NVIDIA Tesla zapewnia klientom firmy Bull rewolucyjny wzrost wydajności

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

NVIDIA Tesla zapewnia klientom firmy Bull rewolucyjny wzrost wydajności

SC08 — AUSTIN, TEKSAS — 19 LISTOPADA, 2008 — Firma Bull, wiodący dostawca technologii dla obliczeń o wysokiej wydajności (HPC – High Performance Computing), współpracuje z NVIDIA oferując system obliczeniowy GPU Tesla™ S1070 jako opcjonalny akcelerator rozwiązań HPC firmy Bull. Klienci rozwiązań HPC w Europie mogą teraz uzyskać zintegrowane rozwiązania i usługi firmy Bull, które łączą rozwiązania obliczeń na GPU Tesla z gamą innych produktów dla HPC firmy Bull.

„Równoległa technologia GPU Tesla firmy NVIDIA jest rzeczywiście przełomowa, zapewniając wzrost wydajności, który zmieni oblicze wielu branż”, powiedział Fabio Gallo, wiceprezes i szef działu rozwiązań HPC w firmie Bull. „Tesla S1070 to rozwiązanie światowej klasy, przeznaczone dla użytkowników HPC pragnących szybko przetwarzać duże zestawy danych i rozwiązywać złożone problemy obliczeniowe”.

Bull zorganizował także zespół ekspertów, którzy pracować będą z klientami i optymalizować ich rozwiązania wykorzystujące Tesla tak, aby uzyskały one najlepszą wydajność przy konkretnym obciążeniu. Zespół ten może także przeprowadzać szkolenia i oferować inne usługi w ramach kompleksowego rozwiązania, którego integralną częścią jest pełna obsługa klienta.

GENCI – francuska narodowa agencja obliczeń HPC – wraz z CEA – francuską agencją energii atomowej, są jednymi z wielu organizacji wykorzystujących moc obliczeń masowo równoległych NVIDIA Tesla w projekcie superkomputerowym o dużej skali. Zbudowany i zainstalowany przez firmę Bull superkomputer NovaScale® podnosi moc kompleksu obliczeniowego Bruyères le Châtel (w regionie Île de France) do wartości przekraczającej 300 teraflopsów, dzięki czemu jest on najbardziej wydajnym superkomputerem hybrydowym w Europie.

System Tesla S1070 1U oparty jest na równoległej architekturze NVIDIA CUDA™. Architektura ta dostępna jest za pośrednictwem środowiska programistycznego języka C, pozwalającego twórcom oprogramowania i naukowcom na wykorzystanie równoległej architektury procesorów graficznych znacznie szybciej i łatwiej niż inne, dostępne obecnie rozwiązania.

Więcej informacji o NVIDIA Tesla S1070 znaleźć można na stronie //www.nvidia.pl/object/tesla_s1070_pl.html

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: współpracy pomiędzy firmami Bull i NVIDIA; zalet, wpływu, mocy i wydajności procesora graficznego NVIDIA Tesla S1070; wpływu procesorów graficznych NVIDIA Tesla na technologię firmy Bull oraz zalet architektury CUDA firmy NVIDIA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-K za okres finansowy zakończony 27 lipca 2008 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: W przypadku zainteresowania również innymi notatkami prasowymi dotyczącymi firmy NVIDIA, prosimy odwiedzić stronę informacji prasowych znajdującą się tutaj. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn