NVIDIA prezentuje nowy, otwarty standard przenośnych mediów strumieniowych – OpenMAX IL

 
 

NVIDIA Corporation:

Andrew Humber
European PR Manager
NVIDIA Ltd
ahumber@nvidia.com

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


NVIDIA prezentuje nowy, otwarty standard przenośnych mediów strumieniowych – OpenMAX IL

Nowy format mediów strumieniowych w pełni wykorzystuje przenośne procesory graficzne NVIDIA® GoForce® 3D.

CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) — LAS VEGAS, NEVADA — 4 STYCZNIA 2006 —NVIDIA Corporation, światowy lider technologii programowalnych procesorów graficznych, oraz The Khronos™ Group zaprezentują jutro publicznie nowy standard OpenMAX IL 1.0.

W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie prototypowa implementacja formatu OpenMAX IL działająca na przeznaczonym dla miniaturowych urządzeń mobilnych procesorze graficznym NVIDIA GoForce 3D. Wykorzystując OpenMAX IL można po raz pierwszy tworzyć elastyczne, akcelerowane sprzętowo potoki medialne służące do przesyłania, dekodowania i wyświetlania z pełną prędkością filmów w formacie MPEG-4 łącznie z w pełni zsynchronizowanym dźwiękiem. Dzięki zastosowaniu OpenMAX IL, w strumieniu multimedialnym można łatwo umieszczać dodatkowe kodeki lub zmieniać ich konfigurację, zachowując przy tym pełną zdolność do wymiany danych pomiędzy kodekami a przesyłanymi mediami.

Specyfikacja formatu OpenMAX™ IL 1.0 (Integration Layer – warstwa integracji) definiuje interfejsy programowe umożliwiające szybką integrację kodeków z kontenerami mediów strumieniowych w miniaturowych urządzeniach przenośnych. OpenMAX IL to pierwsza z trzech warstw ogólnego standardu OpenMAX, który zapewni pełną przenośność kodeków i aplikacji, umożliwiającą opracowywanie oraz integrowanie akcelerowanych komponentów multimedialnych na wielu systemach operacyjnych i platformach sprzętowych.

„OpenMAX IL pozwoli firmie NVIDIA udostępnić twórcom oprogramowania pełną moc jej zaawansowanych procesorów multimedialnych za pomocą otwartego standardu”, powiedział Michael Rayfield, szef działu procesorów dla urządzeń przenośnych w firmie NVIDIA. „NVIDIA jest jednym ze współtwórców otwartego standardu OpenMAX, dzięki któremu chcemy udostępnić zaawansowane rozwiązania w dziedzinie mediów dla miniaturowych urządzeń przenośnych”.

O Khronos

Khronos Group to konsorcjum mające na celu opracowywanie takich otwartych interfejsów programowania jak COLLADA™, OpenGL® ES, OpenMAX™, OpenVG™, OpenSL ES™ czy OpenML™, umożliwiających tworzenie i sprzętową akcelerację różnego typu mediów na wielu platformach sprzętowych. Wszyscy członkowie Khronos mogą brać udział w opracowywaniu poszczególnych specyfikacji, mają prawo decydowania o kierunkach rozwoju oraz dostosowywania własnych rozwiązań sprzętowych przed ich publicznym udostępnieniem. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.khronos.org.

O firmie NVIDIA

Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj.

 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn