SciComp dzięki NVIDIA CUDA przyspiesza najlepsze na rynku narzędzie do wyceny instrumentów pochodnych

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

SciComp dzięki NVIDIA CUDA przyspiesza najlepsze na rynku narzędzie do wyceny instrumentów pochodnych

SciComp dzięki GPU skraca czas przygotowania wycen i przyspiesza jej wycen

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 17 WRZEŚNIA 2008— Zamiana instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym jest przedsięwzięciem o wysokim stopniu ryzyka. SciComp, firma z siedzibą w Austin w Teksasie, posiada wysoce zaawansowane technicznie oprogramowanie przeznaczone do instrumentów pochodnych, które znacznie skraca czas przygotowania i przyspiesza model wyceny Monte Carlo. Firma wzbogaciła SciFinance®, swój flagowy produkt, o bazujące na NVIDIA® CUDA™ modele wyceny instrumentów pochodnych, które wykonują obliczenia 100 razy szybciej niż algorytmy CPU. Co więcej, to przyspieszenie może być osiągnięte bez dodatkowej pracy, czy ręcznego programowania, co na rynku, na którym nawet najmniejsze opóźnienie może spowodować milionowe straty, jest istotną korzyścią.

Kluczem do tego przyspieszenia jest powierzenie obliczeń procesorowi graficznemu (GPU). GPU jest wielordzeniowym (do 240 rdzeni w najnowszych modelach) procesorem do obliczeń równoległych, który potrafi obsługiwać aplikacje równoległe o wiele szybciej niż standardowy CPU. Ta potężna moc do obliczeń równoległych jest odblokowana dzięki architekturze NVIDIA CUDA. Jest to środowisko programistyczne, bazujące na języku C, które umożliwia developerom opracowanie oprogramowania rozwiązującego złożone problemy obliczeniowe w mgnieniu oka.

Stare powiedzenie ‘czas to pieniądz’ do niczego nie pasuje tak dobrze, jak do pozagiełdowego rynku wymiany instrumentów pochodnych, gdzie nieustannie spływające kontrakty wymagają szybkiego opracowywania skomplikowanych matematycznych modeli wyceny,” powiedział Curt Randall, wykonawczy prezes SciComp. “Dotychczas ten proces zajmował dnie, a nawet tygodnie, podatnego na błędy programowania ręcznego. Przy użyciu SciFinance programiści dokonują jedynie kilku zmian w specyfikacji modelu zajmującego pół, lub nawet mniej, strony i w ciągu kilku minut otrzymują dokładny kod źródłowy modelu wyceny w języku C lub C++.”

“Nowa możliwość SciFinance umożliwiająca generowanie kodu dla GPU bez dodatkowego programowania jest dla naszych klientów technologią wprowadzającą nową jakość,” dodał Randall. “Kod w pełni wykorzystuje równoległą architekturę GPU, co owocuje przyspieszeniem obliczeń o 20-100 razy. Modele wyceny, które potrzebowały minut, teraz zwracają wyniki w ciągu kilku sekund, co pozwala instytucjom finansowym na: testowanie alternatywnych modeli, zwiększenie liczby analizowanych scenariuszy oraz lepsze zrozumienie potencjalnego ryzyka. Co najlepsze, nie muszą być ekspertami w programowaniu równoległym. Do tego służy SciFinance.”

W celu wykorzystania zalet architektury CUDA, deweloperzy w bankach muszą jedynie użyć charakterystycznego dla SciFinance wysokiego języka finansowego i matematycznego do opisywania modeli instrumentów pochodnych. Poprzez dodanie słowa kluczowego “CUDA” przy specyfikacji modelu, otrzymuje się zgodny z CUDA kod źródłowy, który może być wykonany na standardowym PC z obsługującym CUDA GPU.

Instytucje finansowe, takie jak banki i fundusze inwestycyjne wykorzystują transakcje na instrumentach pochodnych, w celu zarządzania stopniem zaangażowania w papiery wartościowe i ryzykiem. Kontrakty na instrument pochodne, których wartości są ustalane na podstawie wahań przypadkowych zmiennej bazowej (np, wartość opcji na akcje jest zależna od zmienności bazowych akcji). Wycena instrumentów pochodnych wymaga użycia skomplikowanych modeli matematycznych, często wymagających analizy milionów scenariuszy. W związku z tym ważne jest szybkie i dokładne przeprowadzanie obliczeń.

“SciComp jest jedną z pierwszych firm wykorzystujących w pełni potencjał drzemiący w GPU w dziedzinie inżynierii finansowej,” powiedział Andy Keane, dyrektor generalny oddziału obliczeń na GPU w firmie NVIDIA. “Zdolność, nie tylko do dostarczenia małych i przyrostowych wzrostów wydajności, lecz do 100-krotnego wzrostu, zredukowania tygodni ręcznego kodowania do mgnienia oka i dostarczania wyników w czasie rzeczywistym, jest niewiarygodnie potężna. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z SciComp, która zaowocuje definitywnymi zmianami w generowanych przez SciFinance modelach wyceny, a to wpłynie na działalność biznesową ich klientów.”

Więcej informacji o SciComp i SciFinance jest dostępnych pod adresem www.scicomp.com. Dodatkowe informacje o architekturze CUDA można znaleźć na stronie www.nvidia.pl/cuda.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce® dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro™ na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

O firmie SciComp Inc.
Jako uznany lider w kategorii oprogramowania do wyceny instrumentów pochodnych, SciComp dostarcza kompilator finansowy, generujący kod źródłowy wyceny w języku C lub C++ na podstawie zwięzłych, zaawansowanych specyfikacji modeli wyceny. Baza klientów SciComp zawiera banki inwestycyjne, banki centralne, zarządców aktywami, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz usługodawców. Wspierane instrumenty pochodne zawierają, obligacje zamienne, derywatywy kapitałowe, derywatywy walutowe rynku kapitałowego, derywatywy energetyczne, produkty dewizowe i derywatywy kredytowe. W celu uzyskania większej ilości informacji odwiedź www.scicomp.com lub zadzwoń pod 512-451-1050.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu i możliwości procesorów graficznych NVIDIA GeForce, technologii NVIDIA PhysX; i CUDA oraz SciFinance są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, możliwości produkcyjnych firm trzecich w zakresie produkcji, montażu i testowania naszych produktów; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; opracowania szybszych lub bardziej wydajnych procesorów graficznych; wykorzystania GPU w grafice komputerowej; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 27 kwietnia 2008 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn