Pobieranie sterowników

RTX_DLSS_Game_Announcements

GeForce_Star_Wars_Outlaws

4070ti_Super_Availability

Studio_Contest_2023

RTX_40_Series_Upgrade

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
Wersja: 337.25
Data wydania: 2014.5.30
System operacyjny: Linux 64-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 64.9 MB
Ściągnij

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU
  • GeForce GTX TITAN Z
   GeForce GT 740
   GeForce 830M
   GeForce 840M
   GeForce 845M
   GeForce GTX 850M
 • Usunięto błąd powodujący załamania X w sytuacji, gdy wysyłano zapytania o wartość przesunięcia zegara układu GPU dla nieistniejących poziomów wydajności.
 • Usunięto regresję wydajności, która występowała przy uruchomionym środowisku KDE, ze środowiskiem kompozycji wykorzystującym OpenGL do tworzenia efektów na pulpicie.
 • Usunięto błąd powodujący powstawanie zduplikowanych wpisów w niektórych rozwijanych menu strony „Application Profiles” narzędzia nvidia-settings.
 • Usunięto regresję, która mogła powodować błędy związane z renderowaniem OpenGL na ekranach X korzystających z 30-bitowej precyzji koloru.
 • Usunięto błąd, który w określonych sytuacjach powodował niepowodzenie trybu zatwierdzania rozdzielczości 4K dla urządzeń korzystających z HDMI.
 • Do wiersza poleceń narzędzia nvidia-settings dodano komendy, które pozwalają na zmianę atrybutów zwiększania i obniżania częstotliwości zegara układu GPU. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z pierwszą stroną podręcznika narzędzia nvidia-settings.
 • Wprowadzono kilka kosmetycznych zmian w interfejsie użytkownika kontroli zegara układu GPU narzędzia nvidia-settings.
 • Dodano obsługę rozszerzenia GLX_EXT_stereo_tree. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją tego rozszerzenia:
  • http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/glx_stereo_tree.txt
 • Dodano obsługę funkcji Unified Back Buffer (UBB) i trybu Stereo 3D w połączeniu z rozszerzeniem kompozycji dla kart Quadro. Korzystanie z trybu stereo przy wykorzystaniu menedżera kompozycji wymaga kompatybilnego z trybem stereo menedżera kompozycji. W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie jedynie obraz dla lewego oka. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją rozszerzenia GLX_EXT_stereo_tree.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować zawieszanie się programów OpenGL w niektórych warunkach dostępnej małej ilość pamięci.
 • Zaktualizowano stronę konfiguracji wyświetlania narzędzia nvidia-settings, aby identyfikowane monitory DisplayPort 1.2 były wyświetlane z podaniem ich identyfikatorów GUID.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować niepoprawne wyświetlanie ustawień ECC w narzędziu nvidia-settings podczas ich zmiany w systemie w wieloma jednostkami GPU.
 • Usunięto opcję konfiguracji X „OnDemandVBlankInterrupts”: opcja ta została domyślnie włączona od sterownika NVIDIA 177.68 dla systemów Unix, a dokumentacja nie została aktualizowana, aby odzwierciedlić nową domyślną wartość opcji.
 • Usunięto błąd, który powodował błędy związane z układem GPU podczas podłączania szeregowo połączonych wyświetlaczy DisplayPort 1.2.
 • Zaktualizowano stronę ustawień regulacji kolorów w Panelu sterowania nvidia-settings, aby odzwierciedlić zmiany ustawień gamma dokonane przez innych klientów rozszerzenia RandR w sytuacji, gdy panel sterowania był już uruchomiony.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał jednoczesne korzystanie z wielu serwerów X na systemach z interfejsem UEFI.
 • Zaktualizowano pakiet źródłowy narzędzia nvidia-settings, aby zamiast polegać na gotowej bibliotece libXNVCtrl, tworzono ją podczas budowania narzędzia nvidia-settings.
 • Dodano możliwość zwiększenia i zmniejszenia częstotliwości zegara układu graficznego dla określonych układów GPU GeForce serii GeForce GTX 400 i późniejszych. W przypadku układów GPU obsługujących tę funkcję, wartości przesunięcia częstotliwości zegara mogą zostać zastosowane do niektórych wartości zegara na niektórych poziomach wydajności. Manipulowanie częstotliwością zegara odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się z opisem opcji konfiguracji serwera X „Coolbits” w pliku README.
 • Zaktualizowano minimalną wymaganą wersję GTK+ z 2.2 na 2.4 dla narzędzia nvidia-settings.
 • Zmieniono nazwę właściwości wyjścia rozszerzenia RandR _GUID na GUID, jako że jest to teraz oficjalna właściwość udokumentowana w pliku randrproto.txt:
  • http://cgit.freedesktop.org/xorg/proto/randrproto/commit/?id=19fc4c5a72eb9919d720ad66734029d9f8e313b1
 • Ograniczono wykorzystanie jednostki CPU oraz pamięci układu GPU przez sterownik NVIDIA EGL.
 • Dodano obsługę następujących rozszerzeń interfejsu EGL:
  • - EGL_EXT_buffer_age,
   - EGL_EXT_client_extensions
   - EGL_EXT_platform_base,
   - EGL_EXT_platform_x11.
 • Zmieniono nazwę opcji ustawień konfiguracji X „MetaModeOrientation” z „Clone” na „SamePositionAs”, aby dać jasno do zrozumienia, że to ustawienie dotyczy wyłącznie pozycji, a nie rozdzielczości trybów Metamodu.
 • Do rozszerzenia NV-CONTROL dodano atrybut NV_CTRL_VIDEO_ENCODER_UTILIZATION, który odpowiada za podawanie procentowego użycia silnika dekodera wideo.
 • Dodano obsługę rozszerzenia GLX_NV_delay_before_swap. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją tego rozszerzenia:
  • http://www.opengl.org/registry/specs/NV/glx_delay_before_swap.txt
 • Zmieniono na poprawne raportowanie wielkości bufora efektów dla rozszerzenia RGB GLX i konfiguracji GLXFBConfig oraz EGLConfig. Wcześniej formaty RGB10 i RGB8 były raportowane jako 32-bitowe, formaty RGB5 jako 16-bitowe. Zastosowano teraz poprawne raportowanie odpowiednio 30, 24 i 15-bitowe, jak wymagane jest to przez specyfikacje rozszerzeń GLX i EGL.


<