Aplikacja AMBER 11 umożliwia biofizykom przeprowadzanie obliczeń superkomputerowych na komputerach osobistych

 
 

Naukowcy badający nowe leki osiągają nawet stukrotny wzrost w wydajności obliczeniowej

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

SANTA CLARA, Kalifornia —29 kwietnia 2010 r. — Czasochłonne badania naukowe nad lekami będą teraz trwać krócej dzięki zastosowaniu aplikacji narzędziowej AMBER 11, która umożliwia przeprowadzanie obliczeń superkomputerowych na komputerach osobistych typu PC. Aplikacja AMBER 11 została zoptymalizowana z myślą o współpracy z procesorami graficznymi NVIDIA®, które przyspieszają jej działanie nawet stukrotnie w porównaniu do standardowych serwerów opartych na procesorach centralnych.

„Nasze superkomputery są wciąż przeciążone , przez co musimy czekać dzień lub nawet dłużej na przeprowadzenie symulacji, co w efekcie wydłuża nasze projekty o całe tygodnie,” twierdzi Dr. Ross Walker, profesor prowadzący badania w Centrum Superkomputerowym San Diego Supercomputer Center przy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, a także jedna z głównych osób wspierających projekt AMBER.

Więcej informacji na temat aplikacji AMBER 11 można otrzymać klikając tutaj. AMBER jest częścią składową inicjatywy Tesla Bio Workbench firmy NVIDIA, która umożliwia poszerzanie granic badań biochemicznym biofizykom i chemikom obliczeniowym dzięki zastosowaniu procesorów graficznych. Więcej informacji na ten temat można otrzymać tutaj.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości połączenia technologii NVIDIA Tesla GPUs, architektury CUDA i aplikacji Amber 11 są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA,, CUDA i Tesla Bio Workbench są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn