Nowości

ffA

 
 

W poszukiwaniach ropy naftowej i gazu kluczowe znaczenie mają informacje uzyskane dzięki analizie sejsmicznych obrazów Ziemi.

Wyzwanie

Interpretując dane uzyskane w badaniach sejsmograficznych, geologowie mogą stwierdzić prawdopodobieństwo występowania zasobów węglowodorów i zaplanować najbardziej efektywne sposoby ich eksploatacji.

Współcześnie, rozbudowane systemy wizualizacyjne i narzędzia wspierane komputerowo wykorzystywane są w procesie, który był poprzednio wysoce subiektywny i niezwykle pracochłonny. Jednak wyzwania stojące przed branżą naftową oznaczają, że geologowie muszą przetwarzać coraz większe ilości danych, w miarę jak zmniejszające się zasoby wymagają szybszego i bardziej dokładnego wyszukiwania mniejszych, bardziej skomplikowanych zbiorników.

Rozwiązanie

Mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii firma ffA oferuje oprogramowanie do trójwymiarowej analizy sejsmicznej oraz usługi dla branży naftowej. Jej narzędzia programowe wyodrębniają szczegółowe informacje z danych 3D, zapewniając lepszą orientację w złożonej, trójwymiarowej przestrzeni geologicznej i zwiększając produktywność procesu interpretacji danych. Narzędzia te są bardzo wyrafinowane, ale także wymagające obliczeniowo, zatem uzyskanie rezultatów przy wykorzystaniu typowej stacji roboczej może zająć godziny, a nawet dni.

W czerwcu 2008 roku ffA poinformowała o zawarciu strategicznego partnerstwa z firmą NVIDIA, którego celem miało być zintegrowanie technologii procesorów graficznych obsługujących CUDA z oprogramowaniem do analizy sejsmicznych obrazów 3D firmy ffA. Równoległa natura takiej analizy sprawia, że doskonale pasuje do architektury GPU i ffA badała możliwości ich zastosowania od 2007 roku. Zastosowanie CUDA pozwoliło firmie ffA w znaczący sposób przyspieszyć program badawczy. Zastosowanie procesorów graficznych pozwoliło przyspieszyć oprogramowanie ffA do dwóch rzędów wielkości. Skraca to czas obliczeń z godzin do minut, dramatycznie zwiększając ilość danych, jakie geologowie mogą przeanalizować w określonym czasie.

Steve Purves, dyrektor techniczny ffA, komentował: „Od pewnego już czasu używaliśmy graficznych API do przeprowadzania złożonych analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego. CUDA pozwala na szybsze opracowanie kodu dla GPU, bardziej ekonomiczne i z większymi zyskami wydajności. Ale przede wszystkim, zapewnia skalowalny i przenośny sposób przyspieszania naszego oprogramowania działającego na komputerach typu desktop i mobilnych stacjach roboczych o różnych konfiguracjach”.

EFEKT

CUDA pozwala ffA uzyskać skalowalne obliczenia o wysokiej wydajności danych sejsmicznych na platformach sprzętowych wyposażonych w procesory graficzne NVIDIA Quadro FX, które już są powszechnie stosowane w firmie ffA. Dodatkowo, najnowsze wyniki uzyskane przy wykorzystaniu układów NVIDIA Tesla pokazują wzrost wydajności od 40x do 98x w stosunku do tego samego kodu wykonywanego w jednym wątku.

„CUDA pozwala nam na przyspieszanie naszych algorytmów w znacznie bardziej efektywny sposób, niż byłoby to możliwe za pośrednictwem optymalizacji kodu dla współczesnych procesorów czterordzeniowych. W 2009 roku zamierzamy opublikować obsługujące GPU wersje naszych pakietów SVI Pro i SEA 3D Pro”, dodał Steve Purves.

„Poznanie niepewności i ryzyka ma krytyczne znaczenie na wszystkich etapach eksploracji i produkcji węglowodorów. Poprzez przełomową zmianę sposobu, w jaki interpretowane są dane sejsmiczne, obliczenia na GPU udostępnią geologom niezwykłe poziomy interaktywności przy obróbce ogromnych ilości danych. Doprowadzi to do znaczącego zwiększenia produktywności i bezpośrednio wpłynie na wyniki poszukiwań i wydobycia węglowodorów”.

Więcej informacji na temat wyników uzyskanych przez ffA przy wykorzystaniu CUDA znaleźć można pod adresem: //www.ffa.co.uk/download/ffASoftwarePerformanceAcceleration_October2008.pdf 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn