NVIDIA przedstawia szczegółowy program imprezy GPU technology conference

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

NVIDIA przedstawia szczegółowy program imprezy GPU technology conference

Opublikowano plan imprezy i streszczenia wystąpień przewidzianych w czasie konferencji poświęconej postępom w obliczeniach na GPU

SANTA CLARA, KALIFORNIA — 11 SIERPNIA 2009 — NVIDIA Corporation poinformowała dzisiaj, że w czasie organizowanej przez siebie imprezy o nazwie GPU Technology Conference odbędą się trwające ponad 130 godzin sesje poświęcone najważniejszym trendom w obliczeniach komputerowych – w tym widzeniu komputerowemu, zaawansowanemu programowaniu w C z wykorzystaniem CUDA, obliczeniom finansowym, klastrom superkomputerowym i zaawansowanej wizualizacji.

Trwa już proces rejestracji na konferencję, która skupi się na najnowszych osiągnięciach, dokonywanych przez twórców oprogramowania, inżynierów i badaczy dzięki wykorzystaniu procesorów graficznych (GPU). Impreza odbędzie się w hotelu Fairmont w San Jose, w Kalifornii, w dniach od 30 września do 2 października 2009 roku. Wśród sponsorów znajdują się takie firmy jak Cooley Godward Kronish LLP, SUPERMICRO, Dell, Samsung, Adobe, ASUS, Acceleware, Citi, Silicon Valley Bank, Deloitte, Sutter Hill Ventures, Webcor i GE Fanuc Intelligent Platforms.

„Różnorodność tematów poruszanych na konferencji ilustruje rosnące znaczenie GPU”, powiedział Bill Dally, szef działu badawczego w firmie NVIDIA. „Również waga tych tematów jest imponująca, jako że mówcy należą do czołówki w swoich dziedzinach i mają ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów obliczeniowych na świecie”.

Wśród najważniejszych tematów znajdują się:

Obliczenia superkomputerowe – trzygodzinna sesja z udziałem największych na świecie ekspertów w dziedzinie obliczeń superkomputerowych, w tym doktora Wen-Mei W. Hwu z National Center for Supercomputing Applications na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign; doktora Satoshi Matsuoka z Global Scientific Information and Computing Center w tokijskim Instytucie Technologicznym, szefa działu technicznego superkomputera TSUBAME oraz dr Jeffa Vettera z Georgia Institute of Technology i Oak Ridge National Laboratory.

Zaawansowana wizualizacja – szerokie spojrzenie na dziedzinę wizualizacji w wielu płaszczyznach, w tym sesja dotycząca wykorzystania GPU w pracy z serwerami wideo 4K najwyższej klasy z udziałem doktora Norihisa Suzuki z Zaxel, wystąpienie Gary’ego Oberbrunnera, wiceprezesa działu inżynieryjnego w GenArts na temat efektów czasu rzeczywistego w filmie i wideo oraz przedstawicieli PCI Geomatics, Teodora C. Hancheviciego i Jamesa Lutesa, na temat obróbki map satelitarnych za pomocą GPU.

Widzenie komputerowe – wykłady dr Horsta Bischofa z Instytutu Grafiki komputerowej i Widzenia na Politechnice w Grazu w Austrii i sesje na temat postępów w dziedzinie obróbki obrazu wykorzystującej GPU, widzenia komputerowego i rozpoznawania twarzy z udziałem światowych autorytetów w tych dziedzinach.

Wśród pozostałych zapowiedzianych tematów znaleźć można między innymi: stereoskopowe 3D, techniki numeryczne i algorytmy, astronomię i astrofizykę, obliczeniową dynamikę płynów, obrazowanie komputerowe, bazy danych i eksploracja danych, komputery wbudowane i mobilne, poszukiwanie źródeł energii, film, biologia, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, obrazowanie medyczne i wizualizacja, dynamika molekularna, symulacje fizyczne oraz API i języki programowania.

GPU Technology Conference składać się będzie z trzech równoległych spotkań:

Emerging Companies Summit (Spotkanie firm rozwijających się) – wyjątkowe wydarzenie, dające przedsiębiorstwom zaczynającym dopiero budowę własnego biznesu dotyczącego GPU możliwość zaprezentowania swoich firm inwestorom i właścicielom firm z rynku venture capital (finansowania projektów dużego ryzyka), zaangażowanych w ekosystem obliczeń na GPU.

GPU Developer Summit (Spotkanie twórców oprogramowania wykorzystujących GPU) – trzydniowa seria prezentacji technicznych, szkoleń i dyskusji panelowych przeznaczonych dla twórców oprogramowania konsumenckiego, profesjonalnego i z dziedziny obliczeń o wysokiej wydajności, poświęconych metodom uzyskania jeszcze większej mocy obliczeń równoległych GPU poprzez wykorzystanie standardowych w branży języków programowania takich jak C/C++ z rozszerzeniami CUDA i Fortran oraz takich API jak Direct3D, DirectX Compute, OpenCL™ i OpenGL.

NVIDIA Research Summit (Spotkanie pod patronatem NVIDIA Research) – wydarzenie zaplanowane przez badaczy i naukowców, przeznaczone dla badaczy i naukowców. Sesje dotyczyć będą zastosowań GPU w nauce i badaniach inżynieryjnych oraz możliwości zwiększenia mocy obliczeniowych i skrócenia czasu wykonywania badań.

Więcej informacji, w tym plan konferencji, spis wystąpień i streszczeń znaleźć można na stronie www.nvidia.pl/gtc. Rejestracja po obniżonej cenie kończy się 1 września 2009.

O firmie NVIDIA
NVIDIA (Nasdaq: NVDA) jest światowym liderem technologii obliczeń wizualnych i twórcą GPU (procesora graficznego), układu o wysokiej wydajności oferującego nowoczesną, interaktywną grafikę w stacjach roboczych, komputerach osobistych, konsolach do gier i urządzeniach przenośnych. NVIDIA oferuje produkty z serii GeForce® dla zastosowań rozrywkowych i domowych, Quadro® na rynku profesjonalnego projektowania i wizualizacji oraz Tesla™ dla rynku obliczeń o wysokiej wydajności. Siedziba firmy NVIDIA mieści się w Santa Clara w Kalifornii, z biurami w Azji, Europie i w obu Amerykach. Więcej informacji można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, wpływu i możliwości procesorów graficznych NVIDIA oraz treści i przebiegu GPU Technology Conference są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 kwietnia 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

###

Copyright © 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, Quadro i Tesla są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. OpenCL jest znakiem towarowym Apple Inc. wykorzystywanym na licencji przez Khronos Group Inc. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn