Pobieranie sterowników

Battlefield Bundle

Holiday Campaign

Fortnite Bundle

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux Display Driver - x86

 
Wersja: 364.19
Data wydania: 2016.4.22
System operacyjny: Linux 32-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 47.76 MB
Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU:
  • Quadro M6000 24GB
   Quadro M5500
 • Usunięto błędy związane z funkcjami blokowania biblioteki libnvidia-egl-wayland.so.
 • Usunięto kilka problemów dotyczących interakcji biblioteki libnvidia-egl-wayland.so z protokołami zarządzania buforem platformy Wayland.
 • Usunięto kilka problemów związanych z zachowaniem sterownika EGL w trakcie zmiany rozmiaru okna na platformie Wayland.
 • Usunięto błąd, który powodował awarie konfiguracji ze sterownikiem DRM z obsługą technologii PRIME, gdy włączono tryb DRM KMS (parametr ustawiania trybu modułu jądra nvidia-drm.ko został ustawiony na „1”).
 • Usunięto błąd, który mógł powodować awarie jądra, gdy użyto biblioteki VDPAU przy włączonym trybie DRM KMS.
 • Zmieniono domyślny typ instalacji OpenGL, aby wykorzystywane były biblioteki GLVND klienta GLX, zamiast starszych bibliotek nie-GLVND.
 • Dodano wstępną obsługę ustawiania trybu przez jądro w przypadku menedżera bezpośredniego renderingu (DRM KMS). Prosimy o zapoznanie się z sekcją „DRM KMS” pliku README w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Dodano nowy moduł jądra, nvidia-drm.ko, rejestrowany jako sterownik DRM z obsługą zarówno technologii PRIME, jak i DRM KMS.
 • Dodano obsługę następujących rozszerzeń interfejsu EGL:

  EGL_EXT_platform_wayland

  w celu umożliwienia uruchamiania aplikacji Wayland w implementacji EGL NVIDIA,

  EGL_WL_bind_wayland_display

  w celu umożliwienia uruchamiania menedżerów kompozycji Wayland w implementacji EGL NVIDIA,

  EGL_EXT_device_drm
  EGL_EXT_output_drm
  EGL_EXT_stream_consumer_egloutput,

  aby umożliwić wyświetlanie treści menedżerom kompozycji Mir i Wayland poprzez rozszerzenia EGLDevice, EGLOutput i EGLstreams.

 • Dodano bibliotekę platformy Wayland, libnvidia-egl-wayland.so, aby umożliwić współdzielenie buforów EGL pomiędzy menedżerami kompozycji Wayland, obsługującymi rozszerzenia EGLDevice, EGLOutput i EGLstreams, a aplikacjami Wayland.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować raportowanie niepoprawnych wartości ilości wyświetlanych klatek w konfiguracjach Quadro Sync z wieloma układami GPU.
 • Dodano obsługę interfejsu API Vulkan w wersji 1.0.
 • W przypadku układów GPU GeForce zwiększono precyzję map kolorów X z 8 bitów na 11. Jednostki GPU Quadro korzystają już z 11-bitowej precyzji.
 • Dodano nową właściwość RandR, CscMatrix, określającą macierz konwersji przestrzeni barw o wymiarach 3x4. Macierz ta stosowana jest po mapie kolorów X i przed krzywą gamma. Obsługa tej właściwości dotyczy układów GPU GF119 i nowszych.
 • Usprawniono zarządzanie krzywą gamma X w przypadku układów GPU GF119 i nowszych. Krzywa gamma RandR zawsze posiada 1024 wpisy i oprócz źródłowego okna X dotyczy teraz kursora, biblioteki VDPAU i nakładek stacji roboczych.
 • Zmieniony został sposób rejestracji sterownika NVIDIA z podsystemem DRM jądra systemu Linux w celu obsługi technologii PRIME. W związku z tym do obsługi technologii PRIME wymagane jest jądro Linux w wersji 3.13 lub nowszej (wcześniej do obsługi technologii PRIME wymagana była wersja 3.10 jądra).
 • Zwiększono interaktywność aplikacji korzystających ze sprzętowego kursora przy aktywnej technologii G-SYNC.