Nowe Narzędzia Firmy NVIDIA Do Analizy Wydajności Skracają Czas Opracowania Aplikacji Dla Systemów Linux i Windows

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


Nowe Narzędzia Firmy NVIDIA Do Analizy Wydajności Skracają Czas Opracowania Aplikacji Dla Systemów Linux i Windows

Pakiet narzędzi NVPerfKit 2.1 oferuje nowe możliwości w zakresie debugowania, wizualizacji i profilowania przy tworzeniu oprogramowania wykorzystującego procesory graficzne

SANTA CLARA, CKALIFORNIA — 19 października 2006 — NVIDIA Corporation, światowy lider technologii programowalnych procesorów graficznych, przedstawił dzisiaj NVPerfKit 2.1, rozbudowany pakiet narzędzi nowej generacji służących do debugingu i profilowania aplikacji wykorzystujących OpenGL i Direct3D w systemach Windows i Linux.

Twórcy oprogramowania pracujący na 32- i 64-bitowych platformach działających pod kontrolą systemów Windows i Linux mogą teraz wykorzystać tę samą technologię, którą zaimplementowano w narzędziu do analizy wydajności NVIDIA NVPerfHUD. Jest to zaawansowany program do analizy wydajności, wyświetlający informacje dotyczące debugowania i profilowania na tle tworzonej aplikacji (heads-up display - HUD), przeznaczony dla aplikacji wykorzystujących komponent Direct3D bibliotek Microsoft DirectX 9.0c w systemie Windows XP, akcelerowanych przez wybrane procesory graficzne firmy NVIDIA. Programistom wykorzystującym NVPerfHUD 4 oferuje on przeciętny wzrost wydajności dochodzący do 35% oraz możliwość znalezienia średnio 11 błędów renderingu*.

Gamebryo
The NVPerfKit 2.1 suite of performance tools includes NVPerfHUD 4; shown here running on the Gamebryo game engine from Emergent Game Technologies.

Dan Speed, programista silnika graficznego w firmie CCP Games, wykorzystuje narzędzia firmy NVIDIA do optymalizacji procesu tworzenia takich gier jak Eve Online, gry science-fiction typu Massively Multiplayer Online Game (MMOG). "Program NVPerfHUD dał się łatwo zintegrować ze środowiskiem programistycznym i okazał się niezbędnym narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie błędów, co pozwoliło nam uzyskać znaczny wzrost wydajności w grze Eve Online.

"W firmie Emergent nieustannie poszukujemy sposobów na zwiększenie wydajności opracowywanych przez nas gier. Integracja programu NVPerfHUD oraz naszego silnika Gamebryo Element tworzy bezcenne narzędzie do optymalizacji wydajności w grach", powiedział Doug Kubel, wiceprezes firmy Emergent Game Technologies. "Integracja ta pozwala naszym klientom na uzyskanie dokładnych danych pochodzących ze sterownika i procesora graficznego, co umożliwia efektywne wykrywanie, analizę i eliminowanie wąskich gardeł w wydajności gier".

Zapewniając dostęp do niskopoziomowych wskaźników wydajności w ramach sterownika oraz podobnych wskaźników sprzętowych w procesorze graficznym, NVPerfKit 2.1 ułatwia twórcom oprogramowania ustalanie, jak aplikacja wykorzystuje układ graficzny poprzez identyfikację rozwiązanych problemów z wydajnością, co wpływa na istotne skrócenie czasu tworzenia aplikacji.

NVPerfKit 2.1 zawiera następujące komponenty:

  • Sterownik wyposażony w mierniki wydajności – współdziała z API graficznym i procesorem, zapewniając dopływ danych dotyczących wydajności
  • NVPerfHUD – oferuje zaawansowane narzędzie do analizy aplikacji Direct3D w czasie rzeczywistym
  • NVPerfSDK – zawiera API umożliwiające dostęp do sygnałów procesora graficznego w aplikacjach, przykładowy kod oraz klasy pomocnicze dla aplikacji OpenGL i DirectX, a także NVIDIA Developer Control Panel
  • Plug-in firmy NVIDIA do programu Microsoft PIX
  • Narzędzie GLExpert – umożliwiające debugowanie błędów OpenGL
  • Obsługa różnych narzędzi do analizy, m.in. PerfMon, Intel Ntune oraz gDEBugger

NVPerfKit 2.1 działa w systemach Windows XP i Linux wykorzystujących procesory graficzne z serii NVIDIA® GeForce® 7, NVIDIA GeForce 6 oraz NVIDIA Quadro® FX i najnowsze procesory graficzne firmy NVIDIA. Starsze układy są obsługiwane, ale przy zmniejszonej funkcjonalności.

Pakiet narzędzi NVPerfKit 2.1 można pobrać ze strony //developer.nvidia.com/NVPerfKit. Z kolei na stronie //developer.nvidia.com/object/nvperfhud-screenshots.html obejrzeć można galerię zrzutów ekranowych narzędzia NVPerfHUD wykorzystywanego przy tworzeniu najbardziej znanych gier.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

* W najnowszych badaniach ponad 100 użytkowników programu NVPerfHUD 4 zaobserwowało średni wzrost wydajności wynoszący 34.8%, wynikający z wykorzystania NVPerfHUD 4 do optymalizacji ich aplikacji. Użytkownicy ci stwierdzili także, że NVPerfHUD 4 pozwolił im odnaleźć przeciętnie 11 błędów renderingu w trakcie opracowywania aplikacji. Rezultaty te uzyskano wśród użytkowników wykorzystujących różne konfiguracje oraz oprogramowanie. Poszczególne rezultaty mogą się różnić.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do, funkcji, korzyści, możliwości i wydajności NVPerfKit 2.1 oraz NVIDIA NVPerfHUD są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, opóźnień we wprowadzaniu do produkcji nowych produktów, opóźnień w integrowaniu produktów, zmian w preferencjach i potrzebach użytkowników, przyjęcia nowych produktów i technologii przez rynek, opracowywania nowych technologii, błędów wynikających z procesu produkcyjnego lub w oprogramowaniu, przyjęcia produktów konkurencji przez naszych klientów zamiast naszych produktów, ogólnych trendów w branży w tym cyklicznych trendów w przemyśle półprzewodników, wpływu produktów konkurencji oraz zmian w cennikach, zmian w standardach przemysłowych oraz interfejsach oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 kwietnia 2006 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania. Firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

Copyright © 2006 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn