Naczelny dyrektor techniczny Lucasfilm oraz propagator technik obliczeniowych universytetu Harvarda głównymi mówcami konferencji NVIDIA GPU technology conference

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Richard Kerris
Richard Kerris
Hanspeter Pfister
Hanspeter Pfister

Naczelny dyrektor techniczny Lucasfilm oraz propagator technik obliczeniowych universytetu Harvarda głównymi mówcami konferencji NVIDIA GPU technology conference

Rozpoczęła się rejestracja uczestników pierwszej konferencji poświęconej dziedzinie obliczeń na GPU.

SANTA CLARA, CA — 8 LIPCA, 2009 – firma NVIDIA Corporation informuje z dumą, iż Richard Kerris, naczelny dyrektor techniczny w firmie Lucasfilm, oraz Hanspeter Pfister, professor nauk informatycznych wydziału Inżynierii i Nauk stosowanych uniwersytetu Harvarda dołączą do prezesa i współzałożyciela firmy NVIDIA, Jen-Hsun Huang’a, jako głowni mówcy inauguracyjnej konferencji GPU Technology Conference.

Rozpoczął się proces rejestracji chętnych do uczestnictwa w konferencji, która skupi się na najnowszych przełomowych dokonaniach twórców oprogramowania, inżynierów i naukowców wykorzystujących w swojej pracy procesory graficzne (GPU). Wydarzenie będzie miało miejsce w hotelu Fairmont Hotel w San Jose w Kalifornii, w dniach od 30-go września do 2-go października 2009. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz samej konferencji, w tym tematów przewodnich, sesji, szkoleń, grup dyskusyjnych oraz składania wniosków można znaleźć pod adresem www.nvidia.pl/gtc.

“Jesteśmy świadkami niemal sejsmicznych zmian w dziedzinie obliczeń , zmian, które napędzane są rozwojem procesorów graficznych i ich możliwości,” powiedział Bill Dally, dyrektor działu badań i rozwoju w firmie NVIDIA. “GPU Technology Conference to jedyne i niezaprzeczalnie źródło, z którego można się najwięcej dowiedzieć o tych zmianach, zobaczyć rewolucyjne technologie i aplikacje oraz otrzymać narzędzia niezbędne do rozwiązania najtrudniejszych problemów obliczeniowych.”

Konferencja obejmuje trzy równoległe cykle seminariów:

Emerging Companies Summit – unikalne wydarzenie dedykowane początkującym firmom wykorzystującym GPU w swojej głównej działalności, umożliwiające prezentację tych firm pracodawcom oraz inwestorom skupionym wokół ekosystemu obliczeń na GPU.

GPU Developer Summit – seria prezentacji technicznych, szkoleń i sesji panelowych skierowanych do twórców aplikacji konsumenckich, profesjonalnych i HTC, którzy poszukują większych możliwości wykorzystania mocy obliczeń równoległych na GPU przy pomocy takich standardowych języków jak C/C++ z CUDA czy Fortran, jak również standardów Direct3D, DirectX Compute, OpenCL™ i OpenGL.

NVIDIA Research Summit – szczyt opracowany przez badaczy i naukowców akademicznych dla badaczy i naukowców akademicznych. Sesje naukowe skierowane są do tych naukowców, którzy wykorzystują procesory graficzne w swoich badaniach naukowych i inżynieryjnych oraz są spragnieni wiedzy na temat zwiększenia mocy obliczeniowej i skrócenia czasu badań dzięki lepszemu wykorzystaniu GPU.

Profile głównych mówców konferencji:

Richard Kerris dołączył do Lucasfilm w grudniu 2007. Jako naczelny dyrektor techniczny jednej z wiodących w branży filmowej i rozrywkowej firm, Kerris nadzoruje działania firmy związane z technologią i jest odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii technologicznej podległych firm Industrial Light & Magic, Skywalker Sound, LucasArts, Lucasfilm Animation, Lucasfilm Animation Singapore i Lucas Online. Zanim rozpoczął pracę w Lucasfilm, Kerris dzierżył najważnejsze stanowiska w firmach Apple, Alias|Wavefront, Electric Image i Silicon Graphics.

Hanspeter Pfister jest profesorem wykładającym na katedrze Praktycznych Zastosowań Nauk Komputerowych wydziału Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Harvarda. Jego dziedziną są wspólne obszary dziedzin takich jak wizualizacja, grafika komputerowa, cyfrowe rozpoznawanie obrazu, a badania obejmują szeroki zakres zagadnień w tym wizualizacje na potrzeby nauki, fotografię obliczeniową, grafiki modeli punktowych, modelowanie zachowania, telewizję trójwymiarową oraz rozpoznawanie twarzy. Poprzednio pracował przez 11 lat w laboratoriach badawczych Mitsubishi, gdzie piastował stanowiska zastępcy dyrektora oraz starszego specjalisty ds. badań.

Jen-Hsun Huang
jest współzałożycielem firmy NVIDIA w 1993 roku i od samego początku piastuje stanowisko prezesa, dyrektora generalnego oraz członka zarządu.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce® dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu i możliwości procesorów graficznych NVIDIA GPU, korzyści płynących z udziału w konferencji GPU Technology Conference są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 kwietnia 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, SLI, Quadro, Tesla są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn