Back

Rozszerzenia interfejsu programistycznego API

 
 


By zapewnić maksymalne wykorzystanie przez aplikacje zalet kart NVIDIA’s Quadro FX 4400G i 3000G, NVIDIA dostarcza zestaw rozszerzeń API dla systemów operacyjnych Linux (X oraz GLX) i Microsoft® Windows® (WGL).

Wszystkie rozszerzenia zaopatrzone są w odpowiedni opis. Dodatkowe informacje – takie jak pełna lista rozszerzeń i ich możliwości, oraz wskazówki dla programistów – dostępne są w dokumencie Frame Lock User’s Guide, osiągalnym dla zarejestrowanych twórców aplikacji na stronie NVDeveloper pod adresem //nvdeveloper.nvidia.com.

WGL_NV_swap_group (Windows), GLX_NV_swap_group (Linux)
Rozszerzenie to zapewnia możliwość synchronizacji wymiany buforów ramek w grupie okien programowanych w OpenGL. Tworzona jest „grupa wymiany”, do której dodawane są kolejne okna jako elementy tej grupy. W rezultacie może zachodzić jednoczesna wymiana buforów w wielu oknach. Możemy także utworzyć „próg wymiany” w celu synchronizacji wymian między systemami.

Rozszerzenie to udostępnia także uniwersalny licznik ramek w systemach sprzężonych za pośrednictwem grup/progów. Jest on oparty na wewnętrznym sygnale synchronizacyjnym wyzwalanym przez wymianę buforów.

WGL_I3D_genlock (Windows)
Rozszerzenia genlock pozwalają aplikacjom na kontrolę różnych funkcji genlock. Genlock stosowany jest do synchronizacji odświeżania monitora ze źródłem zewnętrznym.

Do sterowania funkcją genlock możemy użyć pięciu parametrów:

  • Włącz/wyłącz
  • Wybór źródła
  • Próbkowanie zbocza źródła
  • Próbkowanie częstotliwości źródła
  • Opóźnienie źródła

NV_Control (Linux)
NV_Control to rozszerzenie systemu X Window zapewniające klientom systemu X mechanizm pozwalający na wywoływanie i ustawianie parametrów sterownika kart graficznych firmy NVIDIA na platformie XFree86. Stan wywołany przez rozszerzenie NV_Control aktywny jest tylko dla aktualnego serwera X. Konfiguracja atrybutów następuje dla każdej konsoli systemu X, choć niektóre parametry mogą dotyczyć konkretnego urządzenia (wyświetlacza).

Niektóre parametry mogą być tylko wywoływane, choć większość można także modyfikować. Rozszerzenie NV_Control pozwala ustalić, które wartości są poprawne dla danego atrybutu, czy jest on w stanie tylko–do–odczytu, czy może być odczytywany i zapisywany, czy wymaga kwalifikatora urządzenia i czy jest on dostępny na konkretnej konsoli X Window. Klienty wykorzystujące rozszerzenie NV_Control mogą także zażądać powiadomienia o zmianie atrybutów przez innego klienta NV_Control.

Przykładową implementacją rozszerzenia NV_Control jest panel kontrolny firmy NVIDIA dla systemów Linux, który na zasadach open–source może być dowolnie modyfikowany, konfigurowany i dostosowywany. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn