Back
INFORMACJE DODATKOWE
  • Technologia UltraShadow II

    Technologia zaprojektowana po to, by poprawić działanie nowoczesnych gier, intensywnie korzystających z technik operowania cieniami i zawierających złożone sceny z wielokrotnymi źródłami światła, takich jak np. Doom III. Technologia drugiej generacji oferuje nawet 4-krotny wzrost wydajności względem poprzednich rozwiązań.

 
 
Możliwości i korzyści
Intellisample 4.0

Antyaliasing - supersampling sterowany przezroczystością
Oba nowe tryby wygładzania krawędzi – supersamplingu sterowanego przezroczystością oraz multisamplingu sterowanego przezroczystością – szczególnie dobrze sprawdzają się przy tworzeniu scen na otwartej przestrzeni, z roślinnością czy też siatkowymi płotami, oraz w każdej sytuacji, gdy z punktu widzenia obserwatora obiekty widziane są jako cienkie.
NVIDIA wciąż rozwija technologię NVIDIA® Intellisample™. Procesory z serii NVIDIA® GeForce™ 7 wyposażone zostały w najnowszą jej wersję – Intellisample 4.0. Czwarta generacja technologii Intellisample wprowadza dwie nowe metody antyaliasingu – supersamplingu sterowanego przezroczystością (transparency adaptive supersampling) i multisamplingu sterowanego przezroczystością (transparency adaptive multisampling).

Podczas antyaliasingu realizowanego metodą supersamplingu sterowanego przezroczystością pobierane są dodatkowe próbki i przeprowadzane dodatkowe operacje, które mają na celu polepszenie jakości cienkich obiektów, takich jak wykonane z siatki płoty, drzewa czy roślinność. Obiekty tego typu renderowane są zazwyczaj z użyciem niewielu wielokątów lub nawet dokładnie jednego. Złożoność końcowego obrazu bierze się w takim przypadku z obrazu zawartego w teksturze nałożonej na wielokąt. W takie sytuacji tradycyjne metody antyaliasingu nie zdają egzaminu, gdyż krawędzie roślin lub gałęzi zawarte są w obrębie tekstury, zaś obecne metody wygładzania krawędzi nie operują na pikselach narysowanych wewnątrz wielokąta.

Inną metodą polepszania jakości wygładzania krawędzi jest multisampling sterowany przezroczystością. Uzyskiwany jest przy tym dodatkowy wzrost wydajności, gdyż jedna próbka używana jest do obliczenia wartości subpikseli otoczenia. Chociaż metoda ta nie powoduje aż takiego wzrostu jakości obrazu jak supersampling, uzyskiwana w efekcie znaczna poprawa wydajności równoważy nieco niższą jakość wygładzania krawędzi. Zalety antyaliasingu realizowanego metodą supersamplingu sterowanego przezroczystością stają się oczywiste gdy porównamy je z dotychczas stosowanymi metodami supersamplingu/multisamplingu.

 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn