Bill Dally, główny specjalista naukowy firmy NVIDIA, otrzymuje najwyższe wyróżnienie w dziedzinie architektury komputerowej

 
 

ACM oraz IEEE określiły Dally'ego mianem wizjonera za wkład wniesiony w rozwój przetwarzania równoległego

For more information, contact:

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Bill

SANTA CLARA, Kalifornia.— 13 maja 2010 r. — Główny specjalista naukowy firmy NVIDIA, Bill Dally, otrzymał dziś nagrodę Eckerta-Mauchly'ego, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie architektury komputerowej. Nagroda została przyznana przez dwie największe organizacje w tej branży.

Stowarzyszenie na rzecz Komputeryzacji (Association for Computing Machinery - ACM) oraz Stowarzyszenie Informatyków w ramach Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE Computer Society - IEEE) nazwały Dally'ego „wizjonerem” w kontekście osiągnięć związanych z rozwojem branży obliczeniowej za pomocą procesorów przetwarzających równolegle.

Przetwarzanie równoległe to technologia, którą stosowano niegdyś wyłącznie w obszarach badań środowiska, biotechnologii i genetyki, jednak w ostatnich latach zdobyła ona coraz popularność w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie danych, poszukiwanie złóż ropy, wyszukiwarki internetowe, obrazowanie i diagnostyka medyczna, projektowanie leków, a także modelowanie finansowe i ekonomiczne. Rosnąca popularność tych rozwiązań nie jest przypadkiem, a wynikiem zastosowania odpowiednich narzędzi, czyli procesorów graficzno-obliczeniowych NVIDIA TeslaTM opartych na architekturze CUDATM.

Dally otrzyma Nagrodę Ecketa-Mauchly'ego na rok 2010 na Międzynarodowym Sympozjum Architektury Komputerowej, które odbędzie się między 19 a 23 czerwca w Saint-Malo (Francja).

Przydatne linki:

Więcej informacji o Nagrodzie Eckerta-Mauchly'ego
Stowarzyszenie na rzecz Komputeryzacji (ACM)
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE)
Dział badań NVIDIA Research

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. W rankingu magazynu Fortune 2 lata z rzędu firma NVIDIA figuruje jako nr 1 wśród innowacyjnych firm branży półprzewodników. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości technologii i produktów firmy NVIDIA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA CUDA i Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn