Procesory graficzne NVIDIA dają przewagę animatorom obiektów 3D pracującym w programie Autodesk Softimage 2011

 
 

Dzięki zintegrowanej obsłudze silnika NVIDIA PhysX oraz technologii CUDA, artyści mogą tworzyć realistyczne efekty wody, realistyczne postacie i dynamiczne eksplozje

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Softimage 2011

SANTA CLARA, Kalifornia i FMX 2010, STUTTGART, Niemcy — 5 maja, 2010 r. — Trzy wymiary zdobyły ogromną popularność wśród szerokiej publiczności. Developerzy gier oraz animatorzy mogą teraz tworzyć bardziej przekonujące i realistyczne obrazy za pomocą rozwiązania do tworzenia materiałów cyfrowych Autodesk Softimage 2011, które obsługuje dwie kluczowe technologie firmy NVIDIA®; silnik NVIDIA PhysX® oraz technologię NVIDIA CUDA™.

Najnowsza wersja oprogramowania Autodesk Softimage do modelowania i animowania obiektów trójwymiarowych umożliwia tworzenie symulacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem potężnego interfejsu programowania aplikacji (API) dla efektów symulacji fizyki o nazwie NVIDIA PhysX, określanego również mianem „silnika”, który jest akcelerowany przez profesjonalne procesory graficzne NVIDIA Quadro®, a także za pomocą architektury tworzącej procesory graficzne firmy NVIDIA, czyli NVIDIA CUDA. Usprawnione efekty symulacyjne umożliwiają tworzenie bardziej realistycznych efektów wody, realistycznych postaci oraz eksplozji, które zachowują się wyjątkowo prawdziwie.

„Oprogramowanie Softimage firmy Autodesk oferuje profesjonalistom nowe możliwości kreatywnego tworzenia treści, głównie dzięki obsłudze technologii CUDA oraz PhysX,” twierdzi Jeff Brown, Dyrektor generalny Grupy ds. rozwiązań profesjonalnych w firmie NVIDIA. “Dzięki możliwościom profesjonalnych rozwiązań grafiki Quadro, artyści pracujący z programem Softimage mogą wykorzystywać symulacje efektów fizycznych, aby tworzyć bardziej realistyczne sceny.”

Oprogramowanie SoftImage zawiera interaktywne i wszechstronne środowisko kreatywne (Interactive Creative Environment - ICE) stworzone przez firmę Autodesk, które zapewnia dostęp do szerokiej gamy niestandardowych narzędzi oraz efektów wizualnych. ICE ułatwia wypróbowywanie kreatywnych pomysłów, gdyż eliminuje potrzebę złożonego oprogramowywania efektów. Platforma ICE wykorzystuje ogromną moc przetwarzania równoległego procesorów graficznych firmy NVIDIA, zwiększając interaktywność obsługi sztywnych obiektów w interfejsie silnika PhysX podczas pracy w programie Softimage 2011.

„Zintegrowanie oprogramowania Autodesk Softimage 2011 z silnikiem PhysX zaowocowało jednym z najlepszych środowisk produkcyjnych dla developerów gier,” twierdzi Mark Schoennagel, starszy ewangelista efektów 3D w firmie Autodesk. „Obsługa architektury CUDA firmy NVIDIA oraz technologii PhysX sprawi, że klienci pracujący z programem Softimage będą pod wrażeniem jego możliwości, szczególnie przy tworzeniu bardziej realistycznych animacji postaci i przekonujących efektów specjalnych.”

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości architektury CUDA, technologii NVIDIA PhysX oraz profesjonalnych procesorów graficznych NVIDIA Quadro są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA i Quadro są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn