OpenGeoSolutions zmienia procesy modelowania sejsmicznego dzięki NVIDIA TESLA

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

OpenGeoSolutions zmienia procesy modelowania sejsmicznego dzięki NVIDIA TESLA

Lider w dziedzinie analizy struktur geologicznych osiąga 55-krotny przyrost wydajności przy szukaniu ropy i gazu dzięki obliczeniom wykonywanym przy pomocy GPU

SEG 2008—LAS VEGAS, NEVADA—12 LISTOPADA 2008 — Geofizycy w branży gazowej i paliwowej poszukują bardziej dokładnych obrazów tego, co leży pod ziemia. W celu zbadania tego, co zostało zakopane na miliony lat temu, OpenGeoSolutions z siedzibą w Calgary, wykorzystuje technikę zwaną “Spectral Decomposition” w celu pozyskania informacji geologicznych, które wykraczają poza klasyczne analizowanie fal sejsmicznych. Jakość danych pozyskiwanych dzięki tej technice jest większa, gdy przetwarzane są duże partie informacji na temat konkretnych obszarów, a przeprowadzenie inwersji danych umożliwia przełożenie ich na realne struktury geologiczne.

Powyższy proces wykonywany na klastrze bazującym na CPU może trwać od 2 godzin do kilku dni. W celu skrócenia obliczeń zespół specjalistów wykorzystał stację roboczą wyposażoną w procesor obliczeniowy NVIDIA® Tesla™ C1060, bazujący na technologii obliczeń równoległych NVIDIA CUDA™. W sześć tygodni zespół OpenGeoSolutions przekonwertował kluczową część aplikacji w technologii CUDA doświadczył wyjątkowego przyrostu wydajności.

“Używając Tesla C1060 i technologii CUDA skróciliśmy czas oczekiwania na wyniki z 2 godzin do 2 minut,” powiedział James Allison, prezes OpenGeoSolutions Inc. “Taki wzrost wydajności jest bezprecedensowy i może całkowicie zmienić oblicze rynku, gdzie określenie szczegółowej budowy geologicznej stanowi wymierną wartość ekonomiczną.”

“Co ważniejsze, produkty Tesla pozwalają każdemu Cieszyc się z posiadania własnego superkomputera,” dodaje Pan Allison. “Tylko jeden procesor Tesla C1060 dostarcza tej samej wydajności, co klaster złożony z 64 CPU – bez konieczności współdzielenia z innymi. To ogromna zmiana pozwoliła nam zaoszczędzić czas i pieniądze, wpływając istotnie na nasz rytm pracy, a za tym i wiekszą produktywność.”

OpenGeoSolutions zajmuje się usługami spektralnej dekompozycji i inwersji oraz komercyjnym wsparciem systemu obliczeń sejsmicznych typu open source, zwanego FreeUSP. Wiele znanych, niezależnych i krajowych kampanii paliwowych wykorzystuje oprogramowanie FreeUSP w celu udoskonalenia modeli geologicznych i zlokalizowania cennych źródeł węglowodorów.

W celu uzyskania informacji na temat rozwiązań obliczeniowych NVIDIA Tesla C1060 proszę odwiedzić: www.nvidia.pl/object/tesla_c1060_pl.html

Więcej informacji o OpenGeoSolutions można znaleźć pod adresem www.opengeosolutions.com.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do wpływu systemu NVIDIA Tesla C1060 oraz technologii NVIDIA CUDA na technikę spektralnej dekompozycji OpenGeoSolutions są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone, możliwości produkcyjnych firm trzecich w zakresie produkcji, montażu i testowania naszych produktów; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; opracowania szybszych lub bardziej wydajnych procesoró1) graficznych; opóźnień w publikacji gier; wykorzystania GPU w grafice komputerowej; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 27 lipca 2008 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn