NVIDIA gospodarzem pierwszej konferencji poświęconej technologiom GPU

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

NVIDIA gospodarzem pierwszej konferencji poświęconej technologiom GPU

Nowa branżowa impreza podkreślająca dokonania w dziedzinie obliczeń na GPU

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 26 MAJA 2009 – firma NVIDIA Corporation, twórca procesora graficznego (GPU), poinformowała dzisiaj o otwarciu pierwszej imprezy pod nazwą GPU Technology Conference , która odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października 2009 roku. Wydarzenie koncentrować się ma na sposobach, w jaki twórcy oprogramowania, inżynierowie i naukowcy wykorzystują GPU do rozwiązywania najważniejszych problemów obliczeniowych.

Konferencja składać się będzie z trzech jednocześnie odbywających się imprez: Emerging Companies Summit (Spotkanie firm rozwijających się), GPU Developer Summit (Spotkanie twórców oprogramowania wykorzystujących GPU) oraz NVIDIA Research Summit (Spotkanie pod patronatem NVIDIA Research). Uczestnicy zapoznają się z przełomowymi dokonaniami w technikach obliczeniowych, uzyskają dostęp do narzędzi i technik, które mogą mieć wpływ na najważniejsze projekty oraz spotkają się z ekspertami i kolegami z wielu dziedzin.

„GPU szybko stał się jednym z najważniejszych procesorów na świecie”, powiedział Bill Dally, szef działu badawczego w firmie NVIDIA. „Spotkanie to zgromadzi najwybitniejsze umysły, a podzielą się narzędziami i metodami działania, które stosują starając się wykorzystać ogromną moc obliczeń równoległych na GPU”.

Impreza odbędzie się w hotelu Fairmont w San Jose, w Kalifornii. Trzy składające się na nią wydarzenia to:

Emerging Companies Summit (Spotkanie firm rozwijających się),

  • Wyjątkowe spotkanie, dające przedsiębiorstwom rozpoczynającym dopiero budowę własnego biznesu dotyczącego GPU możliwość zaprezentowania swoich firm inwestorom i właścicielom firm z rynku venture capital (finansowania projektów dużego ryzyka), zaangażowanych w ekosystem obliczeń na GPU.

GPU Developer Summit (Spotkanie twórców oprogramowania wykorzystujących GPU)

  • Trzydniowa seria prezentacji technicznych, szkoleń i dyskusji panelowych przeznaczonych dla twórców oprogramowania konsumenckiego, profesjonalnego i z dziedziny obliczeń o wysokiej wydajności, poświęconych metodom uzyskania jeszcze większej mocy obliczeń równoległych GPU poprzez wykorzystanie standardowych w branży języków programowania takich jak C/C++ i Fortran oraz takich API jak Direct3D, DirectX Compute, OpenCL™ i OpenGL.

NVIDIA Research Summit (Spotkanie pod patronatem NVIDIA Research)

  • Spotkanie zaplanowane przez badaczy i naukowców, przeznaczone dla badaczy i naukowców. Sesje dotyczyć będą zastosowań GPU w nauce i badaniach inżynieryjnych oraz możliwości zwiększenia mocy obliczeniowych i skrócenia czasu wykonywania badań poprzez wykorzystanie obliczeń na GPU.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym przemówienia, plan sesji, szkoleń i dyskusji oraz możliwość nadsyłania zgłoszeń znaleźć można na stronie www.nvidia.pl/gtc.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce® dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Copyright © 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, Quadro i Tesla są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. OpenCL jest znakiem towarowym Apple Inc. wykorzystywanym na licencji przez Khronos Group Inc. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn