NVIDIA® CUDA™ - moc obliczeń na GPU

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223


NVIDIA® CUDA™ - moc obliczeń na GPU

Oferowane przez NVIDIA® nowe możliwości obliczeń są już dostępne dla wszystkich twórców oprogramowania

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 16 LUTEGO 2007 — NVIDIA Corporation, światowy lider technologii programowalnych procesorów graficznych, udostępnił dzisiaj publiczną wersję beta zestawu oprogramowania NVIDIA® CUDA™ Software Developer Kit (SDK) oraz kompilatora C, przeznaczonych do prowadzenia obliczeń za pośrednictwem procesorów graficznych (GPU) firmy NVIDIA. Obliczenia wykonywane przez GPU przy wykorzystaniu CUDA SDK to nowe podejście do technologii przetwarzania danych, w którym setki rdzeni osadzonych w jednym układzie są w stanie jednocześnie komunikować się i współpracować, rozwiązując złożone problemy obliczeniowe.

„Procesor graficzny to obecnie wydajny, programowalny procesor idealnie przystosowany dla aplikacji wykonujących ogromne ilości obliczeń, takich jak ruchy sejsmiczne w badaniach nad wydobyciem ropy naftowej i gazu, modelowanie finansowe czy badania biologiczne. Dzięki wprowadzeniu technologii CUDA, moc przetwarzania równoległego procesorów graficznych jest obecnie dostępna dla każdego twórcy oprogramowania za pośrednictwem standardowego języka programowania C”, powiedział Andy Keane, menedżer obliczeń wykonywanych na GPU w firmie NVIDIA.

Technologia NVIDIA CUDA dostępna jest w procesorach graficznych GeForce® 8800 oraz przyszłych profesjonalnych rozwiązaniach graficznych NVIDIA Quadro®. Twórcy oprogramowania mogą pobrać wersję beta CUDA Software Developers Kit (SDK) i kompilatora C dla systemów Windows XP oraz Linux (RedHat Release 4 Update 3) z witryny NVIDIA Developer dostępnej pod adresem www.developer.nvidia.com. Pod adresem forums.nvidia.com dostępne są także fora dyskusyjne oferujące informacje, dyskusje i porady dla programistów zajmujących się obliczeniami wykonywanymi przez GPU.

Obliczenia wykorzystujące technologię NVIDIA CUDA pozwalają na pokonanie ograniczeń tradycyjnych obliczeń strumieniowych wykonywanych przez GPU poprzez rozszerzenie funkcji GPU umożliwiające rozwiązywanie szerokiej gamy wymagających obliczeniowo problemów. Przełomowa architektura najnowszych procesorów graficznych NVIDIA G80 dopełniana jest przez kompilator CUDA C – pierwszy kompilator C przeznaczony dla procesorów graficznych. To pełne środowisko programistyczne oferuje twórcom oprogramowania narzędzia, których potrzebują do rozwiązania nowych problemów w zaawansowanych obliczeniowo aplikacjach, takich jak projektowanie przemysłowe, analizy danych, obliczenia techniczne czy fizyka w grach komputerowych.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania programowalnych procesorów graficznych. Firma produkuje nowatorskie urządzenia dla przemysłu komputerowego, elektroniki konsumenckiej oraz urządzeń przenośnych. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do, zalet, wpływu, wydajności, cen oraz funkcji platformy deweloperskiej NVIDIA oraz pakietu NVIDIA Developer Toolkit; etapu przejścia branży tworzenia gier oraz daty wydania narzędzi są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, opóźnień we wprowadzaniu do produkcji nowych produktów, opóźnień w integrowaniu produktów, zmian w preferencjach i potrzebach użytkowników, przyjęcia nowych produktów i technologii przez rynek, opracowywania nowych technologii, błędów wynikających z procesu produkcyjnego lub w oprogramowaniu, przyjęcia produktów konkurencji przez naszych klientów zamiast naszych produktów, ogólnych trendów w branży w tym cyklicznych trendów w przemyśle półprzewodników, wpływu produktów konkurencji oraz zmian w cennikach, zmian w standardach przemysłowych oraz interfejsach oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 października 2006 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania. Firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

Copyright © 2007 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn