Pobieranie sterowników

Wolfenstein Bundle

Fortnite Bundle

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
Wersja: 340.24
Data wydania: 2014.7.8
System operacyjny: Linux 64-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 66.42 MB
Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Usunięto błąd powodujący, że w niektórych przypadkach na monitorach wyposażonych w technologię G-SYNC nie działały tryby „3D Vision stereo” oraz „ultra low motion blur”.
 • Usunięto błąd, który powodował wyświetlanie okna wyboru „Allow G-SYNC” w narzędziu nvidia-settings nawet w przypadku, gdy w systemie występuje układ GPU niezgodny z technologią G-SYNC.
 • Usunięto załamanie jądra występujące podczas uruchamiania niektórych aplikacji z włączoną funkcjonalnością IOMMU.
 • Usunięto wyjątek zmiennoprzecinkowy w sterowniku OpenGL, który występował podczas uruchamiania gry Risk of Rain z oprogramowaniem Wine.
 • Wprowadzono wiele usprawnień i korekt do informacji raportowanych aplikacjom GL poprzez rozszerzenia KHR_debug i ARB_debug_output.
 • Usunięto błąd, który podczas zamiany buforów powodował załamania aplikacji GLX, które jednocześnie tworzyły obiekty typu drawable na wielu serwerach X.
 • Zaktualizowano narzędzie nvidia-settings, aby podczas zapytań o typy elementów docelowych raportowało ich wszystkie aktualne nazwy, np. „nvidia-settings -q gpus”.
 • Dodano obsługę zarządzania dostępnością trybu antyaliasingu FXAA dla poszczególnych aplikacji poprzez nową zmienną środowiskową __GL_ALLOW_FXAA_USAGE i odpowiedni klucz profilu aplikacji GLAllowFXAAUsage. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią pliku README.
 • Usunięto błąd, który powodował przekłamania renderingu niebezpośredniego na konfiguracjach systemowych, które nie pozwalały na zapisywanie do pamięci wykonywalnej.
 • Zaktualizowano pliki Makefile narzędzia nvidia-settings, aby pozwolić na dynamiczne linkowanie tego narzędzia z uwzględnieniem biblioteki libjansson. Opcję tę można włączyć poprzez ustawienie zmiennej pliku reguł Makefile NV_USE_BUNDLED_LIBJANSSON na 0. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że narzędzie nvidia-settings wymaga biblioteki libjansson w wersji 2.2 lub wyższej.
 • Z instalatora nvidia-installer usunięto sprawdzanie poziomu trybu „runlevel”: wyeliminuje to problemy z instalacją związane z poziomem „runlevel 1”.
 • Dodano wstępną obsługę monitorów wyposażonych w technologię G-SYNC. Dodatkowe informacje i wymagania systemowe można znaleźć w witrynie:

  http://www.geforce.co.uk/hardware/technology/g-sync

 • Usprawniono obsługę uruchamiania sterownika NVIDIA w konfiguracjach, w których zapisywanie do pamięci wykonywalnej jest niedozwolone. Optymalizacje sterownika, które wymagają zapisywania do pamięci wykonywalnej można wyłączyć przy użyciu nowej zmiennej środowiskowej __GL_WRITE_TEXT_SECTION. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią pliku README.
 • Usunięto błąd sterownika X, który w określonych sytuacjach powodował ignorowanie zmian kanału zielonego krzywej gamma na niektórych nowszych układach GPU.
 • Usunięto regresję, która pojawiła się w wersji beta sterownika 340.17 i która powodowała, że sterownik X NVIDIA uzyskiwał dostęp do zwolnionego obszaru pamięci po wyjściu z aplikacji GLX korzystającej z rozszerzenia GLX_NV_video_out lub GLX_NV_present_video.