważny na potrzeby zatwierdzenia projektu

 

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu budynków

 

Materiały, które mają być widoczne pod szerokim kątem widzenia, jak projekty rozległych budynków

vMaterials for Building Design