Sterowniki
 

Linux 32-bit ARM Display Driver

 
 

Wersja:

325.08 BETA

Data wydania:

2013.07.01

System operacyjny:

Linux 32-bit ARM

Język:

Polski

Rozmiar pliku:

16.0 MB

Pobierz

Najważniejsze zmiany
Obsługiwane produkty
Dodatkowe informacje
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować migotanie obrazu po ustawieniu niektórych konfiguracji skalowania.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający aktualizację paska statusu stron „PowerMizer” oraz „X Server XVideo Settings” w panelu sterowania nvidia-settings, gdy ich ustawienia zostały zmienione przez innego klienta NV-CONTROL.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować wielokrotne wyświetlanie niektórych elementów interfejsu użytkownika w panelu sterowania nvidia-settings po przełączeniu terminala wirtualnego w konfiguracjach serwera X z wieloma ekranami X.
 • Zmieniono domyślną metodę obsługi przerwań PCIe z trybu virtual-wire na tryb MSI. Jeżeli sterownik NVIDIA nie załaduje się, zwracając komunikat błędu związany z nieotrzymywaniem przerwań, tryb MSI może zostać wyłączony przy pomocy parametru „NVreg_EnableMSI=0” ustawionego w trakcie ładowania modułu jądra NVIDIA.
 • Usunięto obsługę jąder systemu Linux w wersji 2.4. Sterownik NVIDIA wymaga teraz wersji 2.6.9 lub wyższej.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał rozszerzeniu RandR utworzenie trybu z taką samą nazwą jak poprzednio utworzony tryb, nawet po jego wcześniejszym usunięciu.
 • Naprawiono błąd w nvidia-settings powodujący, że niektóre elementy interfejsu użytkownika nie przyjmowały ustawień kolorów kompozycji GTK+.
 • Usunięto błąd powodujący, że ustawienia korekcji koloru opisane nazwą hosta były zapisywane przez nvidia-settings w pliku konfiguracyjnym .nvidia-settings-rc, nawet gdy odznaczono opcję „Include X Display Names in the Config File”. Mogło to powodować znaczne wydłużenie uruchamiania nvidia-settings, jeżeli zapisana w pliku konfiguracyjnym nazwa hosta nie została rozpoznana.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał na podstronie technologii SLI Mosaic w panelu sterowania nvidia-settings ustawienie zachodzenia krawędzi, mimo że nie było takiej możliwości.
 • Usunięto błąd powodujący, że część ustawień panelu sterowania nvidia-settings była resetowana podczas ponownego testowania wyświetlaczy.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować, że niektóre aplikacje OpenGL wykorzystujące obiekty bufora ramki (FBO) załamywały się po zmianie trybu (np. po zmianie rozdzielczości wyświetlacza lub jego transformacji).
 • Naprawiono błąd tzw. wycieku pamięci który mógł powstawać po wycofaniu biblioteki libGL przed usunięciem całej zawartość rozszerzenia GLX.
 • Usunięto błąd, który mógł powodować, że ustawienia korekcji koloru były stosowane dla niewłaściwego wyświetlacza gdy odłączono, po czym ponownie podłączono wiele wyświetlaczy.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować podawanie nieprawdziwych informacji o błędzie związanym z brakiem rozszerzenia NV-GLX podczas wykonywania pośredniego renderingu od klienta GLX z jego bibliotekami OpenGL NVIDIA na serwerze GLX bez urządzeń firmy NVIDIA.
 • Usunięto błąd OpenGL, który uniemożliwiał warunkowe renderowanie przez rozszerzenie NV_conditional_render prawidłowo powiązanych kopii danych pikseli.
 • Poprawiono wydajność renderingu złożonych gradientów.
 • Dodano możliwość konfigurowania trybów SLI Mosaic i Base Mosaic na podstronie „X Server Display Configuration” narzędzia nvidia-settings.
 • Zaktualizowano program nvidia-installer w celu wyszukiwania następujących plików:
 • /usr/lib/nvidia/alternate-install-available
 • /usr/lib/nvidia/alternate-install-present
 • Pliki te mogą zostać dostarczone przez instalatory sterowników NVIDIA inne niż oficjalne pakiety .run dostarczane przez firmę NVIDIA. Ma to na celu pozostawienie informacji dla narzędzia nvidia-installer o obecności bądź o możliwości alternatywnej metody instalacji. Prosimy o zapoznanie się z pierwszą stroną podręcznika nvidia-installer w celu uzyskania dalszych informacji.

 • Usunięto błąd sterownika X powodujący, że obszary śledzenia i panoramowania rozszerzenia RandR CRTC nie były powiązane z bieżącym rozmiarem ekranu X przy uruchamianiu tego rozszerzenia.
 • Usunięto błąd sterownika X, który mógł powodować, że zapytania rozszerzenia RandR były niepotrzebnie odrzucane, po tym jak zakończone powodzeniem zapytanie X_RRSetScreenConfig zaktualizowało atrybut serwera RandR „lastSetTime”.
 • Usunięto błąd sterownika X powodujący, że układy GPU były niedostępne poprzez rozszerzenie X NV-CONTROL, jeżeli nie można było zainicjalizować przypisanych im ekranów X.
 • Wprowadzono komunikat błędu „BadMatch” gdy aplikacja próbowała tworzyć mapy pikselowe GLX przy użyciu funkcji glXCreateGLXPixmapWithConfigSGIX() lub glXCreatePixmap(), a parametry jej głębi były niezgodne z opisanymi w zmiennej GLXFBConfig.
 • Zaktualizowano narzędzie nvidia-settings, aby wyraźnie określało kierunek obrotu w przypadku ustawiania konfiguracji obrotu na wyświetlacz.
 • Umożliwiono korzystanie z identyfikatora UUID dla układu GPU jako kwalifikatora opcji konfiguracji X, które pozwalają na stosowanie kwalifikatorów dla GPU (np. Metamody).
 • Wprowadzono raportowanie identyfikatora UUID układu GPU w logu X, dla którego włączone zostało rozszerzone raportowanie przez serwer X.
 • Domyślnie włączono zgodne ze standardem zachowanie testu okrawania bufora glBlitFrameBuffer(). Zapewniony przez sterownik profil aplikacji umożliwia wcześniejszym niezgodnym ze standardami aplikacjom załadowanie biblioteki libcogl, co jest obejściem błędu występującego w przypadku starszych wersji tej biblioteki.
 • Udostępniono dodawanie profili aplikacji, aby umożliwić niezgodne z zasadami zachowanie innym aplikacjom, które tego wymagają. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Known Issues” pliku README w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Naprawiono błąd powodujący załamanie serwera X podczas zapytania o bieżący tryb wyłączonych wyświetlaczy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wiele dystrybucji Linuksa udostępnia swoje własne pakiety ze sterownikiem graficznym NVIDIA dla systemu Linux, zgodne z wykorzystywanym przez daną dystrybucję natywnym formatem zarządzania pakietami Takie rozwiązanie może zapewnić lepszą współpracę z pozostałymi komponentami środowiska dystrybucji jakiej używasz, możesz zatem zdecydować się na nie zamiast stosować oficjalny pakiet firmy NVIDIA.

Użytkownicy SuSE powinni ponadto przed rozpoczęciem pobierania sterownika zapoznać się z treścią pliku SuSE NVIDIA Installer HOWTO.

Instrukcje dotyczące instalacji: po zakończeniu pobierania sterownika, zmień katalog na ten, w którym znajduje się pakiet sterownika i zainstaluj go, wpisując jako użytkownik „root” polecenie „sh ./ NVIDIA-Linux-armv7l-gnueabihf-325.08.run”

Jednym z ostatnich kroków procesu instalacji będzie propozycja zaktualizowania Twojego pliku konfiguracyjnego X. Zaakceptuj ją, zmodyfikuj ręcznie swój plik konfiguracyjny X tak, by używany był sterownik X firmy NVIDIA lub ewentualnie uruchom nvidia-xconfig.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że lista obsługiwanych produktów zawiera te układy GPU, które są wspierane przez konkretną wersję sterownika. Niektóre konstrukcje zawierające obsługiwane układy GPU mogą być niekompatybilne ze sterownikiem NVIDIA dla systemu Linux: w szczególności notebooki i konstrukcje all-in-one wyposażone w przełączalne (hybrydowe) układy graficzne lub w technologię Optimus nie będą współpracowały z sterownikiem, jeżeli nie ma on możliwości sprzętowego wyłączenia zintegrowanego układu graficznego. Poszczególni producenci oferują różne rozwiązania sprzętowe, prosimy o konsultację z producentem aby ustalić czy dany system będzie kompatybilny ze sterownikiem.

Pakiet zawiera komponenty sterownika stworzone przy pomocy zestawu instrukcji Thumb-2. Moduł jądra i sterownik CUDA zostały stworzone przy użyciu zestawu instrukcji ARMv7. Wszystkie komponenty sterownika obsługują tryb thumb interworking i wykorzystują HardFP.

Sterownik ten został przetestowany na platformach CARMA i Kayla.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji, zapoznaj się z treścią pliku README.