NVIDIA mianuje Neila Trevetta, pioniera grafiki 3D, wiceprezesem działu rozwoju treści cyfrowych

 
 

NVIDIA Corporation:

Andrew Humber
European PR Manager
NVIDIA Ltd
ahumber@nvidia.com

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223
NVIDIA MIANUJE NEILA TREVETTA, PIONIERA GRAFIKI 3D, WICEPREZESEM DZIAŁU ROZWOJU TREŚCI CYFROWYCH

THEALE, ANGLIA ― 6 LIPCA 2005 ― NVIDIA Corporation, światowy lider w dziedzinie projektowania procesorów graficznych i procesorów przeznaczonych do obsługi multimediów cyfrowych, poinformowała dzisiaj o mianowaniu Neila Trevetta na stanowisko wiceprezesa działu rozwoju treści cyfrowych.

Neil Trevett będzie kierował działaniami mającymi na celu rozwój oprogramowania tworzonego przez niezależne firmy, produkujące aplikacje współpracujące z najnowszymi urządzeniami firmy NVIDIA przeznaczonymi dla urządzeń przenośnych. Zespół prowadzony przez N. Trevetta skoncentruje się na rozwoju oprogramowania między innymi dla telefonów komórkowych, konsol do gier, urządzeń diagnostyki medycznej i pokładowych systemów nawigacyjnych.

„Rozwój bogatych w grafikę programów wbudowanych zadecydował o tym, że zdecydowaliśmy się poświęcić więcej uwagi firmom, które zajmują się ich tworzeniem”, stwierdził Dan Vivoli, starszy wiceprezes marketingu w firmie NVIDIA. „NVIDIA zamierza stworzyć swego rodzaju ekosystem tworzenia programów wbudowanych, który łączy w sobie potencjał tkwiący w otwartych standardach z doskonałym wsparciem technicznym i wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Doświadczenie N. Trevetta w kierowaniu zespołami pionierów naszego przemysłu sprawia, że jest on dobrze znany w środowisku twórców grafiki 3D i pozwala wierzyć, że doskonale sprawdzi się na tym kierowniczym stanowisku”.

Neil Trevett pracuje w przemyśle grafiki 3D od 20 lat. W 1985 roku rozpoczął pracę w firmie benchMark Technologies na stanowisku szefa systemów graficznych. Firma benchMark zmieniła później nazwę na DuPont Pixel, by w końcu stać się niezależną firmą 3Dlabs, Inc. W latach 1994 – 2005 N. Trevett piastował stanowisko starszego wiceprezesa firmy 3Dlabs. W tym czasie nieustannie stał na czele krzemowej rewolucji, przyczyniając się do zaimplementowania interaktywnej grafiki 3D w komputerach PC. Jest też właścicielem kilkunastu ważnych patentów z dziedziny technologii graficznych.

Przez ostatnich siedem lat N. Trevett był także prezesem Web3D Consortium, grupy czołowych firm pracujących nad wprowadzaniem otwartych standardów komunikacji 3D w czasie rzeczywistym do Internetu.

W 2001 roku N. Trevett wybrany został na prezesa Khronos Group. Stworzył także i przewodził grupie roboczej OpenGL ES, opracowującej minimalną wersję OpenGL, przeznaczoną do zastosowania w różnych urządzeniach przenośnych, między innymi telefonach komórkowych.

Neil Trevett uzyskał w Anglii tytuł naukowy B.S.E.E.C.S. (Bachelor of Science in Electronic Engineering and Computer Science).

[tabasco]

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA Corporation jest światowym liderem w dziedzinie projektowania procesorów graficznych i procesorów przeznaczonych do obsługi multimediów cyfrowych. Produkty firmy NVIDIA zwiększają możliwości konsumenckich i profesjonalnych urządzeń komputerowych i oferują ich użytkownikom niezapomniane wrażenia. Procesory graficzne (GPU), procesory multimedialno-komunikacyjne (MCP) oraz procesory stosowane w bezprzewodowych urządzeniach multimedialnych (WMP) są powszechnie znane i stosowane w różnorodnych platformach komputerowych, w tym w konsumenckich komputerach PC, firmowych komputerach PC, notebookach, stacjach roboczych, urządzeniach PDA, telefonach komórkowych i konsolach do gier wideo. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, a personel firmy w oddziałach na całym świecie liczy ponad 2 000 pracowników. Więcej informacji można znaleźć w witrynie sieci web firmy pod adresem www.nvidia.pl.Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym dotyczące wydajności rodziny produktów firmy NVIDIA i oczekiwań związanych z dalszym wzrostem przychodów, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. To ryzyko i niepewność obejmują między innymi opóźnienia produkcyjne i inne związane z nowymi produktami, trudności w procesie produkcyjnym i zależność firmy NVIDIA od innych producentów, ogólne trendy w branży, w tym cykliczne trendy w branżach komputerów PC i układów półprzewodnikowych, wpływ konkurencyjnych produktów i alternatyw cenowych, akceptację rynków dla nowych produktów i zależność firmy NVIDIA od innych deweloperów i wydawców. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z rocznym raportem firmy NVIDIA na formularzu 10-K i kwartalnymi raportami składanymi na formularzu 10-Q w Komisji ds. papierów wartościowych i giełdy USA, a w szczególności do zapoznania się z sekcjami pod tytułem Certain Business Risks (Określone ryzyka biznesowe), w których znajduje się pełniejsze omówienie tego ryzyka i innych zagrożeń oraz niepewności.

Copyright © 2004 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj.

 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn