Pobieranie sterowników

RTX_AI_PC

RTX_DLSS_Game_Announcements

4070ti_Super_Availability

Studio_Contest_2023

RTX_40_Series_Upgrade

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux 32-bit ARM Display Driver

 
Wersja: 361.28
Data wydania: 2016.2.9
System operacyjny: Linux 32-bit ARM
Język: Polski
Rozmiar pliku: 24.64 MB
Ściągnij

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU:
   GeForce 945A
 • Do pakietu instalatora NVIDIA dla systemu Linux dodano starszą (legacy) bibliotekę klienta GLX nie-GLVND libGL.so oraz możliwość wyboru pomiędzy biblioteką klienta GLX GLVND lub nie-GLVND w czasie instalacji. Pozwoli to użytkownikom zainstalować starszą wersję biblioteki klienta GLX nie-GLVND w celu obejścia problemów z kompatybilnością, które mogą pojawić się w aplikacjach GLX zależnych od zachowania sterownika klienta NVIDIA GLX, a które nie są zdefiniowane przez specyfikację Linux OpenGL ABI w wersji 1.0.

  Domyślnie, program nvidia-installer będzie instalował starsze, nie-GLVND biblioteki klienta GLX. W celu zmiany domyślnego zachowania można skorzystać z opcji linii poleceń --glvnd-glx-client i zainstalować biblioteki klienta GLX GLVND. Prosimy o kontakt z producentami każdej niezgodnej z GLVND aplikacji, aby upewnić się, że aplikacje te zostaną zaktualizowane w kwestii kompatybilności z GLVND.

  Obecność wielu bibliotek klienta GLX w pakiecie ma wpływ na oprogramowanie przepakowujące sterownika NVIDIA, w celu uzyskania dalszych informacji prosimy z o zapoznanie się z wpisem libGL.so rozdziału "Installed Components" pliku README.

 • Infrastruktura języka OpenGL Vendor-Neutral Driver (GLVND) jest teraz dołączana, jak i obsługiwana przez sterowniki NVIDIA GLX i OpenGL. Nie powinno to powodować żadnych widocznych zmian dla użytkowników końcowych, jednakże w rezultacie część wewnętrznych bibliotek sterownika została przemianowana i/lub przeniesiona. Zmiany te mogą wpływać na skrypty, które opierają się na składowych sterownika NVIDIA OpenGL innych, niż te podane w specyfikacji Linux OpenGL ABI w wersji 1.0; użytkowników alternatywnych pakietów instalacyjnych NVIDIA i aplikacji, które w dowolny sposób polegają na obecności niezgodnych z OpenGL/GLX symboli w bibliotece libGL.so.1 i innych od niej zależnych.

  Prosimy o odwiedzenie strony:

  https://github.com/NVIDIA/libglvnd

  w celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu GLVND.

  Specyfikacja Linux OpenGL ABI w wersji 1.0 jest dostępna na stronie:

  https://www.opengl.org/registry/ABI

 • Zaktualizowano narzędzie nvidia-installer w celu uruchamiania poleceń ldconfig(8) i depmod(8) po odinstalowaniu istniejącego sterownika, zamiast wykonywania ich przed instalacją nowego sterownika.
 • Z pakietu sterownika usunięto biblioteki VDPAU libvdpau.so.1 i libvdpau_trace.so.1. Biblioteki te mogą zostać udostępnione przez system zarządzania pakietami danej dystrybucji oraz można je skompilować z plików źródłowych dostępnych na:

  http://people.freedesktop.org/~aplattner/vdpau/

  Prosimy o odwiedzenie strony

  http://freedesktop.org/wiki/Software/VDPAU/

  w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 • Usunięto błąd w sterowniku EGL, który umożliwiał odblokowanie algorytmu wzajemnego wykluczania więcej niż raz. Sytuacja ta wywołuje tzw. niezdefiniowane zachowanie sterownika, a w szczególności w przypadku włączenia pominięcia blokady w bibliotece glibc - może powodować naruszenie ochrony pamięci.


<