Największe wizualizacje na świecie przeprowadzane przez Sandia National Labs przy użyciu technologii firmy NVIDIA®

 
 

NVIDIA Corporation:

Andrew Humber
European PR Manager
NVIDIA Ltd
ahumber@nvidia.com

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Największe wizualizacje na świecie przeprowadzane przez Sandia National Labs przy użyciu technologii firmy NVIDIA®

National Laboratories wykorzystują karty graficzne NVIDIA Quadro® oraz oprogramowanie ParaView do renderowania potężnych wizualizacji w rekordowo krótkim czasie

ALBUQUERQUE, NOWY MEKSYK, CLIFTON PARK, NOWY JORK I THEALE, ANGLIA —15 LISTOPADA 2005 — Sandia National Labs, Kitware, Inc. oraz NVIDIA Corporation poinformowały dzisiaj o osiągnięciu znaczącego postępu w dziedzinie wizualizacji dużych ilości danych naukowych oraz ich renderowania na nowym superkomputerze Red Storm firmy Sandia. Do renderowania tych danych wykorzystywany jest klaster Red RoSE, umożliwiający naukowcom niezwykle precyzyjną analizę różnorakich problemów z takich dziedzin jak obrona narodowa, aeronautyka czy badania nad środowiskiem.

Wyniki te uzyskiwane są dzięki dostępnej na zasadach Open Source aplikacji ParaView (www.paraview.org), uruchamianej na jednym z najpotężniejszych klastrów służących do wizualizacji – Red RoSE. Program ParaView opracowany przez firmę Kitware (www.kitware.com), umożliwia równoległą obróbkę grafiki renderowanej przez karty graficzne NVIDIA Quadro. Osiągnięcie to możliwe było dzięki nieustannym wysiłkom zmierzającym do uzyskania skalowanych technologii wizualizacyjnych, podejmowanych dzięki inwestycjom i badaniom agencji National Nuclear Security Administration (NNSA) oraz programowi Advanced Simulation and Computing (ASC), koordynującemu działania trzech laboratoriów: Sandia National Laboratories (SNL), Los Alamos National Laboratory (LANL) oraz Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

Wizualizacja jest jednym z najważniejszych elementów programu badawczego ASC, gdyż to dzięki niej można łatwiej zrozumieć ogromne ilości danych uzyskiwanych w trakcie przeprowadzanych w laboratoriach symulacji. W ich wyniku uzyskiwane są tak potężne ilości danych (często liczone w terabajtach), że stanowią one poważne wyzwanie dla systemów wizualizacyjnych, które muszą je przetworzyć. Klaster „Red RoSE” będący częścią systemu wspierającego superkomputer Red Storm, składa się z 264 węzłów wizualizacyjnych (czyli stacji roboczych), z których każda wyposażona jest w:

  • Karty graficzne NVIDIA Quadro FX 3400 PCI Express
  • Dwa procesory 3.6 GHz Intel Xeon EM64T i 4GB RAM
  • Łącza InfiniBand 4x HCA, pozwalające na obróbkę danych na wszystkich 264 węzłach

„Połączenie oprogramowania ParaView oraz sprzętu graficznego o wysokiej wydajności firmy NVIDIA w znaczny sposób zwiększyło nasze możliwości wizualizowania dużych zestawów danych. Jesteśmy w tej chwili w stanie załadować, przetworzyć oraz interaktywnie wizualizować jedne z największych na świecie zbiorów danych”, powiedział Brian Wylie, szef zespołu wizualizacyjnego w Sandia National Labs.

clip_image002.jpg

Podpis: Asteroid Golevka ma rozmiary około 500 x 600 x 700 metrów. W tej symulacji wykonanej z użyciem oprogramowania CTH, służącego do symulowania fal uderzeniowych, zainicjowano w centrum asteroidy eksplozję o mocy 10 megaton. Symulacja trwała około 15 godzin na 7200 węzłach superkomputera Red Storm i dostarczyła dane z okresu około 0,65 sekundy trwania eksplozji. Rozdzielczość wynosiła 1 metr, przy siatce przestrzennej o wielkości 1 kilometra sześciennego zawierającego 1,1 miliarda komórek. Tak duża rozdzielczość tej symulacji zapewnia wierność informacji o tworzeniu się pęknięć i ich rozchodzeniu się, co nie było możliwe w modelach o mniejszej rozdzielczości.

„Dostępne powszechnie rozwiązania z rodziny NVIDIA Quadro zapewniają potrzebną w wizualizacjach moc na takim poziomie, jaki do tej pory dostępny był tylko w dedykowanych kartach graficznych”, powiedział Jeff Brown, dyrektor działu produktów profesjonalnych w firmie NVIDIA. „Produkowane przez nas profesjonalne karty graficzne pozwalają takim klientom jak Sandia na opracowanie wysokoskalowalnych rozwiązań i wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie procesorów graficznych”.

Oprogramowanie ParaView służy do interaktywnego przeprowadzania różnych obliczeń, między innymi pochodnych pól skalarnych, t–strippingu, cięć i glifów. Wyniki równoległego renderingu prezentowane są za pomocą systemu obrazowania o wysokiej wydajności prosto na ekran operatora. W typowych sytuacjach, ParaView dostarcza dane z klastra renderującego z prędkością 15 klatek na sekundę. Taki poziom wydajności możliwy jest dzięki zastosowaniu kart graficznych NVIDIA Quadro z interfejsem PCI Express. Program ParaView jest w stanie renderować ponad 8 miliardów wielokątów na sekundę dzięki wykorzystaniu służącej do renderingu równoległego biblioteki Ice-T firmy Sandia oraz systemu kompresji obrazu SQUIRT.

Oprogramowanie ParaView bazuje na popularnym pakiecie Visualisation Toolkit (VTK) i wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy renderingu równoległego oraz wiodące technologie klastrowe, dzięki czemu jest w stanie wizualizować nawet największe zbiory danych. Jego współtwórcami są Kitware, LANL, SNL oraz Army Research Laboratory. ParaView finansowany jest z pieniędzy pochodzących z programu ASC amerykańskiego Departamentu Energii w ramach kontraktu zawartego z firmą Kitware przez spółkę trzech laboratoriów: LANL, SNL i LLNL. W ramach projektu opracowywane są algorytmy przetwarzania równoległego, wspierająca je infrastruktura, urządzenia wejścia/wyjścia oraz sprzęt służący do wyświetlania obrazu. Jedną z interesujących cech tego projektu jest klauzula nakazująca udostępnianie tworzonego oprogramowania na zasadach Open Source. Dzięki temu program ParaView także dostępny jest na takich zasadach.

O Sandia

Sandia to laboratorium badawcze zarządzane przez firmę Sandia Corporation, oddział przedsiębiorstwa Lockheed Martin, na zlecenie agendy rządu amerykańskiego – National Nuclear Security Administration – funkcjonującej w ramach Departamentu Energii. Do zadań Sandii należą badania w dziedzinach bezpieczeństwa narodowego, technologii dotyczących energii oraz środowiska, a także ekonomii.

O Kitware

Kitware to założona w 1998 roku mała firma prywatna zajmująca się grafiką 3D, obrazowaniem, wizualizacją o obiektowym projektowaniem oprogramowania, mająca klientów w 43 krajach. Do jej głównych klientów należą firmy z branży poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, obrazowania medycznego, badań rządowych, CAD, aeronautyki oraz inżynieryjnej. Do zlecanych firmie Kitware zadań należą między innymi przygotowywanie gotowych aplikacji, tworzenie programów dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, przystosowywanie opracowanych przez firmę narzędzi takich jak VTK, ITK czy CMake do pracy z dedykowanym sprzętem, wsparcie techniczne i dokumentacja dla tych narzędzi oraz specjalistyczne usługi konsultingowe.

O firmie NVIDIA

Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj.

 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn