Nowości

Układy GPU Tesla przyspieszają obliczenia związane z oceną ryzyka redukując jednocześnie koszty

Obliczenia związane z zarządzaniem ryzykiem są źródłem ogromnych kosztów w branży usług finansowych. Jako największy na świecie podmiot bankowości inwestycyjnej, bank J.P. Morgan musiał znaleźć lepszy sposób obliczania ryzyka umożliwiający uzyskanie wyników w rozsądnym czasie i bez dodatkowych kosztów.

Wyzwanie


W ramach trzyletniego planu zakładającego redukcję kosztów kalkulacji ryzyka o 75 procent, bank J.P. Morgan musiał dokonać zmian technologicznych w swoich centrach danych, aby móc obniżyć koszty. Dodatkowym aspektem tej inicjatywy było stworzenie bardziej ekologicznych centrów danych, które zapewniają wyższą wydajność obliczeniową przy mniejszym zużyciu energii.

Rozwiązanie


JP Morgan

W roku 2009 J.P. Morgan’s Equity Derivatives Group postanowiło wypróbować układy NVIDIA® Tesla™ jako alternatywę w dziedzinie skomplikowanych i złożonych obliczeń. W roku 2010 firma postanowiła włączyć układy Tesla M2070 do globalnej infrastruktury sieci komputerowych i natychmiast zauważyła, że była to właściwa decyzja.

Jednostki GPU umożliwiają kalkulację ryzyka dla poszczególnych produktów inwestycyjnych firmy J.P. Morgan w ciągu zaledwie kilku minut, podczas gdy wcześniej takie obliczenia zajmowały całą noc. Układy GPU Tesla dają firmie J.P. Morgan znaczną przewagę na rynku umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o przeprowadzane z większą częstotliwością obliczenia uwzględniające bardziej złożone scenariusze. Układy GPU to technologia, która rewolucjonizuje funkcjonowanie firmy J.P. Morgan na rynku.

Efekt


Wykorzystanie jednostek GPU, jako procesorów towarzyszących spowodowało czterdziestokrotny wzrost wydajności aplikacji w porównaniu do samej jednostki CPU oraz dostarczyło oszczędności na poziomie 80 procent. Układy GPU Tesla firmy NVIDIA są obecnie wykorzystywane w wielu centrach danych globalnych oddziałów banku, a ich zasoby są z łatwością współdzielone przez globalne aplikacje. Integracja układów GPU z globalną infrastrukturą obliczeniową spowodowała, że wskaźniki wykorzystania jednostek GPU sięgają prawie 70 procent, 24 godziny na dobę.

J.P. Morgan został niedawno uznany przez magazyn The Banker za innowację w dziedzinie technologii bankowych opartych na wdrażaniu jednostek GPU do obliczeń związanych z oceną ryzyka finansowych instrumentów pochodnych.

Idąc dalej, firma planuje zwiększenie liczby i rodzaju obliczeń wykonywanych na układach GPU, a także zbadanie możliwości realizacji nowych modeli, które wcześniej były uznane za zbyt kosztowne z punktu widzenia zdolności obliczeniowych.