Quadro

CompleX

 
 

MOŻLIWOŚĆ PRACY Z WIĘKSZYMI I BARDZIEJ ZŁOŻONYMI SCENAMI DZIĘKI PROFESJONALNYM ROZWIĄZANIOM GRAFICZNYM NVIDIA QUADRO I QUADRO PLEX.
Silnik NVIDIA® CompleX realizujący zadania z zakresu skalowania scen, zapewnia pełną interaktywność działania w przypadku scen o dużej złożoności i umożliwia przetwarzanie ogromnych zbiorów danych bez konieczności podziału pracy na mniejsze etapy. Silnik CompleX zapewnia pełną produktywność podczas pracy z niezwykle dużymi scenami, wykorzystując maksymalną pojemność pamięci i wysoce skalowalną wydajność profesjonalnych rozwiązań graficznych Quadro 6000 i Quadro Plex. Silnik CompleX obsługuje ultrawysokie rozdzielczości oraz precyzyjne transfery danych, udostępniając aplikacjom moc, która pozwala im na płynne generowanie stereoskopowej grafiki 3D przy w pełni interaktywnej obsłudze nawet w przypadku wizualizowania bardzo złożonych scen.

CompleX, jako silnik akcelerujący firmy NVIDIA, może być bezpłatnie stosowany przez twórców oprogramowania w ich produktach w celu umożliwienia w pełni interaktywnego przetwarzania ogromnych scen. Ze względu na nieustanny rozwój zarówno silnika CompleX, jak i rozwiązań Quadro 6000 i Quadro Plex, dostępne możliwości i funkcjonalność będą się z czasem tylko i wyłącznie zwiększać. Silnik CompleX może zostać zaadoptowany dla potrzeb dowolnej aplikacji, która zadanie interaktywnego wyświetlania realizuje przy użyciu biblioteki OpenGL i może zostać błyskawicznie zastosowany w każdym programie korzystającym z silnika akcelerującego NVIDIA® SceniX™.

Informacje techniczne

Jeśli chciałbyś wykorzystać w swojej aplikacji silnik CompleX, to odwiedź naszą witrynę dla twórców oprogramowania, gdzie uzyskasz dostęp do dodatkowych informacji technicznych

* obsługiwane w następnej wersji. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn