Nowa technologia Scene Graph firmy NVIDIA ułatwia i przyspiesza tworzenie trójwymiarowych obrazów

 
 

NVIDIA Corporation:

Andrew Humber
European PR Manager
NVIDIA Ltd
ahumber@nvidia.com

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223
NOWA TECHNOLOGIA SCENE GRAPH FIRMY NVIDIA UŁATWIA I PRZYSPIESZA TWORZENIE TRÓJWYMIAROWYCH OBRAZÓW.

Nowoczesna, wykorzystująca procesor GPU technologia Scene Graph i zestaw SDK będą dostępne już w tym miesiącu.

SIGGRAPH - LOS ANGELES, KALIFORNIA - 9 SIERPNIA 2004 - NVIDIA Corporation, lider na rynku technologii przetwarzania obrazu, zaprezentowała w dniu dzisiejszym nowy zestaw Scene Graph Software Development Kit (NVSG SDK), który umożliwia deweloperom optymalizację aplikacji pod kątem wykorzystywania funkcji najnowszych profesjonalnych kart graficznych. Zestaw NVSG SDK to zorientowana obiektowo biblioteka programistyczna (C++), która ułatwia i przyśpiesza projektowanie wysoko wydajnych aplikacji 3D. Biblioteka ta oferuje także obszerny zestaw klas, które deweloperzy mogą łączyć i rozszerzać w celu tworzenia szybkich i niezawodnych aplikacji graficznych.

„Technologia Scene Graph firmy NVIDIA ma umożliwiać deweloperom szybkie tworzenie zaawansowanych i oferujących doskonałą wydajność aplikacji graficznych 3D” — powiedział Dan Vivoli, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w firmie NVIDIA. „Zestaw NVSG jest bardzo „elastyczny”, umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości procesora GPU, obsługuje moduł do obsługi cieni, jest niezależny od interfejsów API systemu operacyjnego i systemu grafiki, a także obsługuje klastry i możliwości pracy wieloprocesorowej/wielowątkowej. Dzięki tym wszystkim cechom deweloperzy mogą oczekiwać, że zestaw NVSG będzie teraz i w przyszłości odpowiednią technologią tworzenia grafiki.”

Zestawu NVSG można używać do tworzenia wysoko wydajnych aplikacji 3D służących do generowania symulacji wizualnych, wytwarzania, projektowania opartego na symulacji, tworzenia wizualizacji naukowych, emisji wideo, pokazów architektonicznych, projektowania wspomaganego komputerowo i innych. Oferując najbardziej zaawansowane funkcje i innowacyjne techniki, zestaw NVSG umożliwia deweloperom optymalne wykorzystanie wydajności kart graficznych NVIDIA Quadro® oraz obszernego zestawu obsługiwanych przez te karty zaawansowanych funkcji. Dzięki zwiększonej elastyczności, użyteczności i niezależności od systemu operacyjnego zestaw NVSG jest obecnie jednym z najlepszych interfejsów programowania aplikacji (API) OpenGL® w środowiskach 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft® Windows® oraz Linux. Architektura zestawu NVSG umożliwia integrację z innymi platformami służącymi do renderowania, takimi jak np. Microsoft® DirectX®.

Zestaw NVSG, oprócz elastycznego interfejsu API i niezależności od systemu operacyjnego, umożliwia wykorzystanie zalet wymiany formatów modułów do obsługi cieni wyższego poziomu. Umożliwia to optymalizowanie zarządzania pamięcią dla obiektów zestawu NVSG. Zestaw ten można stosować w klastrach w połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA Quadro FX, które oferują możliwości urządzenia genlock. Ponadto zestaw NVSG obsługuje wielowątkowość i renderowanie wieloprzebiegowe. Otwarty i oferujący duże możliwości rozbudowy zestaw NVSG umożliwia deweloperom tworzenie własnych interfejsów w celu dodania obsługi importu i eksportu plików w różnych formatach.

Licencjonowani deweloperzy oprogramowania od 1 września będą mogli pobrać z witryny //developer.nvidia.com/ przeglądarkę zestawu NVSG SDK w wersji beta.

[tabasco]

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania procesorów graficznych i procesorów przeznaczonych do obsługi multimediów cyfrowych. Produkty firmy NVIDIA zwiększają możliwości konsumenckich i profesjonalnych urządzeń komputerowych i oferują ich użytkownikom niezapomniane wrażenia. Procesory graficzne (GPU), procesory multimedialno-komunikacyjne (MCP) oraz procesory stosowane w bezprzewodowych urządzeniach multimedialnych (WMP) są powszechnie znane i stosowane w różnorodnych platformach komputerowych, w tym w konsumenckich komputerach PC, firmowych komputerach PC, notebookach, stacjach roboczych, urządzeniach PDA, telefonach komórkowych i konsolach do gier wideo. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, a personel firmy w oddziałach na całym świecie liczy ponad 2 000 pracowników. Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci web firmy pod adresem www.nvidia.pl.Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj.

 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn