Pobieranie sterowników

R6S Bundle

Minecraft RTX

Laptop WFH

Sledź nas na Twitterze

Sledź nas na Facebook

Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver

 
Wersja: 340.46
Data wydania: 2014.9.30
System operacyjny: Linux 64-bit
Język: Polski
Rozmiar pliku: 66.46 MB
Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
  • Usunięto problem związany z OpenGL, który podczas zmiany rozmiaru okien aplikacji mógł powodować niepoprawne stosowanie operacji glReadPixels(), co potencjalnie mogło powodować tymczasowe zacięcia X.
  • Usunięto błąd, który mógł uniemożliwiać kompilatorowi GLSL poprawną ocenę niektórych wyrażeń w trakcie kompilacji shaderów.
  • Naprawiono błąd, który mógł doprowadzić do załamania aplikacji nvidia-installer w trakcie próby uruchamiania narzędzia nvidia-xconfig w systemach, w których tego narzędzia brakowało.
  • Dodano opcję UseSysmemPixmapAccel do zarządzania wykorzystaniem akceleracji GPU związanym z operacjami rysowania X na mapach pikseli alokowanych w pamięci systemowej.