GeoStar i NVIDIA zmieniają oblicze przemysłu naftowego w chinach

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

GeoStar i NVIDIA zmieniają oblicze przemysłu naftowego w chinach

Nowe, akcelerowane przez GPU oprogramowanie do obrazowania sejsmicznego znacznie zmniejsza zużycie energii i zwiększa wydajność

SEG ASIA 2009 — PEKIN, CHINY — 29 KWIETNIA 2009 — NVIDIA Corporation i GeoStar, wiodący chiński dostawca usług geofizycznych, poinformowali dzisiaj o uruchomieniu nowego rozwiązania sprzętowo-programowego, które zmieni sposób przeprowadzania obliczeń sejsmicznych dla firm naftowych w Chinach.

Wykorzystując moc przetwarzania procesorów graficznych NVIDIA® Tesla™, pakiet oprogramowania sejsmicznego firmy GeoStar radykalnie podnosi wydajność przetwarzania złożonych danych sejsmicznych. Obliczenia na dużych zestawach danych, uzyskiwanych w wyniku poszukiwań ropy naftowej, mogą być teraz wykonywane przez mniejsze systemy wykorzystujące procesory graficzne (GPU), pobierające mniej energii niż systemy wykorzystujące tylko procesory główne (CPU).

„Mamy do czynienia z wielkimi zestawami danych dotyczących migracji fal podłużnych, które zazwyczaj przeliczane są przez klaser 66 CPU w ciągu ponad 30 godzin”, powiedział Liu Qin, dyrektor generalny w firmie GeoStar. „Już pojedynczy procesor graficzny Tesla C1060 oferuje taką samą moc obliczeniową, co oznacza, że dodając kolejne GPU możemy uzyskać wzrost wydajności o rząd wielkości, redukując przy tym radykalnie zużycie energii i koszty. Procesory graficzne Tesla w dziedzinie poszukiwań ropy i gazu to rozwiązania prawdziwie rewolucyjne”.

Instytut Geologii i Geofizyki Chińskiej Akademii Nauk (CAS) testował procesory NVIDIA Tesla z rozwiązaniem GeoStar przez kilka ostatnich miesięcy. W obliczeniach danych migracji fal podłużnych dotyczących obszaru o powierzchni 740 km2, 24 procesory graficzne Tesla zakończyły obliczenia ponad 600 razy szybciej niż tradycyjny klaster składający się z 66 CPU. Według badaczy z CAS, wynik ten może być jeszcze poprawiony dzięki dodatkowemu tuningowi.

Rozwiązania obliczeniowe NVIDIA Tesla, oparte na masowo-równoległej architekturze CUDA, wywierają wpływ na wiele branż, ale ich znaczenie jest wyjątkowo widoczne w przemyśle naftowym. W miarę jak zwiększa się zapotrzebowanie na moc obliczeniową, cena energii potrzebnej do działania i chłodzenia serwerów w centrach danych staje się jedną z głównych części ponoszonych kosztów. Klastry wykorzystujące GPU Tesla cechują się znacznie wyższą wydajnością niż klastry wyposażone tylko w CPU, dzięki czemu firmy naftowe mogą tworzyć mniejsze klastry o większej gęstości obliczeń i pobierające mniejsze ilości energii, a mimo to zaspokajające rosnące potrzeby w takich zastosowaniach jak obliczenia sejsmiczne.

Więcej informacji o produktach NVIDIA Tesla znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl/tesla, zaś dodatkowe informacje o rozwiązaniach firmy GeoStar uzyskać można pod adresem www.geostar.net.cn.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce® dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu i możliwości procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz architektury CUDA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 stycznia 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla, CUDA, GeForce i Quadro są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn