Nowości

Indie przyśpieszają narodowy program kosmiczny za pomocą superkomputera akcelerowanego przez procesory graficzne
Indyjski program kosmiczny warty ponad 1 miliard USD jest owocem zaangażowania kraju w ośrodki superkomputerowe o wydajności petaskalowej

Product PR
Igor Stanek
Product PR Manager Notebooks/ION
EMEAI
NVIDIA Ltd
istanek@nvidia.com
+44 7775 940868
+42 0602 135136

Ewa Rudkowska / Kasia Kaplon
Tabasco s.c. (NVIDIA PR)
tabasco@tabasco.pl
+48 (71) 3632947
+48 (71) 3632223

HAMBURG, Niemcy — ISC’12 — 19 czerwca, 2012 r. —Firma NVIDIA poinformowała dziś, że SAGA, najpotężniejszy indyjski superkomputer(1) znajdujący się 86 miejscu listy najszybszych 500 superkomputerów,wykorzystuje procesory graficzne NVIDIA® dla usprawnienia procesów konstrukcji oraz analizy rakiet nośnych niezbędnych do realizacji narodowego programu kosmicznego.

Superkomputer SAGA został zbudowany przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych (ISRO), która jest szóstą co do wielkości agencją tego typu na świecie. ISRO wykorzystuje go do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny aeronautyki – dzięki 640 kartom NVIDIA Tesla® zapewniającym do 394 teraflopów szczytowej wydajności, superkomputer pozwala na prowadzenie dokładniejszych i bardziej złożonych symulacji, a tym samym znacznie przyśpiesza i usprawnia procesy konstrukcji i analizy nowych rakiet wystrzeliwujących satelity na orbitę okołoziemską.

Według ISRO procesory graficzne umożliwiły skrócenie czasu tworzenia, symulowania i weryfikacji nowych konstrukcji z miesięcy do dni. Zwiększono także jakość i trwałość nowych rakiet. ISRO twierdzi też, że opisany drastyczny wzrost mocy obliczeniowej znacząco wspomógł rozwój programu kosmicznego, umożliwiając ciągłe usprawnienie i doskonalenie narzędzi prognozujących.

Superkomputer SAGA wraz z aplikacją PARAS-3D służą do wykonywania wymagających i szczegółowych symulacji dynamiki płynów (CFD), umożliwiających optymalizowanie konstrukcji rakiet pod różnorodne warunki przepływów. Dzięki procesorom graficznym, ISRO może przeprowadzić złożone symulacje od siedmiu do ośmiu razy szybciej, skracając o taki sam czas proces tworzenia, testowania i finalizowania nowych konstrukcji. To nie wszystko — wyższe zagęszczenie mocy obliczeniowej w systemach opartych na procesorach graficznych ułatwia skalowanie aplikacji i umożliwia zmniejszenie kosztów inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną.

„Indyjski rząd entuzjastycznie przystąpił do wyścigu rozwoju superkomputerów, inwestując miliard USD w budowę sieci nowej generacji superkomputerów petaskalowych w całym kraju”, powiedział Sumit Gupta, dyrektor ds. produktów Tesla w firmie NVIDIA. „Indie dołączają do Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec, Japonii, Rosji oraz innych wiodących krajów wykorzystujących superkomputery do rozwiązywania najważniejszych problemów obliczeniowych, naukowych i technicznych na świecie”.

Informacje o ISRO
Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) jest główną agencją kosmiczną rządu Indii, a także szóstą co do wielkości organizacją ds. badań kosmicznych na Ziemi. Głównym jej celem jest rozwój technologii kosmicznych oraz czerpanie korzyści z tego rozwoju, w tym tworzenie i umieszczanie na orbicie okołoziemskiej satelitów telewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz meteorologicznych, a także satelitów umożliwiających zarządzania zasobami naturalnymi.

O procesorach graficznych NVIDIA Tesla
Procesory graficzne Tesla to akceleratory oparte na platformie NVIDIA CUDA®, przeznaczone do obliczeń równoległych. Układy Tesla zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o obliczeniach wielkoskalowych oraz badań obliczeniowych i superkomputerach, zapewniając znacząco wyższy poziom akceleracji w wielu aplikacjach naukowych i komercyjnych od rozwiązań opartych na samych procesorach centralnych.

Więcej informacji na temat procesorów graficznych NVIDIA Tesla można przeczytać na witrynie internetowej Tesla. Aby dowiedzieć się więcej o platformie CUDA lub pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę internetową CUDA.Informacje o firmie NVIDIA i jej produktach, materiały wideo, zdjęcia, itp., dostępne są biurze prasowym NVIDIA.Można także śledzić nas na Twitterze (@NVIDIATesla).

O firmie NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) uświadomiła światu moc i znaczenie grafiki komputerowej, konstruując w 1999 roku układ GPU. Obecnie jej procesory stosowane są w szerokim zakresie urządzeń od smartfonów, aż po superkomputery. Procesory mobilne NVIDIA wykorzystywane są w telefonach komórkowych, tabletach i systemach informacyjno-rozrywkowych w motoryzacji. Gracze PC polegają na układach GPU, ciesząc się możliwością obcowania ze światami oferującymi spektakularne i porywające wrażenia. Profesjonaliści wykorzystują je do tworzenia grafiki 3D i efektów wizualnych w filmach oraz projektowania wszystkiego od kijów golfowych, aż po samoloty odrzutowe Jumbo Jet. Natomiast badacze stosują układy GPU, aby przesuwać granice nauki dzięki obliczeniom o wysokiej wydajności. Firma posiada ponad 5000 ogólnoświatowych patentów, włączając te dotyczące fundamentalnych kwestii nowoczesnych technologii obliczeniowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym w tym wpływ i korzyści wynikające z zastosowania procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz wpływy patentów firmy na nowoczesne komputery są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Czynnikami mogącymi spowodować istotne zmiany przedstawionych wyników są m.in. globalna sytuacja ekonomiczna; wpływ zewnętrznych dostawców produkujących, montujących, pakujących i testujących produkty firmy NVIDIA; wpływ postępu technologicznego i konkurencji; odbiór produktów firmy NVIDIA i produktów jej partnerów przez rynek; wady konstrukcyjne, produkcyjne lub programowe; zmiany w zainteresowaniach i potrzebach klientów; zmiany standardów i interfejsów branżowych; nieoczekiwana utrata wydajności produktów lub technologii po zintegrowaniu ich w systemach; oraz inne czynniki ryzyka wyszczególniane w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 29 kwietnia 2012 r. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie, w niezmienionej formie, na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania, a z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2012 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

_____________________________________________________

1 Szczytowa wydajność FLOPS zmierzona w podwójnej precyzji zmiennoprzecinkowej.