Sterowniki
 

Linux 32-bit ARM Display Driver

 
 

Wersja:

319.32 Certified

Data wydania:

2013.06.26

System operacyjny:

Linux 32-bit ARM

Język:

Polski

Rozmiar pliku:

14.8 MB

Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Dodano obsługę następujących układów GPU:
  • GeForce GTX 760
  • GeForce 720M
 • Zaktualizowano panel sterowania aplikacji nvidia-settings, aby prezentował bardziej szczegółowe informacje.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować załamanie serwera X po ponownym uruchomieniu wyświetlaczy podłączonych za koncentratorem Multi-Stream Transport DisplayPort 1.2.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować załamanie narzędzia nvidia-settings podczas przełączania terminali wirtualnych po zmianie niektórych ustawień.
 • Zaktualizowano składnię profilu aplikacji, aby umożliwić użycie wielu wzorców w jednej regule. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapoznać się z treścią pliku README.
 • Naprawiono błąd, który powodował załamanie programów OpenGL po użyciu zmiennej środowiskowej __GL_DOOM3.
 • Zaktualizowano sterownik NVIDIA, aby niepotrzebnie nie wywoływać polecenia fork(2) w celu uruchomienia narzędzia nvidia-modprobe.
 • Zaktualizowano raportowanie błędów narzędzia nvidia-persistenced.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się aplikacji Altair HyperView podczas renderowania animacji z wektorami.
 • Naprawiono regresję wydajności oprogramowania MEDINA 8.2.
 • Naprawiono błąd, który czasami powodował zawieszanie się sterownika OpenGL w aplikacji SpeedTree Modeler.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować załamanie aplikacji OpenGL jeśli tworzyła i usuwała wiele wątków.
 • Naprawiono błąd narzędzia nvidia-installer, który mógł powodować problemy z instalacją, jeżeli wartości zmiennych środowiskowych kompilatora zawierały spacje, np. „CC=distcc gcc”
 • Naprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach przekłamania zawartości okna podczas przesuwania okien GLX z włączonym antyaliasingiem.
 • Usunięto błąd, który powodował, że urządzenia korzystające ze złącza DisplayPort, na których nie powiodło się testowanie połączenia, były raportowane jako podłączone a nie jako rozłączone.
 • Naprawiono regresję, która mogła powodować, że urządzenie DisplayPort podłączone do jednego złącza wyłączało się, gdy do innego złącza było podłączane lub rozłączane urządzenie DisplayPort.
 • W jednostkach GPU, opartych na architekturze Kepler, poprawiono pojawiające się przekłamania obrazu, które występowały podczas użycia funkcji „Source Output” rozszerzenia RandR 1.4. Mimo że nie zostały jeszcze do końca wyeliminowane, powinny przybierać formę poziomych linii zamiast wcześniejszych bardziej widocznych szachownic czy trójkątnych kształtów.
 • Dodano tryb „Prefer Consistent Performance” do opcji technologii PowerMizer w panelu sterowania aplikacji nvidia-settings. Tryb ten będzie dostępny dla obsługujących tę funkcję kart Quadro.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wiele dystrybucji Linuksa udostępnia swoje własne pakiety ze sterownikiem graficznym NVIDIA dla systemu Linux, zgodne z wykorzystywanym przez daną dystrybucję natywnym formatem zarządzania pakietami Takie rozwiązanie może zapewnić lepszą współpracę z pozostałymi komponentami środowiska dystrybucji jakiej używasz, możesz zatem zdecydować się na nie zamiast stosować oficjalny pakiet firmy NVIDIA.

Użytkownicy SuSE powinni ponadto przed rozpoczęciem pobierania sterownika zapoznać się z treścią pliku SuSE NVIDIA Installer HOWTO.

Instrukcje dotyczące instalacji: po zakończeniu pobierania sterownika, zmień katalog na ten, w którym znajduje się pakiet sterownika i zainstaluj go, wpisując jako użytkownik „root” polecenie „sh ./ NVIDIA-Linux-armv7l-gnueabihf-319.32.run”

Jednym z ostatnich kroków procesu instalacji będzie propozycja zaktualizowania Twojego pliku konfiguracyjnego X. Zaakceptuj ją, zmodyfikuj ręcznie swój plik konfiguracyjny X tak, by używany był sterownik X firmy NVIDIA lub ewentualnie uruchom nvidia-xconfig.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że lista obsługiwanych produktów zawiera te układy GPU, które są wspierane przez konkretną wersję sterownika. Niektóre konstrukcje zawierające obsługiwane układy GPU mogą być niekompatybilne ze sterownikiem NVIDIA dla systemu Linux: w szczególności notebooki i konstrukcje all-in-one wyposażone w przełączalne (hybrydowe) układy graficzne lub w technologię Optimus nie będą współpracowały z sterownikiem, jeżeli nie ma on możliwości sprzętowego wyłączenia zintegrowanego układu graficznego. Poszczególni producenci oferują różne rozwiązania sprzętowe, prosimy o konsultację z producentem aby ustalić czy dany system będzie kompatybilny ze sterownikiem.

Pakiet zawiera komponenty sterownika stworzone przy pomocy zestawu instrukcji Thumb-2. Moduł jądra i sterownik CUDA zostały stworzone przy użyciu zestawu instrukcji ARMv7. Wszystkie komponenty sterownika obsługują tryb thumb interworking i wykorzystują HardFP.

Sterownik ten został przetestowany na platformach CARMA i Kayla.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z treścią pliku README.