Rozwiązania graficzne firmy NVIDIA® w nowatorskim urządzeniu do wykrywania nowotworów

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Rozwiązania graficzne firmy NVIDIA® w nowatorskim urządzeniu do wykrywania nowotworów

System DBT opracowany przez Mass General Hospital i firmę Mercury Computer zdobył nagrodę „Imaging Solutions of The Year”

THEALE, ANGLIA — 21 LUTEGO 2006 — NVIDIA Corporation poinformowała dzisiaj, że nowatorski system wykrywania raka opracowany przez Massachusetts General Hospital i firmę Mercury Computer Systems otrzymał nagrodę „Imaging Solutions of the Year” przyznawaną przez czasopismo Advanced Imaging Magazine. Jednym z elementów tego wymagającego niezwykłych mocy obliczeniowych systemu są profesjonalne rozwiązania graficzne z serii NVIDIA Quadro® FX.

Najważniejszymi kryteriami oceny projektów były wyjątkowość problemu, który mają rozwiązać i kreatywność realizacji postawionego zadania. Pretendenci należeli do różnych dziedzin – od przemysłowych systemów wizyjnej kontroli procesów produkcyjnych, przez systemy uzyskiwania i opracowywania zdjęć satelitarnych, po zastosowania medyczne, mikroskopowe, wojskowe i przemysłowe.

Massachusetts General Hospital opracował system cyfrowej tomosyntezy piersi (Digital Breast Tomosynthesis – DBT), zaś firma Mercury Computer Systems stworzyła narzędzie do szybkiej obróbki uzyskiwanych obrazów. Procesory graficzne NVIDIA Quadro FX zawierają programowalny potok renderujący umożliwiający tworzenie obrazów trójwymiarowych na podstawie serii obrazów 2D.

„Ta nagroda to znaczące osiągnięcie w naszej współpracy ze szpitalem Massachusetts General, mającej na celu usprawnienie procesu wykrywania i diagnozowania nowotworów”, powiedział Marcelo Lima, wiceszef działu Komercyjnego obrazowania i wizualizacji w firmie Mercury Computer Systems. „Dzięki zastosowaniu technologii firmy NVIDIA mamy nadzieję na zastosowanie techniki obrazowania DBT nie tylko w laboratoriach, ale także w szerokiej praktyce klinicznej”.

Komponentami systemu DBT są także: zaprojektowany przez firmę GE Healthcare system mammografii cyfrowej Senographe 2000 oraz zaawansowany algorytm „likelihood expectation” („estymowanego prawdopodobieństwa”) opracowany przez Brandeis University i Massachusetts General Hospital. Projekt był w części finansowany z dwóch grantów przyznanych przez Dowództwo Badań Medycznych armii amerykańskiej.

Podstawową zaletą DBT jest możliwość „przeglądania” kolejnych warstw wnętrza piersi w taki sposób, że nie są one zasłaniane przez nakładające się warstwy tkanki. Wcześniej potencjalne zalety tej metody były niweczone przez długi czas obliczeń, który uniemożliwiał zastosowania kliniczne. Dzięki nowemu systemowi czas potrzebny na wykonanie obliczeń został zredukowany z pięciu godzin do pięciu minut czyli 60–krotnie. Testy nowego systemu DBT pozwoliły lekarzom na szybsze wykrywanie nowotworów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości pomyłek i łatwiejszym rozróżnianiu łagodnych i złośliwych zmian patologicznych.

Magazyn „Advanced Imaging” przeznaczony jest dla profesjonalistów ze wszelkich dziedzin obrazowania elektronicznego i dostarcza im najnowszych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu do obrazowania. Więcej informacji na temat nagród „Imaging Solutions of the Year” znaleźć można na stronie //www.advancedimagingpro.com/publication/article.jsp?pubId=1&id=2327.

O firmie NVIDIA

Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn