Nowe oprogramowanie NVIDIA® NVSG scene graph umożliwia tworzenie aplikacji nowej generacji

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Nowe oprogramowanie NVIDIA® NVSG scene graph umożliwia tworzenie aplikacji nowej generacji

NVIDIA Scene Graph NVSG 3.2 SDK wprowadza obsługę technologii SLI™, zawiera poprawki wydajności i najnowsze funkcje Cg 1.5 oraz renderingu wolumetrycznego

SIGGRAPH 2006 — BOSTON, MASSACHUSETTS — 1 sierpnia 2006 — NVIDIA Corporation, światowy lider technologii programowalnych procesorów graficznych, opublikował dzisiaj najnowszą wersję narzędzia dla programistów NVIDIA Scene Graph Software Development Kit (NVSG SDK), pozwalającego twórcom oprogramowania na optymalizację tworzonych aplikacji i wykorzystanie najnowszego sprzętu do przetwarzania grafiki. Pakiet NVIDIA NVSG 3.2 jest szeroko wykorzystywany w wielu dziedzinach – od projektowania samochodów po grafikę w stacjach telewizyjnych i produkcję gier komputerowych i jest dostępny bez opłat dla partnerów firmy NVIDIA.

NVIDIA NVSG w wersji 3.2 oferuje wiele nowych funkcji i poprawek wydajności, między innymi:

  • Rendering wolumetryczny wykorzystywany do wyświetlania objętościowych danych 3D takich jak wyniki obrazowania MRI (Magnetic Resonance Imaging)
  • Obsługa systemu operacyjnego Microsoft Vista
  • Obsługa technologii NVIDIA SLI, dzięki której możliwe jest wykorzystanie w jednym systemie wielu procesorów graficznych
  • Obsługa Cg 1.5, najnowszej wersji języka programowania Cg
  • Zwiększona wydajność i mniejsze użycie pamięci oraz ulepszona obsługa przetwarzania tekstur

NVSG SDK to zorientowana obiektowo biblioteka programistyczna (C++), która ułatwia i przyśpiesza projektowanie wysoko wydajnych aplikacji 3D. Biblioteka ta oferuje także obszerny zestaw klas, które deweloperzy mogą łączyć i rozszerzać w celu tworzenia szybkich i niezawodnych aplikacji graficznych.

„Technologia Scene Graph firmy NVIDIA umożliwia deweloperom szybkie tworzenie zaawansowanych i oferujących doskonałą wydajność aplikacji graficznych 3D” — powiedział Jeff Brown, szef działu Professional Solutions Group w firmie NVIDIA. „Nowa wersja pakietu NVSG jest bardzo elastyczna, umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości procesora GPU, obsługuje moduł do obsługi cieni, jest niezależna od interfejsów API systemu operacyjnego i systemu grafiki, a także obsługuje klastry i możliwości pracy wieloprocesorowej/wielowątkowej. Nowe funkcje sprawiają, że NVSG jest niezwykle wydajnym i przygotowanym na nadchodzące wyzwania narzędziem do tworzenia aplikacji graficznych”.

Pakietu NVSG można używać do tworzenia wysoko wydajnych aplikacji 3D służących do generowania symulacji wizualnych, produkcji, projektowania opartego na symulacji, tworzenia wizualizacji naukowych i medycznych, emisji wideo, pokazów architektonicznych i projektowania wspomaganego komputerowo. Pakiet NVSG umożliwia deweloperom optymalne wykorzystanie wydajności oraz zaawansowanego zestawu funkcji kart graficznych NVIDIA Quadro®. NVSG działa ponad interfejsem programowania (API) OpenGL® w środowiskach 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux. Architektura pakietu NVSG umożliwia integrację z innymi platformami służącymi do renderowania, takimi jak np. Microsoft® DirectX®.

Pakiet NVSG, oprócz elastycznego interfejsu API i niezależności od systemu operacyjnego, umożliwia wykorzystanie zalet wymiany formatów modułów do obsługi cieni wyższego poziomu. Umożliwia to optymalizowanie zarządzania pamięcią dla obiektów NVSG. Pakiet ten można stosować w klastrach w połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA Quadro FX, które oferują możliwości urządzenia genlock. Ponadto zestaw NVSG obsługuje wielowątkowość i renderowanie wieloprzebiegowe. Otwarty i oferujący duże możliwości rozbudowy zestaw NVSG umożliwia deweloperom tworzenie własnych interfejsów w celu dodania obsługi importu i eksportu plików w różnych formatach.

NVSG 3.2 można pobrać ze strony www.developer.nvidia.com.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do, funkcji, korzyści, wydajności i możliwości oprogramowania NVIDIA Scene Graph Software Development Kit, rynków korzystających z NVIDIA NVSG 3.2 oraz wykorzystania kart graficznych NVIDIA Quadro są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, opóźnień we wprowadzaniu do produkcji nowych produktów, zmian w preferencjach i potrzebach użytkowników, przyjęcia nowych produktów i technologii przez rynek, opracowywania nowych technologii, błędów wynikających z procesu produkcyjnego lub w oprogramowaniu, wpływu produktów konkurencji, ogólnych trendów w branży w tym cyklicznych trendów w przemyśle półprzewodników, wpływu produktów konkurencji oraz zmian w cennikach, zmian w standardach przemysłowych oraz interfejsach oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 kwietnia 2006 roku. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania. Firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

Copyright © 2006 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn