NVIDIA prezentuje CUDA™ - rozpoczyna się era obliczeń na GPU

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


NVIDIA prezentuje CUDA™ - rozpoczyna się era obliczeń na GPU

Nowa architektura obliczeniowa NVIDIA umożliwia przetwarzanie przez procesor graficzny danych w aplikacjach komercyjnych, technicznych i zaawansowanych grach

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 8 LISTOPADA 2006 — NVIDIA Corporation, światowy lider technologii programowalnych procesorów graficznych, przedstawił dzisiaj technologię NVIDIA CUDA, zupełnie nową architekturę obliczeń wykonywanych przez procesory graficzne (GPU) firmy NVIDIA, oraz pierwsze w branży środowisko programistyczne języka C, przeznaczone dla GPU.

Obliczenia wykorzystujące GPU i CUDA (Compute Unified Device Architecture) stanowią nowe podejście do zagadnienia obliczeń komputerowych, w którym setki rdzeni osadzonych w jednym układzie są w stanie jednocześnie komunikować się i współpracować, rozwiązując złożone problemy obliczeniowe do 100 razy szybciej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Ta przełomowa architektura dopełniana jest przez kolejną nowość – kompilator C firmy NVIDIA dla procesorów graficznych. To pełne środowisko programistyczne oferuje twórcom oprogramowania narzędzia, których potrzebują do rozwiązania nowych problemów w zaawansowanych obliczeniowo aplikacjach, takich jak projektowanie przemysłowe, analizy danych, obliczenia techniczne czy fizyka w grach.

Dostępne od dzisiaj na nowych kartach graficznych GeForce® 8800 oraz przyszłych rozwiązaniach graficznych NVIDIA Quadro® Professional obliczenia wykorzystujące CUDA pozwalają na pokonanie ograniczeń tradycyjnych obliczeń wykonywanych przez GPU, pozwalając rdzeniom procesora graficznego na komunikację, synchronizację i współdzielenie danych.

"Nasi klienci, w tym wszyscy producenci telefonów komórkowych na świecie, zauważają zalety wykorzystania procesorów graficznych firmy NVIDIA wraz ze sprzętowymi akceleratorami firmy Acceleware w celu przyspieszenia procesu opracowywania nowych produktów", powiedział Nicolas Chavannes, szef działu oprogramowania w firmie Schmid and Partner Engineering AG (SPEAG). "Wydajność obliczeń osiągana obecnie dzięki procesorom graficznym obsługującym CUDA wyraźnie wpłynie na wyniki finansowe naszych klientów".

Procesory graficzne z obsługą CUDA oferują specjalne funkcje dotyczące obliczeń, w tym Parallel Data Cache (równoległa pamięć podręczna danych), co umożliwia 128 procesorom taktowanym z częstotliwością 1.35 GHz, obecnym w najnowszej generacji GPU NVIDIA, współpracę w czasie wykonywania skomplikowanych obliczeń. Twórcy oprogramowania mogą uzyskać dostęp do nowych funkcji za pośrednictwem oddzielnego sterownika, komunikującego się z warstwami DirectX oraz OpenGL, oraz nowego kompilatora C firmy NVIDIA przeznaczonego dla GPU, zastępującego dotychczasowe języki w programowaniu obliczeń na GPU.

Procesor graficzny z obsługą CUDA funkcjonuje albo jako procesor wątkowy, w którym tysiące programów zwanych wątkami działają wspólnie nad rozwiązaniem złożonych problemów, albo jako procesor strumieniowy, w którym w specyficznych aplikacjach, takich jak np. obrazowanie, wątki nie komunikują się między sobą. Aplikacje wykorzystujące CUDA wykorzystują procesor graficzny do wymagających obliczeń cząstkowych, zaś wielordzeniowe procesory główne do wykonywania głównych zadań takich jak kontrola i zarządzanie danymi.

"CUDA udostępnia nam zupełnie nowe możliwości obliczeniowe i daje bliższy dostęp do sprzętu", powiedział Ryan Schneider, dyrektor techniczny w firmie Acceleware Corp. "CUDA sprawia, że służące do symulacji elektromagnetycznych i obliczeń geofizycznych produkty firmy Acceleware mogą zwiększać swoją wydajność z roku na rok, a także, dzięki naszym partnerom OEM takim jak SPEAG, pozwoli nam zaspokoić potrzeby nowych rynków, takich jak obrazowanie biomedyczne czy modelowanie zbiorników wodnych. Najnowsze osiągnięcia firmy NVIDIA wyraźnie przyspieszają proces opracowywania nowych produktów."

"Dzięki CUDA możemy zastosować nowe sposoby analizy danych sejsmicznych, uwzględniające terabajty danych", powiedział Alex Krueger, prezes firmy Headwave. "Dzięki nowej architekturze procesorów graficznych firmy NVIDIA możemy przyspieszyć wykonywanie jednych z najbardziej zaawansowanych obliczeniowo algorytmów wykorzystywanych w obliczeniach z dziedziny poszukiwań ropy i gazu – w znacznie większym stopniu, niż są to w stanie zrobić procesory ogólne".

Zestaw narzędzi programistycznych CUDA Software Developers Kit (SDK) jest dostępny za pośrednictwem programu NVIDIA dla zarejestrowanych programistów i naukowców. Więcej informacji na temat programowania z CUDA znaleźć można na stronie www.developer.nvidia.com.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do, funkcji, korzyści, możliwości i wydajności technologii NVIDIA CUDA, obliczeń wątkowych oraz kompilatora C firmy NVIDIA a także dostępności NVIDIA CUDA i CUDA Software Developers Kit są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, opóźnień we wprowadzaniu do produkcji nowych produktów, opóźnień w integrowaniu produktów, zmian w preferencjach i potrzebach użytkowników, przyjęcia nowych produktów i technologii przez rynek, opracowywania nowych technologii, błędów wynikających z procesu produkcyjnego lub w oprogramowaniu, przyjęcia produktów konkurencji przez naszych klientów zamiast naszych produktów, ogólnych trendów w branży w tym cyklicznych trendów w przemyśle półprzewodników, wpływu produktów konkurencji oraz zmian w cennikach, zmian w standardach przemysłowych oraz interfejsach oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 30 kwietnia 2006 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania. Firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

Copyright © 2006 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn