Rozwiązania produktowe
INFORMACJE DODATKOWE
 • Frame Lock

  Synchronizacja ramek to proces dostrajania procesu odświeżania pikseli na wyświetlaczu ze źródłem synchronizacji. Gdy podłączonych jest kilka systemów, sygnał synchronizacyjny nadawany jest z systemu głównego za pośrednictwem sieci i wyświetlacze synchronizują się ze sobą.

 • Genlock

  Genlock sprawia, że sygnał wyjściowy graficznej stacji roboczej jest sprężony z zewnętrznie generowanym sygnałem, co gwarantuje, że wszystkie urządzenia w studiu (kamery, magnetowidy, generatory napisów itp.) skutecznie ze sobą współpracują.

 • Literatura na temat produktów
 • Partnerzy w zakresie stacji roboczych
 • Sterowniki certyfikowane dla konkretnych aplikacji
WAŻNE LINKI

Frame Lock

 
 
Synchronizacja ramek
Synchronizacja ramek to proces dostrajania procesu odświeżania pikseli na wyświetlaczu ze źródłem synchronizacji. Gdy podłączonych jest kilka systemów, sygnał synchronizacyjny nadawany jest z systemu głównego za pośrednictwem sieci i wyświetlacze synchronizują się ze sobą.

  Windows Frame Sync  

  Linux Frame Sync  
 

Proces synchronizacji ramek firmy NVIDIA obejmuje dwa zagadnienia:

 • Frame lock i Swap — synchronizacja aplikacji na wielu wyświetlaczach lub w kilku oknach
 • Genlock — synchronizacja jednego lub więcej systemów ze wspólnym źródłem synchronizacji

Frame Lock i Swap
Pełna synchronizacja aplikacji wyświetlającej obraz na wielu wyświetlaczach wymaga synchronizacji Frame Lock oraz synchronizacji Swap.

Frame Lock
Frame Lock to sprzętowa metoda synchronizacji ramek na każdym wyświetlaczu i ponownego ich wyświetlania na wielu wyświetlaczach w tym samym czasie. Gdy aplikacja wyświetla obraz na wielu monitorach, systemy wyposażone w funkcję Frame Lock pozwalają na zachowanie ciągłości obrazu i zbudowanie wirtualnej jego kanwy. Frame Lock jest szczególnie potrzebny przy tworzeniu obrazów stereo, gdzie lewa i prawa połówka obrazu muszą być zsynchronizowane na wszystkich wyświetlaczach.

Podobnie jak to jest przy synchronizacji ramek, synchronizacja Frame Lock wymaga, by wszystkie systemy były połączone z centralnym sygnałem synchronizacyjnym. Sieć systemów wykorzystujących Frame Lock może być synchronizowana poprzez połączenie centralnego źródła synchronizacji ze źródłem zewnętrznym.

Swap (synchronizacja Swap)
Synchronizacja Swap odnosi się do synchronizacji wymiany buforów z wielu okien aplikacji. Umożliwia to także synchronizację wyświetlaczy z dokładnością do jednej ramki. Uruchomione na wielu systemach aplikacje wykorzystujące synchronizację Swap mogą synchronizować wymianę buforów we wszystkich systemach. Synchronizacja Swap wymaga, by na wszystkich systemach stosowana była synchronizacja Frame Lock oraz by wymiana buforów zachodziła jednocześnie. Brak synchronizacji Swap wprowadza widoczne smużenia zmniejszające jakość obrazu. Rozwiązanie firmy NVIDIA pozwala, by użytkownik lub aplikacja przyporządkowała jednemu z systemów funkcję systemu głównego (master), co automatycznie wprowadza pozostałe systemy w tryb systemu podporządkowanego (slave).

Źródło sygnału synchronizacji Swap jest wbudowane w procesor graficzny NVIDIA Quadro FX, co pozwala zmniejszyć opóźnienia. Dzięki temu wszystkie karty graficzne w konkretnym systemie zsynchronizowane są do tej samej częstotliwości odświeżania i obraz wyjściowy jest wszędzie identyczny. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn