Nowości

Czołowe przedsiębiorstwa wdrażają technologię NVIDIA GRID

Firmy Citrix, Microsoft i VMware oferują rozwiązania oparte o technologię GRID, a Dell, HP i IBM wprowadziły do sprzedaży serwery w nią wyposażone

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Jacek Brol / Ewa Rudkowska
Gamma PR (NVIDIA PR)
nvidia@gammapr.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

NVIDIA GRID K2
NVIDIA GRID KV

SAN JOSE, Kalifornia — GTC 2013 — 19 marca 2013 r. — NVIDIA poinformowała dziś, że po raz pierwszy w historii, przedsiębiorstwa mogą udostępniać pracownikom wirtualne pulpity akcelerowane przez procesory graficzne oraz profesjonalne aplikacje graficzne bezpośrednio z platform chmury – do każdego urządzenia, w dowolnym momencie i do dowolnego miejsca.

Dzięki zastosowaniu technologii NVIDIA GRID™ firmy mogą w pełni wykorzystać wszystkie zalety wirtualizacji, takie jak bezpieczeństwo, łatwość w zarządzaniu i elastyczność, zapewniając użytkownikom środowisko, które obsługuje się równie wygodnie i przyjemnie, co tradycyjny komputer stacjonarny.

Firmy Dell, HP i IBM wprowadziły do sprzedaży serwery oparte o technologię NVIDIA GRID, a Citrix, Microsoft i VMware oferują oprogramowanie wykorzystujące technologię NVIDIA GRID.

„Działy IT wielu przedsiębiorstw stanęły przed nie lada wyzwaniem: coraz więcej pracowników przynosi do pracy własne urządzenia, oczekując doskonałej mobilności oraz poprawnej współpracy tych urządzeń z firmową siecią”, powiedział Jen-Hsun Huang, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy NVIDIA. „Wirtualizacja zapewnia bezpieczny i stały dostęp do zasobów firmy, ale kosztem wydajności i funkcjonalności. Technologia GRID eliminuje ten kompromis.”

Sercem rozwiązań NVIDIA GRID dla przedsiębiorstw jest oprogramowanie NVIDIA GRID VGX – kompletny zbiór wirtualizacji procesora graficznego, bibliotek usług zdalnych i zarządzania, połączony z kartami NVIDIA GRID K1 oraz K2, specjalnie zaprojektowanymi z myślą o wymagających środowiskach serwerowych.

Oprogramowanie NVIDIA VGX™ odblokowuje funkcje wirtualizacji i zdalnej komunikacji obsługiwane przez karty NVIDIA GRID. Jest ono licencjonowane przez firmę Citrix i wdrożone w oprogramowaniu XenDesktop®, XenApp® oraz XenServer®, firmę VMware, która używa go w oprogramowaniu vSphere® oraz Horizon View™, a także firmę Microsoft w RemoteFX.

Karty NVIDIA GRID K1 są wyposażone w cztery procesory graficzne oparte na architekturze NVIDIA Kepler™ oraz 16 GB pamięci i zostały zaprojektowane z myślą o obsłużeniu równocześnie jak największej liczby użytkowników. Karty NVIDIA GRID K2, wyposażone w dwa potężniejsze procesory graficzne, również oparte na architekturze Kepler, i 8 GB pamięci, przeznaczone są do realizacji specyficznych potrzeb użytkowników pracujących z wymagającymi aplikacjami graficznymi.

Firmy Dell, HP oraz IBM zaprezentowany niedawno serwery wyposażone w karty NVIDIA GRID K1 i K2, w tym:

  • Dell PowerEdge R720
  • HP ProLiant WS460c Gen8 oraz HP ProLiant SL250 Gen8
  • IBM iDataPlex dx360 M4

 

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na certyfikowane aplikacje, firma NVIDIA uruchomiła program certyfikacji oraz centrum testowe, w którym wiodący dostawcy OEM oraz niezależni twórcy oprogramowania (ISV) mogą potwierdzić poprawność funkcjonowania swoich produktów, a także otrzymać stosowne certyfikaty. Aby przyśpieszyć weryfikację poszczególnych systemów, firmy NVIDIA i Citrix rozpoczęły współpracę nad programem NVIDIA and Citrix Ready®, umożliwiający wykonanie przyśpieszonego procesu weryfikacji dostawcom OEM i ISV produkującym rozwiązania oparte na kartach NVIDIA GRID K1 oraz K2, a także na oprogramowaniu Citrix XenDesktop.

Wiodące firmy z branży wirtualizacji wspierają produkty NVIDIA GRID K1 i K2
„Przedsiębiorstwa są zainteresowane korzyściami, jakie zapewnia postępująca globalizacja i coraz większa mobilność, wirtualizując środowiska pulpitów lub same aplikacje w celu zapewnienia użytkownikom możliwości pracy w dowolnym miejscu i z dowolnego urządzenia, jednocześnie zabezpieczając własność intelektualną”, powiedział Bob Schultz, wiceprezes i dyrektor generalny grupy ds. desktopów i aplikacji w firmie Citrix. „Dzięki NVIDIA GRID K1 i K2 w połączeniu z oprogramowaniem Citrix XenDesktop oraz Citrix XenApp z technologią HDX, przedsiębiorstwa mogą udostępniać pracownikom zdalny dostęp do wymagających graficznie aplikacji z dowolnego urządzenia.”

„W systemie Windows Server 2012 wprowadzono wiele przełomowych technologii, a jedną z nich jest Microsoft RemoteFX, która umożliwia pracę w zdalnym wysokowydajnym środowisku graficznym użytkownikom VDI”, powiedział Klaas Langhout, główny menedżer jednostki Server and Tools w firmie Microsoft. „Technologia RemoteFX i karty NVIDIA GRID K1 oraz K2 ułatwiają przesyłanie bogatych, multimedialnych aplikacji trójwymiarowych do wirtualnych pulpitów użytkowników. W ten sposób użytkownicy VDI otrzymują interaktywną wydajność, która z powodzeniem konkuruje z tą uzyskiwaną na komputerach lokalnych.”

„Jedną z najważniejszych funkcji w najnowszej wersji oprogramowania VMware Horizon View jest akceleracja grafiki dla użytkowników wirtualnych pulpitów”, powiedział Phil Montgomery, dyrektor działu End User Computing w firmie VMware. „Połączenie serwerów opartych na technologii NVIDIA GRID z oprogramowaniem VMware Horizon View pozwala zapewnić użytkownikom dostęp do wydajnego środowiska graficznego, wykorzystywanego w medycynie diagnostycznej lub pracach projektowych. Rozwiązanie to stanowi bezpieczny kanał dostępu do wymagających graficznie aplikacji uruchomionych w kontrolowanym środowisku centrum danych, które można przywołać z dowolnego urządzenia, w tym również mobilnego.”

Wiodący dostawcy OEM wspierają NVIDIA GRID K1 i K2
„Dell aktywnie pracuje nad zapewnieniem klientom możliwości wirtualizowania swoich środowisk pracy. Dzięki technologii NVIDIA GRID nasze rozwiązania będą jeszcze lepsze – doskonałe do pracy z wymagającymi aplikacjami do projektowania”, powiedziała Sally Stevens, wiceprezes działu marketingu serwerów PowerEdge w firmie Dell. „W tym miesiącu wprowadzamy na rynek serwer PowerEdge R720, a w przyszłości zaprezentujemy również stacje robocze Dell Precision i gotowe rozwiązania Dell DVS (ang. Desktop Virtualization Solutions), w ramach których oferujemy szereg nowych rozwiązań do wirtualizacji procesów graficznych, które zwiększą mobilność oraz bezpieczeństwo danych naszych klientów. Oferta jest bardzo różnorodna, aby umożliwić klientom dobranie najlepszego rozwiązania do swoich potrzeb.”

„Klienci operujący w branży przemysłowej, inżynieryjnej czy naftowej szukają platformy wirtualizacyjnej, która obsługiwałaby funkcje grafiki trójwymiarowej, aby w ten sposób zmniejszyć koszt pojedynczej stacji roboczej, a tym samym rozwinąć swoją działalność”, powiedział Chuck Smith, wiceprezes działu Blades to Cloud w firmie HP. „Dzięki serwerom kasetowym HP ProLiant WS460c ósmej generacji, wyposażonym w karty NVIDIA GRID K1 i K2, wspomniane firmy mogą wykorzystać obecną strukturę przygotowaną dla serwerów typu blade w celu utworzenia rozwiązań do zdalnej obsługi wirtualnych środowisk z akceleracją graficzną.”

Informacje o NVIDIA GRID
Gama produktów NVIDIA GRID składa się z urządzeń, oprogramowania oraz dodatkowego wyposażenia i umożliwia dostarczenie usług akceleracji procesorów graficznych z centrum danych do odbiorcy końcowego. W ofercie znajdują się rozwiązania NVIDIA GRID dla przedsiębiorstw, urządzenia do obliczeń wizualnych NVIDIA GRID VCA dla małych i średnich firm, a także platforma GRID do obsługi gier w chmurze przeznaczona dla firm świadczących gry jako usługę.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia grafiki 3D i efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 5000 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania NVIDIA GRID oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 27 stycznia 2013 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2013 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, NVIDIA GRID, Kepler oraz NVIDIA VGX są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.