NVIDIA QUADRO SYNC

Rozwiązania NVIDIA Quadro Sync umożliwiają tworzenie perfekcyjnie zsynchronizowanych wyświetlaczy o olśniewająco ultrawysokiej rozdzielczości, aby spełnić potrzeby związane z wizualizacją i prezentacjami w szeregu branż. 

Zaprojektowane pod kątem elastyczności i skalowalności karty Quadro Sync łączą się z wybranymi jednostkami GPU NVIDIA Quadro, synchronizując je z podłączonymi do nich wyświetlaczami lub projektorami. Rozwiązanie Quadro Sync udostępnia również technologię NVIDIA Quadro Mosaic na tych synchronizowanych wyświetlaczach lub projektorach, pozwalając na łatwe skalowanie rozdzielczości dowolnej aplikacji.

ZALETY QUADRO SYNC

Quadro Sync

Rozwiązanie Quadro Sync oraz jednostki GPU Quadro współpracują z systemami operacyjnymi Windows 7, Windows 8 oraz Linux, zapewniając solidny system pozwalający na:

  • wyeliminowanie artefaktów graficznych pojawiających się w systemach złożonych z wielu projektorów lub ścianach wideo – bez wpływu na wydajność
  • wyrównywanie sygnału wejściowego dla wielowejściowych urządzeń wyświetlających, jak projektory 4K czy panele wyświetlające
  • właściwe wyświetlanie w trybie stereoskopowym 3D w wielu systemach
  • dostosowanie wyświetlaczy lub projektorów do zewnętrznego źródła synchronizującego

KLUCZOWE FUNKCJE ROZWIĄZANIA QUADRO SYNC

Karty Sync
Sync Sync II
Maksymalna liczba jednostek GPU na kartę Sync 4 4
Maksymalna liczba kart Sync na system 1 2*
Maksymalna liczba synchronizowanych jednostek GPU na system 4 8*
Maksymalna liczba synchronizowanych wyświetlaczy lub projektorów na system 16 32*
Maksymalna liczba wyświetlaczy lub projektorów korzystających z technologii Quadro Mosaic™ na system 16 32*
Obsługa wyświetlania obrazu stereoskopowego checkbox checkbox
Obsługa łączenia obrazu z projektorów checkbox checkbox
Obsługa usługi instrumentacji zarządzania Windows (WMI) checkbox checkbox

Elastyczne i skalowalne wdrażanie systemów wyświetlających o ultrawysokiej rozdzielczości

  • Nadawca może zapewnić obraz na żywo na ścianie wideo złożonej nawet z 32* wyświetlaczy 4K przy użyciu tylko jednego systemu.
  • Symulatory lotu zamiast rozdzielczości HD mogą korzystać z wyposażonych w cztery wejścia projektorów 4K, wykorzystując klaster wizualizacyjny o tym samym rozmiarze.
  • Laboratoria badawcze mogą tworzyć ściany wyświetlaczy wyświetlające stereoskopowy obraz 3D, składające się nawet z 32* wyświetlaczy przy użyciu tylko jednego systemu.

PRZEWODNIKI UŻYTKOWNIKA QUADRO SYNC

SYNCHRONIZACJA PRZY UŻYCIU MOSTKÓW QUADRO SLI

W celu prostej synchronizacji systemów korzystających z technologii NVIDIA Mosaic z dwiema jednostkami GPU warto rozważyć opcję użycia mostka Quadro SLI. Karty Quadro P6000, P5000, P4000, M6000 24 GB, Quadro M5000 i Quadro M4000 obsługują tryb SLI. Dowiedz się więcej na temat technologii SLI tutaj.

Aby skontaktować się z ekspertem NVIDIA od rozwiązań wielomonitorowych, prosimy o kontakt pod adresem QuadroSVS@nvidia.com