NVIDIA poszukuje nowych, obiecujących firm z dziedziny obliczeń na GPU

 
 

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Jeff Herbst,
wiceprezes działu zajmującego się rozwojem biznesu w firmie NVIDIA.

NVIDIA poszukuje nowych, obiecujących firm z dziedziny obliczeń na GPU

NVIDIA uruchomiła globalny program inwestycyjny, którego celem jest finansowanie i wspieranie nowych przedsiębiorstw zajmujących się obliczeniami na GPU

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 10 MARCA 2009 — firma NVIDIA Corporation, twórca procesora graficznego (GPU), poinformowała dzisiaj o uruchomieniu programu GPU Ventures - nowej, globalnej inicjatywy mającej na celu rozpoznanie, wspieranie i inwestowanie w początkujące firmy, które wykorzystują GPU w aplikacjach graficznych i innych zastosowaniach. NVIDIA utworzyła także witrynę internetową GPU Venture Zone – portal, na którym prezentowane są innowacyjne zastosowania GPU, rozwijane przez branżowych partnerów.

„Program GPU Ventures to ogromna szansa dla młodych, ambitnych firm, opierających swój biznes na zastosowaniach GPU. Takie firmy są motorami postępu i wierzymy, że będą napędzać rozwój platformy GPU, ” powiedział Jeff Herbst, wiceprezes działu zajmującego się rozwojem biznesu w firmie NVIDIA. „Za pomocą programu zapewnimy przede wszystkim wsparcie finansowe i marketingowe, pomagając początkującym firmom wykorzystać ich potencjał. Gorąco zachęcamy do współpracy zainteresowanych menadżerów, także z branży inwestycyjnej”.

Za pośrednictwem programu GPU Ventures NVIDIA zamierza rozpoznać najbardziej obiecujące firmy, które wykorzystują GPU w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych, z różnych dziedzin związanych z poprawą jakości obrazu i wideo, badaniami naukowymi, analizą finansową oraz interfejsami 3D. Przewiduje się, że inwestycje wynosić będą od 500 tys. do 5 milionów USD, a strategiczne partnerstwo obejmować będzie wspólny marketing, rozwój, dystrybucję produktu i inne dziedziny.

„Wsparcie firmy NVIDIA, wyrażone w inwestycjach, strategicznym partnerstwie oraz wspólnym marketingu, ułatwiło nam pozyskanie dodatkowego kapitału i pozwoliło znacznie szybciej dotrzeć do klientów, ” powiedział Sam Blackman, dyrektor generalny firmy Elemental Technologies. „Wspólnie z firmą NVIDIA widzimy przyszłość zastosowań GPU w obliczeniach równoległych, nie tylko w grafice. Dlatego aktywnie zachęcamy inne firmy zainteresowane tym ciekawym rynkiem, aby przyłączyły się do ekosystemu obliczeń na GPU”.

Oprócz przypadku firmy Elemental Technologies, NVIDIA zainwestowała w takie początkujące firmy, jak Acceleware, Keyhole Corporation (przejęta przez Google dla potrzeb Google Earth), Mental Images (przejęta przez NVIDIA), MotionDSP i Right Hemisphere. Firmy te zostały rozpoznane i wybrane z grona uczestników imprezy Emerging Companies Summit, zorganizowanej w 2008 roku przez NVIDIA. Kolejna edycja odbędzie się jesienią 2009 roku.

„Pierwsze spotkanie Emerging Companies Summit zorganizowane przez firmę NVIDIA było wydarzeniem światowej klasy i prawdopodobnie najbardziej nośną informacyjnie imprezą poświęconą firmom prywatnym w 2008 roku, ” powiedział Drew Lanza, partner w firmie Morgenthaler Ventures. „Traktujemy obliczenia równoległe na GPU, jako ciekawą i obiecującą szansę dla firm znajdujących się pod naszą opieką. Doceniamy wysiłki firmy NVIDIA mające na celu wspieranie tego ekosystemu za pomocą programu GPU Ventures oraz powiązanych inicjatyw”.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania biznesplanów i zgłaszania uczestnictwa w imprezie Emerging Companies Summit, drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres gpuventures@nvidia.com
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej GPU Venture Zone www.nvidia.pl/gpuventures.

O firmie NVIDIA
NVIDIA jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, celu, planów i kwot zainwestowanych w GPU Ventures Program są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: zmian w GPU Ventures Programs; rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; przyjęcia CPU do wykonywania zadań równoległych; projektów, błędów oprogramowania lub produkcji; wpływu rozwoju technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach klientów i ich wymaganiach; przyjęcia przez klientów odmiennych standardów lub produktów konkurencji; zmian w standardach i interfejsach przemysłowych; niespodziewanych spadków wydajności w naszych produktach lub technologiach w sytuacji gdy zintegrowane zostają w systemach komputerowych oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 października 2008 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, Quadro i Tesla są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn