Pobieranie sterowników

CES Summary

CES Laptop 3070/80 Ti

CES STUDIO

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
Wersja: 331.20
Data wydania: 2013.11.6
System operacyjny: Linux 64-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 57.23 MB
Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę biblioteki NVIDIA, NvFBCOpenGL, do przechwytywania opartego na OpenGL bufora ramki. Zapewnia ona wysokowydajny interfejs o niskich opóźnieniach, który odpowiada za przechwytywanie (oraz opcjonalnie kodowanie) bufora ramki ekranu X. NvFBC oraz NvIFR są niepublicznymi interfejsami API, które dostępne są dla zatwierdzonych partnerów i przeznaczone są do użytku w sytuacjach związanych ze zdalnym wyświetlaniem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z firmą NVIDIA pod adresem GRIDteam@nvidia.com.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał załadowanie plików konfiguracyjnych profili aplikacji, gdy w ścieżce wyszukiwania konfiguracji profilu aplikacji występowały katalogi.
 • Opóźniono inicjalizację biblioteki libselinux w sterowniku NVIDIA OpenGL w celu uniknięcia problemu pojawiającego się, gdy najpierw ładowana jest współdzielona biblioteka NVIDIA libGL a biblioteka libselinux mogła nie być gotowa.
 • Usunięto błąd, który mógł prowadzić do braku dostępnej pamięci w aplikacjach OpenGL działających w systemach 32-bitowych.
 • Do pakietu sterownika NVIDIA dla systemu Linux dodano moduł jądra NVIDIA Unified Memory - nvidia-uvm.ko. Zapewnia on obsługę nowej funkcjonalności Unified Memory w nadchodzącym wydaniu CUDA.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał uruchomienie serwera X w sytuacji, gdy monitory DisplayPort 1.2 podłączone do tej samej jednostki GPU były przyporządkowane do oddzielnych ekranów X.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować blokadę w przypadku użycia funkcji fork w programach OpenGL, które korzystają z niektórych implementacji funkcji malloc, jak np. TCMalloc.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał zachowanie ustawień zawijania i przenikania obrazu w trakcie zmian konfiguracji wyświetlania.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał odzwierciedlenie niektórych zmian wykonanych przez linię poleceń narzędzia nvidia-settings w jego graficznym interfejsie użytkownika.
 • Zmieniono zachowanie funkcji wycinania w sterowniku X firmy NVIDIA na trójkątach i trapezach dla niektórych operacji RENDER, aby dopasować je do nowszych wersji pakietu Pixman:
  http://lists.freedesktop.org/archives/pixman/2013-April/002755.html
 • Usunięto błąd śledzenia Metamodów, który mógł powodować podawanie nieprawdziwych informacji podczas próby dodania lub usunięcia Metamodów poprzez rozszerzenie NV-CONTROL.
 • Usunięto błąd, który powodował, że sterownik X firmy NVIDIA próbował załadować bezwarunkowo moduł shadow X11, także w sytuacjach, gdy sterownik nie potrzebował korzystać z tego modułu. Mogło to powodować podawanie nieprawdziwych informacji na serwerach X, w których moduł ten nie występował.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał poprawne działanie zmian konfiguracji wyświetlania wykonanych przez klienta xvidtune(1).
 • Usunięto błąd, który podczas zmian konfiguracji wyświetlania powodował czasami przekłamania obrazu w aplikacjach GLX.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał poprawne działanie funkcji glReadPixels podczas odczytu obiektów bufora pikseli w niebezpośrednim renderingu, jeżeli szerokość obrazu nie była wielokrotnością liczby 4.
 • Dodano nowy atrybut do rozszerzenia NV-CONTROL, odpowiedzialny za kontrolę jasności podświetlenia - NV_CTRL_BACKLIGHT_BRIGHTNESS.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał narzędziu nvidia-settings tworzenie stron konfiguracji urządzenia wyświetlającego dla nowo podłączonych odbierających dane urządzeń typu DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport.
 • Do Panelu sterowania nvidia-settings dodano raportowanie użycia układu GPU.
 • Usunięto błąd w Panelu sterowania nvidia-settings, który uniemożliwiał użytkownikowi konfigurowanie trybu stereo, jeżeli tryb ten nie został wcześniej skonfigurowany.
 • Dodano obsługę raportowania zmierzonej prędkości obrotowej wentylatora na wspierających tę funkcję kartach graficznych w narzędziu nvidia-settings oraz w interfejsie API NV-CONTROL. Występujący wcześniej mechanizm raportowania prędkości obrotowej raportuje prędkość wentylatora jak zostało to zaprogramowane przez sterownik.
  Np. „nvidia-settings --query=[fan:0]/GPUCurrentFanSpeedRPM”.
 • Usunięto regresję powodującą, że w narzędziu nvidia-settings nie pojawiały się układy GPU, które nie obsługiwały grafiki.
 • Usunięto błąd powodujący, że urządzenia typu Multi Stream DisplayPort 1.2 przestawały działać, gdy były odłączone i podłączone ponownie, jeśli były aktywne w bieżącym Metamodzie.
 • Dodano obsługę wielu modułów jąder NVIDIA. Możliwość ta pozwala użytkownikom przydzielanie różnych układów GPU do różnych modułów jąder NVIDIA, potencjalnie redukując zasoby oprogramowania związane z koordynacją dostępu do wielu układów GPU.
 • Dodano obsługę interfejsu API EGL na platformach 32-bitowych. Obecnie wspieranymi klienckimi interfejsami API są OpenGL ES 1.1, 2.0 oraz 3.0, jedynym obsługiwanym systemem okien jest X11.
 • Dodano nową opcję AllowEmptyInitialConfiguration, która pozwala na uruchomienie serwera X w sytuacji, gdy podczas jego uruchamiania nie wykryto podłączonych wyświetlaczy. Opcję można włączyć poprzez komendę „sudo nvidia-xconfig --allow-empty-initial-configuration”.
  Opcja ta jest użyteczna w niektórych konfiguracjach wyświetlania RandR 1.4, gdy do jednostki GPU NVIDIA podczas uruchamiania serwera X nie ma podłączonych wyświetlaczy, ale mogą zostać podłączone później.
 • Zaktualizowano narzędzie nvidia-installer w celu zapewnienia przewijanego pola tekstowego do wyświetlania informacji z plików /usr/lib/nvidia/alternate-install-present oraz /usr/lib/nvidia/alternate-install-available. Pozwoli to na zapewnienie dłuższych komunikatów w tych plikach.
 • Uaktualniono narzędzie nvidia-installer, aby uniknąć rekurencji w katalogach „build” i „source” związanych z poszczególnymi jądrami podczas wyszukiwania w katalogach /lib/modules modułów jąder powodujących konflikty.
 • Dodano podręczną pamięć systemową w celu usprawnienia wydajności określonych operacji renderujących X, które wykorzystują mechanizm fallback w programowym renderingu. W celu konfiguracji wielkości pamięci podręcznej można skorzystać z opcji konfiguracji X „SoftwareRenderCacheSize”.
 • Usunięto opcję konfiguracji X „DynamicTwinView”: zawsze można użyć dynamicznej rekonfiguracji wyświetlaczy i wyłączenie tego nie jest już możliwe.
 • Usunięto błąd powodujący, że narzędzie nvidia-settings wyświetlało niepoprawne informacje na stronie konfiguracji w sytuacji, gdy wszystkie wyświetlacze ekranu X były wyłączone.
 • Uaktualniono narzędzie nvidia-installer, aby instalowało biblioteki libvdpau i libvdpau_trace wyłącznie w sytuacjach, gdy istniejąca instalacja biblioteki libvdpau nie została wykryta w systemie. Zachowanie to można obejść opcjami „--install-vdpau-wrapper” oraz „--no-install-vdpau-wrapper”.
  Przyszłe pakiety instalatora NVIDIA dla systemu Linux nie będą zawierały kopii bibliotek libvdpau i libvdpau_trace: użytkownikom korzystającym z VDPAU zaleca się instalację tych bibliotek innymi sposobami, np. z pakietów zapewnionych przez ich dostawców lub też zbudowanie ich z plików źródłowych dostępnych pod adresem:
  http://people.freedesktop.org/~aplattner/vdpau/