NVIDIA oraz Uniwersytet Illinois publikują pierwszy na świecie podręcznik programowania procesorów masowo równoległych

 
 

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

Programming Massively Parallel Processors

NVIDIA oraz Uniwersytet Illinois publikują pierwszy na świecie podręcznik programowania procesorów masowo równoległych

„Napisana przez dwóch pionierów nauczania, książka ta jest najlepszym źródłem praktycznej wiedzy o programowaniu procesorów masowo równoległych - prawdziwą technologiczną kopalnią złota” – Nicholas Pinto, MIT

SANTA CLARA, Kalifornia — 28 stycznia 2010 — Swoją premierę ma dzisiaj książka Programowanie procesorów masowo równoległych: podejście praktyczne, pierwszy podręcznik dotyczący tej tematyki. Jego autorami są dr David B. Kirk, współudziałowiec firmy NVIDIA oraz dr Wen-mei Hwu, szef Electrical and Computer Engineering in the Coordinated Science Laboratory, jeden z dyrektorów Universal Parallel Computing Research Center oraz główny badacz w CUDA Center of Excellence na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign.

Podstawowe informacje:
  • Pierwszy i jedyny podręcznik opisujący jak należy programować w środowisku masowo równoległym
    • Praktyczne podejście pokazuje studentom i profesjonalistom jak stać się efektywnym programistą równoległym
  • Fragmenty pochodzące od firmy NVIDIA są w programie nauczania ponad 200 uniwersytetów na całym świecie
    • Konspekt został przetestowany i był nauczany przez D. Kirka na Uniwersytecie Illinois
  • W książce opisywane są OpenCL oraz CUDA C, język programowania równoległego firmy NVIDIA opracowany specjalnie dla środowisk masowo równoległych

Więcej informacji na temat książki Programowanie procesorów masowo równoległych: podejście praktyczne znaleźć można pod adresem //www.elsevierdirect.com/morgan_kaufmann/kirk/.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. W rankingu magazynu Fortune 2 lata z rzędu firma NVIDIA figuruje jako nr 1 wśród innowacyjnych firm branży półprzewodników. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości procesorów graficznych NVIDIA Tesla oraz architektury CUDA, a także wpływu procesorów graficznych NVIDIA Tesla na proces rekonstrukcji firmy Lowry Digital są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą zmian w naszej strategii inwestycyjnej oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 26 kwietnia 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, Tesla, CUDA, GeForce i Quadro są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn