Back
WAŻNE LINKI

Technologia AGP 8x

 
 
Ogólne zadowolenie użytkowników komputerów PC zależy w coraz większym stopniu od efektywności przetwarzania grafiki. Zastanów się tylko, do czego najczęściej używasz swój komputer: przeglądanie stron internetowych, gry komputerowe, oglądanie video czy słuchanie muzyki. Nawet biurowe aplikacje, takie jak PowerPoint, coraz częściej wykorzystują grafikę 3D.
Wprowadzenie w 1996 roku specyfikacji portów AGP (accelerated graphics port) wyznaczyło bardziej zoptymalizowaną niż PCI ścieżkę danych między podsystem graficznym, procesorem i pamięcią. Magistrala PCI jest wciąż najbardziej popularna, ale coraz częściej podkreśla się potrzebę rozwoju magistrali AGP 4X.

Poprzez wprowadzenie wersji 3.0 specyfikacji AGP oraz AGP 8X, szerokość pasma magistrali graficznych podwoiła się, powiększając tym samym całkowitą przepustowość dostępną dla dzisiejszych aplikacji intensywnie przetwarzających grafikę. W trosce o efektywne użytkowanie obecnych i dopiero tworzonych aplikacji graficznych, NVIDIA oferuje pierwszą w branży i jedyną rodzinę uniwersalnych procesorów graficznych i głównych układów logicznych przystosowanych do technologii AGP 8X.

Zalety technologii AGP:

  • Zwiększona wydajność:   Poprzez podwojenie szerokości pasma AGP 4X, AGP 8X pozwala programistom na takie tworzenie scen ze złożoną geometrią, które zwiększy ogólną wydajność aplikacji i gier wymagających szybkości oraz umożliwi dynamiczne przejścia między scenami generowanymi w czasie rzeczywistym.
  • Zoptymalizowana grafika:  Zwiększenie wydajności jest znaczącym udoskonaleniem dla kompleksowej wizualizacji, która umożliwia tworzenie bardziej realistycznego otoczenia.
  • Niezakłócona transmisja:  Oferowana przez AGP 3.0 funkcja pracy w trybie izochronicznym doskonali operacje na grafice, które wymagają przewidywalnego, niezakłóconego przepływu danych, takich jak przepływy w czasie rzeczywistym cyfrowych informacji dla emisji video oraz pobierania treści z sieci.

W niedalekiej przyszłości, nowe procesory graficzne (GPU) firmy NVIDIA oraz platformy PC będą wykorzystywać możliwości AGP 8X i w pełni obsługiwać specyfikacje AGP 3.0. Jak zawsze, rozwiązania firmy NVIDIA łączą nowe pomysły i zaawansowane technologie, nie obniżając ogólnej stabilności oraz jakości systemu, a zunifikowana architektura sterowników (UDA) sprawia, że aktualizacje są łatwiejsze niż kiedykolwiek. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn