Certyfikowane procesory graficzne NVIDIA Quadro maksymalizują wydajność pracy projektantów wykorzystujących oprogramowanie AutoCAD 2011

 
 

Profesjonalne rozwiązania graficzne Quadro umożliwiają tworzenie lepszych projektów, zapewniają wyższą dokładność wizualną i lepszą wydajność w trybie 3D, a także większą niezawodność

Product PR

Jens Neuschaefer
Product PR Manager, Central/Eastern Europe
NVIDIA GmbH
jneuschaefer@nvidia.com
+49 89 628350015

Informacje prasowe publikuje:

Katarzyna Kapłon, Ewa Rudkowska
Tabasco s.c.
ul. Stolarska 8/2
53-205 Wrocław, POLAND
tabasco@tabasco.pl
tel.: +48 (71) 3632947, +48 (71) 3632223

SANTA CLARA, Kalifornia — 8 kwietnia 2010 r. — Firma NVIDIA informuje, że projektanci pracujący w aplikacjach AutoCAD 2011 mogą usprawnić swój proces pracy, wykorzystując zalety wyższej dokładności wizualnej, lepszej wydajności trybie 3D oraz wysokiej niezawodności zapewnione przez procesory graficzne NVIDIA® Quadro®.

Firmy Autodesk i NVIDIA prowadzą strategiczną współpracę, poświęcając rocznie ponad 2000 godzin na wspólne prace inżynieryjne w celu certyfikacji procesorów graficznych Quadro jako gotowych do współpracy z programem AutoCAD. Firma NVIDIA nieprzerwanie od 10 lat wprowadza rozwiązania optymalizujące pracę procesorów graficznych w konkretnych aplikacjach, dzięki czemu jej produkty zapewniają najwyższą wydajność w branży przy pracy z m.in. pakietem oprogramowania AutoCAD.

Projektanci pracujący na dwuwymiarowych planach lub tworzący trójwymiarowe modele z radością powitają nowe, potężne funkcje i style wizualne oprogramowania AutoCAD 2011. Połączenie tych funkcji z procesorem graficznymi Quadro klasy profesjonalnej umożliwia zwiększenie złożoności projektów, tworzenie wizualizacji budowli bezpośrednio w oprogramowaniu i usunięcie ewentualnych błędów jeszcze przed położeniem pierwszej cegły projektowanego budynku– zwiększając produktywność i eliminując straty materiałowe.

„Firma Autodesk certyfikuje procesory graficzne NVIDIA Quadro i zaleca stosowanie tych układów w połączeniu z oprogramowaniem AutoCAD 2011,” twierdzi Guri Stark, wiceprezes firmy Autodesk i Działu produktów platformy AutoCAD. „Po zmodernizowaniu stacji roboczych i wyposażeniu ich w procesor graficzny Quadro, miliony użytkowników oprogramowania AutoCAD otrzymają możliwość korzystania z najnowszych funkcji 3D aplikacji, doskonałej jakości obrazu oraz prawdziwie interaktywnego trybu pracy.”

Projektanci korzystający z oprogramowania AutoCAD 2011 na komputerach wyposażonych w profesjonalne procesory graficzne Quadro zauważą też znaczny wzrost wydajności swojej pracy. Według testów wydajności AutoCAD, procesory graficzne Quadro osiągają:

  • Nawet sześciokrotnie większą wydajność w stylu wizualnym „Ukryte 3D”
  • Nawet trzykrotnie płynniejszy tryb manipulowania modelami w stylu wizualnym „Koncepcyjny”
  • Nawet dwukrotny wzrost prędkości w stylu wizualnym „Realistyczny” i nowym stylu „Odcienie szarości”1

Oprócz tego użytkownicy rozwiązań Quadro jako jedyni mają możliwość skorzystania ze zdecydowanie wyższej jakości obrazu we wszystkich stylach wizualnych oprogramowania AutoCAD 2011 przy zastosowaniu funkcji „Wygładzanie linii” (czyli sprzętowego antyaliasingu). Procesory graficzne Quadro pozwalają na zachowanie interaktywności i złożoności modelu na każdym etapie operacji powiększania, przesuwania i obracania widoku. Inne rozwiązania mogą upraszczać manipulowany model lub ukrywać niektóre szczegóły obrazu.

„Procesor graficzny Quadro to mądra inwestycja dla projektantów spędzających przynajmniej część dnia na pracy w programie AutoCAD,” twierdzi Jeff Brown, kierownik generalny Grupy ds. Rozwiązań Profesjonalnych w firmie NVIDIA. „Zoptymalizowane procesy pracy mogą zaoszczędzić projektantowi chociażby 30 minut dziennie. W przeliczeniu na firmę zatrudniającą pięciu projektantów, wskaźnik zwrotu z tej inwestycji osiągnie w przeciągu trzech lat ponad 100 000 dolarów amerykańskich.2

Profesjonalne rozwiązania graficzne NVIDIA Quadro stworzono z myślą o akcelerowaniu pełnego pakietu oprogramowania AutoCAD 2011, w tym: AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD Electrical 2011, AutoCAD Mechanical 2011 i AutoCAD MEP 2011. Rozwiązania graficzne Quadro zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane przez firmę NVIDIA pod kątem maksymalnej wydajności i niezawodności. Oprócz tego, procesory graficzne Quadro cechują się wydłużonym czasem życia i trzyletnią gwarancją, dzięki czemu kierownicy działów IT mogą stworzyć standardy obsługi komputerów Quadro obowiązujące przez dłuższy czas.

Rozwiązania oparte na procesorach graficznych Quadro firmy NVIDIA są dostępne w ofercie największych producentów stacji roboczych i firm integrujących układy, w formie nowych komputerów zaprojektowanych do pracy z oprogramowaniem AutoCAD, w cenach niższych niż 1000 USD: Dell Precision T1500, HP Z200 i Lenovo ThinkStation E20. Produkty Quadro są również dostępne w ofercie partnerów - PNY Technologies w krajach Ameryki i Europy, Leadtek w krajach Azji i Pacyfiku oraz ELSA w Japonii.

Więcej informacji na temat profesjonalnych rozwiązań graficznych firmy NVIDIA dla pakietu AutoCAD można znaleźć pod adresem: //www.nvidia.pl/object/AutoCAD_PD_workstation_pl.html

1Wzrost wydajności w pracy ze stylami wizualnymi w porównaniu do kart konsumenckich, obliczony wg testu wydajności graficznej dołączonego do pakietu AutoCAD 2011.

2Zysk obliczony na podstawie stawki godzinowej w wysokości 55 USD pomnożonej przez ½ godziny oszczędności na każdy dzień roboczy każdego projektanta, przemnożone przez 5 projektantów, 5 dni roboczych w tygodniu, 50 tygodni w roku i 3 lata.

O firmie NVIDIA
Firma NVIDIA (Nasdaq: NVDA) pokazała światu moc grafiki komputerowej w momencie wynalezienia procesora graficznego (GPU) w 1999 roku. Od tego czasu, firma konsekwentnie ustanawia nowe standardy w obliczeniach wizualnych dzięki zapierającej dech w piersiach interaktywnej grafice dostępnej w szeregu nowoczesnych urządzeń takich jak smartfony, notebooki czy stacje robocze. Dzięki gruntownej znajomości programowalnych procesorów graficznych, NVIDIA doprowadziła do wielu przełomowych osiągnięć w dziedzinie obliczeń równoległych. Osiągnięcia te sprawiły, iż obliczenia superkomputerowe stały się ekonomicznym i szeroko dostępnym rozwiązaniem. Firma może się poszczycić autorstwem ponad 1100 patentów w USA, głównie w projektowaniu i w badaniach, dziedzinach kluczowych dla obliczeń komputerowych nowej generacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nvidia.pl.

# # #

Pewne oświadczenia przedstawione w tej informacji prasowej, w tym, ale nie ograniczając się do: korzyści, funkcji, wpływu, wydajności i możliwości połączenia technologii 3DVision i silnika Unreal engine3 są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i jako takie są obciążone ryzykiem i niepewnością, przez co stan faktyczny może znacząco różnić się od oczekiwań. Ryzyko to i niepewność dotyczą, ale nie są do nich ograniczone: rozwoju bardziej wydajnych lub szybszych technologii; zastosowania GPU do obliczeń równoległych; problemów projektowych, produkcyjnych lub programowych; wpływu postępu technologicznego i konkurencji; zmian w preferencjach i wymaganiach klientów oraz innych czynników ryzyka wyszczególnianych w pewnych okresach czasu w raportach firmy NVIDIA przesyłanych do Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), w tym w dokumencie Form 10-Q za okres finansowy zakończony 25 października 2009 roku. Kopie dokumentów dostarczonych Komisji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy NVIDIA. Te wybiegające w przyszłość oświadczenia obowiązują tylko w chwili ich opublikowania i, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma NVIDIA nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji tych wybiegających w przyszłość oświadczeń.

# # #

© 2010 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, 3DVision są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Funkcjonalność, ceny, dostępność i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn