CULA - nowa biblioteka algebry liniowej firmy em photonics oferuje milionom deweloperów obliczenia przy użyciu procesora graficznego

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

CULA - nowa biblioteka algebry liniowej firmy em photonics oferuje milionom deweloperów obliczenia przy użyciu procesora graficznego

Nowa implementacja standardowych bibliotek LAPACK zoptymalizowana dla technologii CUDA

SANTA CLARA, KALIFORNIA —18 SIERPIEŃ 2009 –Firma EM Photonics wydała dzisiaj wersję beta CULA, implementacji standardowych w branży bibliotek algebry liniowej LAPACK, zaprojektowaną oraz zoptymalizowaną dla procesorów graficznych wspierających potężne obliczenia równoległe CUDA™.

Miliony deweloperów, którzy wykorzystują procedury LAPACK do rozwiązywania problemów związanych z fizyką obliczeniową, mechaniką strukturalną czy automatyzacją projektowania komputerowego, mogą uzyskać aż 10-krotną poprawę wydajności w stosunku do pojedynczego procesora quad-core, korzystając z procesorów graficznych NVIDIA® Tesla™ w swoich stacjach roboczych oraz centrach danych.

"Obiecującą ścieżką ewolucji dla architektury komputerowej używanej do obliczeń o wysokiej wydajności jest hybrydowy system składający się z kilkurdzeniowych procesorów CPU oraz wielordzeniowych procesorów graficznych GPU”, powiedział profesor Satoshi Matsuoka z Instytutu Technologicznego w Tokio. „LAPACK jest kluczowa dla wielu aplikacji naukowych, z tego względu implementacja zoptymalizowana dla technologii CUDA znacząco zwiększy popularność hybrydowych systemów w nauce czy inżynierii, czyniąc je zdecydowanie bardziej konkurencyjnymi.”

“Nasza współpraca z NASA Ames Research Center w celu stworzenia bibliotek algebry liniowej przyspieszanych przez procesor graficzny rozpoczęła się w 2007 roku”, powiedział Eric Kelmelis, dyrektor generalny firmy EM Photonics. “Konsekwencją pracy nad tym projektem oraz współpracy z firmą NVIDIA było wydanie przez firmę EM Photonics biblioteki CULA, umożliwiającej deweloperom korzystanie z mocy obliczeniowej superkomputerów na swoim biurku.”

Narzędzia CULA firmy EM Photonics są rodziną produktów, w skład której wchodzą CULA Basic, Premium oraz Commercial. Biblioteka CULA jest wspierającą procesory graficzne implementacją najpopularniejszego programu LAPACK. LAPACK jest zbiorem najpotrzebniejszych funkcji algebry liniowej, używanych przez miliony deweloperów zajmujących się projektami inżynieryjnymi oraz naukowymi. Problemy napotykane w czasie pracy, mogą być przybliżone za pomocą modeli liniowych, a co za tym idzie rozwiązane przy zastosowaniu metod algebry liniowej. CULA wykorzystuje potężną architekturę obliczeń równoległych CUDA procesorów graficznych firmy NVIDIA tak, aby przyspieszać powszechnie wykorzystywane procedury LAPACK.

“Nasi klienci czekali na wydanie bibliotek algebry liniowej podobnych do LAPACK. Ta fundamentalna biblioteka matematyczna udostępnia moc obliczeń opartych na procesorze graficznym jeszcze większej liczbie deweloperów działających w branży naukowej”, powiedział Andy Keane, dyrektor generalny działu Tesla w firmie NVIDIA. „CULA staje się kolejną gałęzią gwałtownie rosnącego ekosystemu CUDA, w skład którego wchodzą obecnie FFT, BLAS, przetwarzanie obrazów, komputerowe rozpoznawanie obrazu, rendering, technika ray tracing’u, dynamika molekularna i inne.”

Data wydania pełnej wersji CULA przypada na czas GPU Conference, imprezy organizowanej przez firmę NVIDIA, która trwać będzie od 30 września do 2 października w hotelu Fairmont w San Jose w Kalifornii. Każdy zainteresowany posiadaniem wersji beta CULA Basic może ją ściągnąć po zarejestrowaniu się na stronie www.culatools.com.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartphony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. W rankingu magazynu Fortune 2 lata z rzędu firma NVIDIA figuruje jako nr 1 wśród innowacyjnych firm branży półprzewodników. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu i możliwości profesjonalnych procesorów graficznych NVIDIA, architektury CUDA i ich wpływu na LAPACK i CULA są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 kwietnia 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2009 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, CUDA oraz Tesla są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Cechy, ceny dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania. 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn