Zaawansowany rendering

NVIDIA Iray
Renderuj swą rzeczywistość
Renderuj swą rzeczywistość
Divider

< Powrót do Produktów | 3DS MAX | MAYA | CINEMA 4D | RHINO | IRAY SERVER

 

Iray dla Rhino

NVIDIA® Iray® dla Rhino to rozwiązanie w postaci wtyczki do renderingu dla projektantów korzystających z oprogramowania Rhinoceros® firmy McNeel do szybkiego tworzenia fizycznie poprawnych, fotorealistycznych wizualizacji. Wtyczkę Iray zintegrowano z oprogramowaniem Rhino, gdzie renderuje bezpośrednio w ramach jego okien roboczych zapewniając ciągłą, realistyczną informację zwrotną w trakcie tworzenia kształtu, materiałów i oświetlenia modelu. Oparte o fizykę możliwości wtyczki Iray przewidują zachowanie rzeczywistych materiałów i światła, zapewniając prawidłowe rezultaty przy minimum ustawień czy specjalistycznej wiedzy. Obsługiwana jest biblioteka NVIDIA vMaterials Library, jak i możliwość wymiany materiałów pomiędzy innymi, zgodnymi z MDL, aplikacjami.

 
 

Cechy Iray dla Rhino

 
UJĘCIA VR
 • Dostępny jest nowy obiektyw VR do szybkiego tworzenia ujęć VR przy użyciu Sferycznej Kamery Iray
 
RENDERING
 

 • Fizycznie poprawny rendering path-trace w oknie roboczym perspektywy oprogramowania Rhino zapewnia precyzyjny podgląd końcowego materiału podczas dopracowywania scen
 • Progresywny rendering z interaktywną informacją zwrotną w trakcie edycji sceny
 • Zoptymalizowane próbkowanie na potrzeby dokładnej kaustyki

 • Jednoczesne tworzenie elementów rendera z pomijalnym wpływem na prędkość działania
 • Szybkie działanie funkcji głębi ostrości pozwalające na płynne, interaktywne modyfikacje
 • Niezależna od oświetlenia obsługa obrazów tła

 
OŚWIETLENIE
 

 • Interaktywna aktualizacja (w oknie widoku z perspektywy Iray) po zmianach pozycji i parametrów oświetlenia
 • Oświetlenie oparte na obrazie w celu szybkiego tworzenia przekonywujących środowisk
 • Nowy obiekt światła Iray, który można przełączać pomiędzy trybami spot, point, area itp.

 • Rzeczywiste jednostki atrybutów oświetlenia na potrzeby precyzyjnej symulacji
 • Oświetlanie przez geometrię i materiały emitujące światło
 • Fizyczny system światła słonecznego i nieba
 • Dodawanie kolejnych źródeł światła bez zmniejszenia szybkości działania

 
MATERIAŁY
 

 • Interaktywna aktualizacja (w oknie widoku z perspektywy Iray) po zmianach materiałów sceny
 • Fizycznie poprawne materiały dzięki zastosowaniu podejścia intuicyjnego warstwowania wykorzystującego język NVIDIA Material Definition Language (MDL)
 • Obsługa do 16 warstw na materiał znacznie zwiększająca elastyczność
 • Ogromna elastyczność materiałów, włącznie z rozpraszaniem podpowierzchniowym, cienkowarstwowością, kamieniami szlachetnymi itp.
 • Tok pracy wykorzystujący warstwy materiałów, z wieloma oknami pokazującymi wpływające na siebie warstwy
 • Zapisywanie materiałów języka MDL na potrzeby tworzenia własnych, udostępnianych bibliotek

 • Import i eksport materiałów MDL zapewniające możliwość udostępniania materiałów pomiędzy różnymi aplikacjami Iray lub zgodnym z MDL oprogramowaniem renderującym (np. mental ray)
 • Obsługa natywnego wielokrotnego mapowania UV Rhino
 • Zawiera wiele procedur i możliwość dodawania własnych procedur MDL (zawsze akcelerowanych przez GPU)
 • Kompleksowo zweryfikowana biblioteka materiałów, aby pewnie przedstawić realistyczne wyniki
 • Zwiększ szczegółowość detali dzięki obsłudze mapowania przemieszczeń

 
TOK PRACY
 

 • Ciągłe informacje zwrotne z progresywnym renderingiem końcowego materiału po zmianach sceny
 • Interaktywne mapowanie tonalne, aby szybko osiągnąć żądane wartości ekspozycji i balansu bieli
 • Obsługa natywnych możliwości animacji Rhino
 • Obsługa linii poleceń Rhino

 • Obsługa oprogramowania Iray Server na potrzeby efektywnego i skalowalnego renderingu offline
 • Interaktywna obsługa oprogramowania Iray Server do strumieniowania z zewnętrznego urządzenia
 • Obsługa rozwiązań Quadro VCA oraz DGX-1 do zdalnego interaktywnego renderingu z liniową skalowalnością wydajności

 
 
 
 
 
 
 
&nbsp;