Jednostki GPU NVIDIA Tesla do wirtualizacji

Uruchom oprogramowanie do wirtualizacji NVIDIA na jednostkach GPU NVIDIA Tesla

Oprogramowanie wirtualnych układów GPU NVIDIA działa na jednostkach GPU NVIDIA® Tesla®, opartych na architekturach GPU NVIDIA Pascal i NVIDIA Maxwell. Obsługiwane jest przez wszystkie jednostki GPU Pascal, karty Tesla P6 i Tesla P40 są rekomendowane do wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach. Wybierz poniżej odpowiednią jednostkę GPU do swoich potrzeb.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

NVIDIA Tesla P40

NVIDIA TESLA P40

Karta Tesla P40 zapewnia nawet dwukrotnie wyższą wydajność w profesjonalnych zadaniach graficznych* w porównaniu do karty Tesla M60. Ogromny bufor ramki, zwiększona liczba obsługiwanych profili i większy ich rozmiar zapewnia, że możliwa jest obsługa większej liczby użytkowników, także tych najbardziej wymagających. Karta Tesla P40 umożliwia organizacjom wizualizację zarówno zadań akcelerowanych graficznie, jak i obliczeniowych (NVIDIA CUDA® i OpenCL) dla każdego układu vGPU. Jest dostępna w szerokiej gamie standardowych w branży serwerów 2U.

NVIDIA Tesla M60

NVIDIA TESLA M60

Karta Tesla M60 to idealny środek dla organizacji wdrażających rozwiązania NVIDIA Quadro® Virtual Data Centre Workstation (Quadro vDWS) i NVIDIA GRID Virtual PC (GRID vPC). Jest odpowiednia dla szeregu zastosowań, od większości wymagających aplikacji z dziedziny projektowania i wizualizacji po nowoczesne cyfrowe miejsca pracy. Karta Tesla M60 zapewnia elastyczność w uruchamianiu wielu mieszanych profili i dostępna jest w szeregu standardowych w branży serwerów 2U, infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI) i chmurach publicznych.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO WYSOKIEGO ZAGĘSZCZENIA

NVIDIA Tesla M10

NVIDIA TESLA M10

Karta Tesla M10 została zaprojektowana pod kątem centrów danych, które wymagają akceleracji graficznej w środowiskach pulpitów wirtualnych o wysokim zagęszczeniu, aby zaspokoić potrzeby nowoczesnego cyfrowego miejsca pracy. Jest również idealnym rozwiązaniem dla organizacji wdrażających dodatkową infrastrukturę odtwarzania awaryjnego i o wysokiej dostępności, ze względu na wymagania prawne bądź biznesowe. Jest dostępna w formie dwuslotowej karty PCI Express do serwerów wolnostojących oraz montowanych w szafach serwerowych, umożliwia obsługę do 64 jednoczesnych użytkowników (profil 512 MB).

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO SERWERÓW KASETOWYCH I INFRASTRUKTURY KONWERGENTNEJ

NVIDIA Tesla P6

NVIDIA TESLA P6

Karta Tesla P6 została zaprojektowana pod kątem wykorzystania w serwerach kasetowych i obsługuje wiele zadań związanych z centrami danych, włącznie z głębokim uczeniem, obliczeniami HPC i wirtualizacją graficzną wymagających zadań. W porównaniu do karty Tesla M6 zapewnia wyższą wydajność graficzną, zwiększoną efektywność energetyczną i wyższe zagęszczenie użytkowników. Karta Tesla P6 dostępna jest w formie modułu MXM, o poborze mocy niższym niż 90 W, dedykowano ją centrom danych o wysokim zagęszczeniu z serwerami kasetowymi i infrastrukturą konwergentną.

NVIDIA Tesla M6

NVIDIA TESLA M6

Karta Tesla M6 została zaprojektowana specjalnie pod kątem centrów danych wirtualizujących zadania graficzne pulpitów wirtualnych. Dostępna jest w formie modułu MXM, o poborze mocy niższym niż 100 W, dedykowano ją centrom danych o wysokim zagęszczeniu z serwerami kasetowymi i infrastrukturą konwergentną.

PORÓWNAJ JEDNOSTKI GPU NVIDIA REKOMENDOWANE DO WIRTUALIZACJI

TESLA M10 TESLA M60 TESLA P40 TESLA M6 TESLA P6
Układy GPU 4 układy GPU NVIDIA Maxwell 2 układy GPU NVIDIA Maxwell 1 układ GPU NVIDIA Pascal 1 układ GPU NVIDIA Maxwell 1 układ GPU NVIDIA Pascal
LICZBA RDZENI CUDA 2560 (640 na GPU) 4096 (2,048 na GPU) 3840 1536 2048
POJEMNOŚĆ PAMIĘCI 32 GB GDDR5 (8GB na GPU) 16 GB DDR5 (8 GB na GPU) 24 GB GDDR5 8 GB GDDR5 16 GB GDDR5
LICZBA STRUMIENI H.264 1080P30 28 36 24 16 24
MAKS. LICZBA WYSTĄPIEŃ vGPU 64 (profil 512 MB) 32 (profil 512 MB) 24 (profil 1 GB) 16 (profil 512 MB) 16 (profil 1 GB)
PROFILE vGPU 0,5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB 0,5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 24 GB 0,5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB
FORMAT karta PCIe 3.0 o szerokości 2 slotów (serwery do szaf serwerowych) karta PCIe 3.0 o szerokości 2 slotów (serwery do szaf serwerowych) karta PCIe 3.0 o szerokości 2 slotów (serwery do szaf serwerowych) karta MXM (serwery kasetowe) karta MXM (serwery kasetowe)
POBÓR MOCY 225 W 240 W / 300 W (opcja 225 W) 250 W 100 W (opcja 75 W) 90 W (opcja 70 W)
CHŁODZENIE pasywne aktywne/pasywne pasywne karta bez chłodzenia karta bez chłodzenia
OPTYMALIZACJA POD KĄTEM ZAGĘSZCZENIA UŻYTKOWNIKÓW WYDAJNOŚCI SERWERÓW KASETOWYCH

BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA

90-DNIOWA WERSJA PRÓBNA