Rozwiązania graficzne firmy NVIDIA w komputerach prezentujących Windows Vista w trakcie Intel Developer Forum

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Rozwiązania graficzne firmy NVIDIA w komputerach prezentujących Windows Vista w trakcie Intel Developer Forum

Uczestnicy IDF mogli zapoznać się z systemem Windows Vista™ dzięki procesorom graficznym firmy NVIDIA®

THEALE, ANGLIA - 13 MARCA 2006 — firma NVIDIA Corporation poinformowała dzisiaj, że procesory graficzne firmy NVIDIA umożliwiły zapoznanie się z interfejsem Aero nowego systemu operacyjnego Microsoft® Windows Vista™ w trakcie imprezy Intel Developer Forum 2006, która odbyła się w zeszłym tygodniu w San Francisco. Na wszystkich 24 stanowiskach do łączenia się z Internetem znajdowały się wczesne wersje testowe nowego systemu uruchomione na notebookach Dell™ XPS™ z procesorami graficznymi NVIDIA. Rozwiązania graficzne firmy NVIDIA zainstalowano także w ponad 12 desktopach z Windows Vista na stoisku firmy Microsoft.

Windows Vista to następna wersja systemu Microsoft Windows, która ma pojawić się jeszcze w tym roku. Komputery z nieodpowiednimi kartami graficznymi wyświetlać będą prosty interfejs użytkownika, podobny nieco do obecnego w systemie Windows XP. Jednak komputery z zaawansowanymi procesorami graficznymi 3D, takimi jak układy firmy NVIDIA, będą mogły wyświetlić zaawansowane wizualnie środowisko zwane Windows Aero. Ten ulepszony interfejs oferować ma nie tylko estetyczne efekty wizualne, takie jak przezroczystość niektórych elementów, ale także oferować przestrzeń roboczą zwiększającą produktywność. Pełny potencjał nowego systemu będzie dostępny tylko na komputerach z wyspecjalizowanym procesorem graficznym (GPU).

Obecne procesory graficzne firmy NVIDIA z serii GeForce® 7, GeForce 6 i GeForce FX przeznaczone dla desktopów i notebooków zaprojektowane są z myślą o Windows Vista, dzięki czemu mogą zaoferować pełną obsługę nowego systemu.

Mimo że systemu Windows Vista nie należy się spodziewać wcześniej niż w drugiej połowie 2006 roku, Microsoft już oferuje wczesne wersje testowe nowego systemu, dzięki którym można sprawdzić jego stabilność i niezawodność. NVIDIA ściśle współpracuje z firmą Microsoft nad rozwojem Windows Vista. Więcej informacji na temat tej współpracy znaleźć można na stronie //www.nvidia.pl/page/technology_vista_main.html.

O firmie NVIDIA

Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn